Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1273 | Date: 30-Apr-1988
ઊતરીને ઊંડો પૂછ તું તારા અંતરને
Ūtarīnē ūṁḍō pūcha tuṁ tārā aṁtaranē

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

Hymn No. 1273 | Date: 30-Apr-1988

ઊતરીને ઊંડો પૂછ તું તારા અંતરને

  No Audio

ūtarīnē ūṁḍō pūcha tuṁ tārā aṁtaranē

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

1988-04-30 1988-04-30 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12762 ઊતરીને ઊંડો પૂછ તું તારા અંતરને ઊતરીને ઊંડો પૂછ તું તારા અંતરને

કરે છે જે તું એમાં તો એ કેટલું રાજી છે

જરૂરિયાતે તો તું જગમાં બધું કરતો રહે

તારા હૈયાનો સાથ તો એમાં કેટલો છે

તમાચો મારી, મોં લાલી રાખી તું ફરે

પૂછ હૈયાને તારા, ઘા એના કેટલા ઊંડા છે

દર્દ હૈયાના હૈયામાં દાબી, જગમાં તું ફરે

દર્દ હૈયામાં તો એનું કેટલું ભર્યું છે

વાટ જોઈ પ્રભુની, વિતાવી રાત કેટલી રે

પૂછ તારાં નયનોને, આંસુ કેટલાં વહાવ્યાં છે

પાસે આવેલ કોળિયો, કેટલી વાર ઝૂંટવાયો છે

પૂછ તારા હૈયાને, નિરાશા કેટલી પામ્યો છે

કથા ને પૂજન તો કીધાં તે કેટલી વાર

પૂછ તારા અંતરને, અંધકાર કેટલો દૂર થયો છે
View Original Increase Font Decrease Font


ઊતરીને ઊંડો પૂછ તું તારા અંતરને

કરે છે જે તું એમાં તો એ કેટલું રાજી છે

જરૂરિયાતે તો તું જગમાં બધું કરતો રહે

તારા હૈયાનો સાથ તો એમાં કેટલો છે

તમાચો મારી, મોં લાલી રાખી તું ફરે

પૂછ હૈયાને તારા, ઘા એના કેટલા ઊંડા છે

દર્દ હૈયાના હૈયામાં દાબી, જગમાં તું ફરે

દર્દ હૈયામાં તો એનું કેટલું ભર્યું છે

વાટ જોઈ પ્રભુની, વિતાવી રાત કેટલી રે

પૂછ તારાં નયનોને, આંસુ કેટલાં વહાવ્યાં છે

પાસે આવેલ કોળિયો, કેટલી વાર ઝૂંટવાયો છે

પૂછ તારા હૈયાને, નિરાશા કેટલી પામ્યો છે

કથા ને પૂજન તો કીધાં તે કેટલી વાર

પૂછ તારા અંતરને, અંધકાર કેટલો દૂર થયો છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

ūtarīnē ūṁḍō pūcha tuṁ tārā aṁtaranē

karē chē jē tuṁ ēmāṁ tō ē kēṭaluṁ rājī chē

jarūriyātē tō tuṁ jagamāṁ badhuṁ karatō rahē

tārā haiyānō sātha tō ēmāṁ kēṭalō chē

tamācō mārī, mōṁ lālī rākhī tuṁ pharē

pūcha haiyānē tārā, ghā ēnā kēṭalā ūṁḍā chē

darda haiyānā haiyāmāṁ dābī, jagamāṁ tuṁ pharē

darda haiyāmāṁ tō ēnuṁ kēṭaluṁ bharyuṁ chē

vāṭa jōī prabhunī, vitāvī rāta kēṭalī rē

pūcha tārāṁ nayanōnē, āṁsu kēṭalāṁ vahāvyāṁ chē

pāsē āvēla kōliyō, kēṭalī vāra jhūṁṭavāyō chē

pūcha tārā haiyānē, nirāśā kēṭalī pāmyō chē

kathā nē pūjana tō kīdhāṁ tē kēṭalī vāra

pūcha tārā aṁtaranē, aṁdhakāra kēṭalō dūra thayō chē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati Bhajan, Kakaji is asking us to introspect our own selves, and realize are we really happy of whatever are we doing.

Kakaji says

Descend internally deep within and ask yourself.

Whatever are you doing, how much happiness it is with it.

You have been doing many necessity things in your life.

How much is your heart supporting to you in it.

Slapping on my face, you turn my face red.

Ask your heart, how much deep are the wounds of it.

Suppressing the pain of the heart, in the heart you move around in the world.

How much pain have you filled in the heart.

Waiting for the Lord, you have spent so many nights.

Ask your eyes how many tears has it flowed.

The morsel which comes near to you, how many

times do you squeeze it, before swallowing.

Ask your heart, how many times has it been disappointed.

Worshipping and praying is done so many times

Ask your heart, how much darkness has gone.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1273 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...127312741275...Last