Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1278 | Date: 05-May-1988
બનવા ચાહ્યું જગમાં, જેવો-તેવો તો ના બની શક્યો
Banavā cāhyuṁ jagamāṁ, jēvō-tēvō tō nā banī śakyō

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

Hymn No. 1278 | Date: 05-May-1988

બનવા ચાહ્યું જગમાં, જેવો-તેવો તો ના બની શક્યો

  No Audio

banavā cāhyuṁ jagamāṁ, jēvō-tēvō tō nā banī śakyō

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

1988-05-05 1988-05-05 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12767 બનવા ચાહ્યું જગમાં, જેવો-તેવો તો ના બની શક્યો બનવા ચાહ્યું જગમાં, જેવો-તેવો તો ના બની શક્યો

ના બનવા ચાહ્યું જગમાં, એવો તો હું બની રહ્યો

બનવું હતું તો દેવ થાવા, દાનવ તો હું બની રહ્યો

કરવા ચાહ્યું તો ઘણું-ઘણું, કંઈ તો ના કરી શક્યો

મારું-મારું કોઠે પડ્યું, અહં તો હું ના છોડી શક્યો

આનંદે રહેવું હતું તો જગમાં, આનંદથી તો વંચિત રહ્યો

રહેવું હતું મુક્ત, ચિંતા છોડી, ચિંતા સદા તો કરતો રહ્યો

ભરવો હતો પ્રેમ હૈયે, ક્રોધ તો હૈયે ભરી બેઠો

જગ સારામાં વ્યાપી માતા, જગમાં બધે ઢૂંઢી વળ્યો

મુજમાં પણ વસે છે માતા, સત્ય આ ભૂલી ગયો

તેજ તો અજવાળે જગનો તો ખૂણેખૂણો

અંતરના ખૂણામાં તોય અંધકાર તો છવાઈ રહ્યો

અરજ તો મારી હૈયાની ઊંડી છે એક તો માતા

તુજ ચરણમાં વાસ દઈને, હૈયે મુજને તો લઈ લેજે
View Original Increase Font Decrease Font


બનવા ચાહ્યું જગમાં, જેવો-તેવો તો ના બની શક્યો

ના બનવા ચાહ્યું જગમાં, એવો તો હું બની રહ્યો

બનવું હતું તો દેવ થાવા, દાનવ તો હું બની રહ્યો

કરવા ચાહ્યું તો ઘણું-ઘણું, કંઈ તો ના કરી શક્યો

મારું-મારું કોઠે પડ્યું, અહં તો હું ના છોડી શક્યો

આનંદે રહેવું હતું તો જગમાં, આનંદથી તો વંચિત રહ્યો

રહેવું હતું મુક્ત, ચિંતા છોડી, ચિંતા સદા તો કરતો રહ્યો

ભરવો હતો પ્રેમ હૈયે, ક્રોધ તો હૈયે ભરી બેઠો

જગ સારામાં વ્યાપી માતા, જગમાં બધે ઢૂંઢી વળ્યો

મુજમાં પણ વસે છે માતા, સત્ય આ ભૂલી ગયો

તેજ તો અજવાળે જગનો તો ખૂણેખૂણો

અંતરના ખૂણામાં તોય અંધકાર તો છવાઈ રહ્યો

અરજ તો મારી હૈયાની ઊંડી છે એક તો માતા

તુજ ચરણમાં વાસ દઈને, હૈયે મુજને તો લઈ લેજે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

banavā cāhyuṁ jagamāṁ, jēvō-tēvō tō nā banī śakyō

nā banavā cāhyuṁ jagamāṁ, ēvō tō huṁ banī rahyō

banavuṁ hatuṁ tō dēva thāvā, dānava tō huṁ banī rahyō

karavā cāhyuṁ tō ghaṇuṁ-ghaṇuṁ, kaṁī tō nā karī śakyō

māruṁ-māruṁ kōṭhē paḍyuṁ, ahaṁ tō huṁ nā chōḍī śakyō

ānaṁdē rahēvuṁ hatuṁ tō jagamāṁ, ānaṁdathī tō vaṁcita rahyō

rahēvuṁ hatuṁ mukta, ciṁtā chōḍī, ciṁtā sadā tō karatō rahyō

bharavō hatō prēma haiyē, krōdha tō haiyē bharī bēṭhō

jaga sārāmāṁ vyāpī mātā, jagamāṁ badhē ḍhūṁḍhī valyō

mujamāṁ paṇa vasē chē mātā, satya ā bhūlī gayō

tēja tō ajavālē jaganō tō khūṇēkhūṇō

aṁtaranā khūṇāmāṁ tōya aṁdhakāra tō chavāī rahyō

araja tō mārī haiyānī ūṁḍī chē ēka tō mātā

tuja caraṇamāṁ vāsa daīnē, haiyē mujanē tō laī lējē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati Bhajan, Kakaji is into the introspection of his own being, as whatever we think of becoming in the world, we cannot and we turn out to be something else.

Kakaji says

Whatever I wanted to be in the world I couldn't.

Whatever I did not want to be in the world, I am becoming.

I wanted to become God, but a demon I am becoming.

I wanted to do a lot many things, but could not do anything.

Just went on saying here and there my and my as ego I couldn't leave.

I wanted to stay happily in this world, but I am deprived of happiness in this world.

Wanted to live freely without worries, but I am worrying forever.

I wanted to fill love, but the anger I have filled within.

The mother is omnipresent in the whole world, you are the best mother who wants to find you and love you.

Each and every corner of the world is enlightened, but a corner within has fallen into darkness.

O'Mother deep within my heart, I request.

In the end, Kakaji pleads at the Divine Mother's feet

Let me dwell at your feet and take me inside your heart.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1278 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...127612771278...Last