Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1277 | Date: 04-May-1988
આવ્યો છે જગમાં, નથી ચાલી મરજી એમાં તો તારી
Āvyō chē jagamāṁ, nathī cālī marajī ēmāṁ tō tārī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1277 | Date: 04-May-1988

આવ્યો છે જગમાં, નથી ચાલી મરજી એમાં તો તારી

  No Audio

āvyō chē jagamāṁ, nathī cālī marajī ēmāṁ tō tārī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1988-05-04 1988-05-04 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12766 આવ્યો છે જગમાં, નથી ચાલી મરજી એમાં તો તારી આવ્યો છે જગમાં, નથી ચાલી મરજી એમાં તો તારી

   હકીકત છે એ તો મારી, છે હકીકત તો એ પણ તારી

કર્મો કેરી જંજીર તો સદા બનતી રહી છે ભારી

   હકીકત છે એ તો મારી, છે હકીકત ભી એ તો તારી

માયામાં રહ્યો ખેંચાઈ, માયાએ લાત તો સદા મારી

   હકીકત છે એ તો મારી, છે હકીકત ભી એ તો તારી

સફળતાના અહમે રહ્યો, સદા હું તો ફુલાઈ

   હકીકત છે એ તો મારી, હકીકત છે ભી એ તો તારી

લોભ-લાલસાએ દીધો ઘેરી, કરી હાલત હૈયાની બૂરી

   હકીકત છે એ તો મારી, છે હકીકત તો એ તારી

વૃત્તિએ ગયો વહેંચાઈ, વૃત્તિએ તો દાટ દીધો વાળી

   હકીકત છે એ તો મારી, છે હકીકત ભી એ તો તારી

સદા આળસમાં પડી, કરવાનું તો દીધું મેં ટાળી

   હકીકત છે એ તો મારી, છે હકીકત ભી એ તો તારી

છતી આંખે અંધ બન્યો, જોઈ ના શક્યો માયા તારી

   હકીકત છે એ તો મારી, છે હકીકત ભી એ તો તારી

કરવાં છે માડી દર્શન તારાં, દીધી વાત એ સદા વિસરાવી

   હકીકત છે એ તો મારી, છે હકીકત ભી એ તો તારી
View Original Increase Font Decrease Font


આવ્યો છે જગમાં, નથી ચાલી મરજી એમાં તો તારી

   હકીકત છે એ તો મારી, છે હકીકત તો એ પણ તારી

કર્મો કેરી જંજીર તો સદા બનતી રહી છે ભારી

   હકીકત છે એ તો મારી, છે હકીકત ભી એ તો તારી

માયામાં રહ્યો ખેંચાઈ, માયાએ લાત તો સદા મારી

   હકીકત છે એ તો મારી, છે હકીકત ભી એ તો તારી

સફળતાના અહમે રહ્યો, સદા હું તો ફુલાઈ

   હકીકત છે એ તો મારી, હકીકત છે ભી એ તો તારી

લોભ-લાલસાએ દીધો ઘેરી, કરી હાલત હૈયાની બૂરી

   હકીકત છે એ તો મારી, છે હકીકત તો એ તારી

વૃત્તિએ ગયો વહેંચાઈ, વૃત્તિએ તો દાટ દીધો વાળી

   હકીકત છે એ તો મારી, છે હકીકત ભી એ તો તારી

સદા આળસમાં પડી, કરવાનું તો દીધું મેં ટાળી

   હકીકત છે એ તો મારી, છે હકીકત ભી એ તો તારી

છતી આંખે અંધ બન્યો, જોઈ ના શક્યો માયા તારી

   હકીકત છે એ તો મારી, છે હકીકત ભી એ તો તારી

કરવાં છે માડી દર્શન તારાં, દીધી વાત એ સદા વિસરાવી

   હકીકત છે એ તો મારી, છે હકીકત ભી એ તો તારી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

āvyō chē jagamāṁ, nathī cālī marajī ēmāṁ tō tārī

   hakīkata chē ē tō mārī, chē hakīkata tō ē paṇa tārī

karmō kērī jaṁjīra tō sadā banatī rahī chē bhārī

   hakīkata chē ē tō mārī, chē hakīkata bhī ē tō tārī

māyāmāṁ rahyō khēṁcāī, māyāē lāta tō sadā mārī

   hakīkata chē ē tō mārī, chē hakīkata bhī ē tō tārī

saphalatānā ahamē rahyō, sadā huṁ tō phulāī

   hakīkata chē ē tō mārī, hakīkata chē bhī ē tō tārī

lōbha-lālasāē dīdhō ghērī, karī hālata haiyānī būrī

   hakīkata chē ē tō mārī, chē hakīkata tō ē tārī

vr̥ttiē gayō vahēṁcāī, vr̥ttiē tō dāṭa dīdhō vālī

   hakīkata chē ē tō mārī, chē hakīkata bhī ē tō tārī

sadā ālasamāṁ paḍī, karavānuṁ tō dīdhuṁ mēṁ ṭālī

   hakīkata chē ē tō mārī, chē hakīkata bhī ē tō tārī

chatī āṁkhē aṁdha banyō, jōī nā śakyō māyā tārī

   hakīkata chē ē tō mārī, chē hakīkata bhī ē tō tārī

karavāṁ chē māḍī darśana tārāṁ, dīdhī vāta ē sadā visarāvī

   hakīkata chē ē tō mārī, chē hakīkata bhī ē tō tārī
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati Bhajan, Kakaji is sharing the facts and understanding a human

Have come into the world, it was not your will to do so.

This fact is mine, this fact is also yours.

The chain of Karma (deeds) is always getting heavier.

This fact is mine and this fact is also yours.

Always got pulled by illusions, but illusions have always kicked.

This fact is mine and this fact is also yours.

Always was inflated by the ego of success.

Greed and lust have surrounded and darkened the condition of the heart.

This fact is mine and this fact is also yours.

The instinct is sold and the Instinct is also gone.

This fact is mine and this fact is also yours.

This fact is mine and this factor is also yours.

Always living in laziness, I avoided doing it

This fact is mine and this fact is also yours.

The eye got blind, couldn't see your played illusions.

This fact is mine and this fact is also yours.

In the end, Kakaji says with dedication.

O'Mother I want to get your vision, and the other things I have forgotten.

This fact is mine and this fact is also yours.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1277 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...127612771278...Last