Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1281 | Date: 07-May-1988
તંત તો ના લેજે એવો, જેનો અંત તો ના હોય
Taṁta tō nā lējē ēvō, jēnō aṁta tō nā hōya

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 1281 | Date: 07-May-1988

તંત તો ના લેજે એવો, જેનો અંત તો ના હોય

  No Audio

taṁta tō nā lējē ēvō, jēnō aṁta tō nā hōya

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1988-05-07 1988-05-07 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12770 તંત તો ના લેજે એવો, જેનો અંત તો ના હોય તંત તો ના લેજે એવો, જેનો અંત તો ના હોય

તંતનો તો અંત લાવજે, ચડે જ્યાં એના પર વળ

વળે-વળે તો ગાંઠ પડશે, બનશે છોડવી મુશ્કેલ

દિનેદિન થાશે મજબૂત, બનશે એથી તો મજબૂર

અંત નથી એવો, છે જગમાં તો એક જ આતમ

લેવો હોય તો લેજે તું, જાણવા એનો તંત

અંત મેળવતાં તારો, આવશે કાયાનો જો અંત

છોડજે ના તું એ તંત, મળશે તને તારો અંત

વ્યવહારમાં તો તંતનો લાવજે સદા અંત

જાળવી લેજે હૈયે, તુજને જાણવાનો તંત
View Original Increase Font Decrease Font


તંત તો ના લેજે એવો, જેનો અંત તો ના હોય

તંતનો તો અંત લાવજે, ચડે જ્યાં એના પર વળ

વળે-વળે તો ગાંઠ પડશે, બનશે છોડવી મુશ્કેલ

દિનેદિન થાશે મજબૂત, બનશે એથી તો મજબૂર

અંત નથી એવો, છે જગમાં તો એક જ આતમ

લેવો હોય તો લેજે તું, જાણવા એનો તંત

અંત મેળવતાં તારો, આવશે કાયાનો જો અંત

છોડજે ના તું એ તંત, મળશે તને તારો અંત

વ્યવહારમાં તો તંતનો લાવજે સદા અંત

જાળવી લેજે હૈયે, તુજને જાણવાનો તંત
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

taṁta tō nā lējē ēvō, jēnō aṁta tō nā hōya

taṁtanō tō aṁta lāvajē, caḍē jyāṁ ēnā para vala

valē-valē tō gāṁṭha paḍaśē, banaśē chōḍavī muśkēla

dinēdina thāśē majabūta, banaśē ēthī tō majabūra

aṁta nathī ēvō, chē jagamāṁ tō ēka ja ātama

lēvō hōya tō lējē tuṁ, jāṇavā ēnō taṁta

aṁta mēlavatāṁ tārō, āvaśē kāyānō jō aṁta

chōḍajē nā tuṁ ē taṁta, malaśē tanē tārō aṁta

vyavahāramāṁ tō taṁtanō lāvajē sadā aṁta

jālavī lējē haiyē, tujanē jāṇavānō taṁta
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati Bhajan Kakaji is comparing life to a thread. As the thread is twisted the knot falls on it, comparatively as life moves on then there are different stages of life.

Kakaji says

Do not take a thread to which there is no end.

The thread ends accordingly as the twist rises on it

If it twists and turns a lot, then there shall fall a knot which shall be difficult to release.

Day by day it shall become stronger and due to it, it shall force us.

There is no end to it like this, there is only one soul in the world.

You need to take it, to know the end.

As you meet the end, there shall be an end of the body.

Do not leave the thread, you shall get your end.

In practice, there is always an end to the thread.

Keep it live in the heart, to know about the thread.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1281 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...127912801281...Last