Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1284 | Date: 10-May-1988
નક્કી નથી મંઝિલ મારી
Nakkī nathī maṁjhila mārī

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 1284 | Date: 10-May-1988

નક્કી નથી મંઝિલ મારી

  No Audio

nakkī nathī maṁjhila mārī

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1988-05-10 1988-05-10 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12773 નક્કી નથી મંઝિલ મારી નક્કી નથી મંઝિલ મારી

   બસ ચાલ્યો જાઉં છું, ચાલ્યો જાઉં છું, ચાલ્યો જાઉં છું

સૂઝતું નથી શું કરવું, શું ના કરવું

   બસ કર્યે જાઉં છું, કર્યે જાઉં છું, કર્યે જાઉં છું

રસ્તા ફંટાયા ઘણા, વળાંક આવ્યા ઘણા

   સાચા કે ખોટા તોય ચાલ્યો જાઉં છું, તોય ચાલ્યો જાઉં છું

થાકી ગયો ઘણો, બેસી ગયો

   થઈ પાછો ઊભો, બસ ચાલ્યો જાઉં છું, ચાલ્યો જાઉં છું

સમજાયું નહિ પહોંચ્યો છું ક્યાં, પહોંચવું છે ક્યાં

   બસ ચાલ્યો જાઉં છું, ચાલ્યો જાઉં છું, ચાલ્યો જાઉં છું

જાઉં છું ક્યાં સમજાતું નથી, મૂંઝાતો રહ્યો

   તોય ચાલ્યો જાઉં છું, ચાલ્યો જાઉં છું, ચાલ્યો જાઉં છું

કદી પ્રેરણા મળી, કદી વંચિત રહ્યો

   બસ ચાલ્યો જાઉં છું, ચાલ્યો જાઉં છું, ચાલ્યો જાઉં છું
View Original Increase Font Decrease Font


નક્કી નથી મંઝિલ મારી

   બસ ચાલ્યો જાઉં છું, ચાલ્યો જાઉં છું, ચાલ્યો જાઉં છું

સૂઝતું નથી શું કરવું, શું ના કરવું

   બસ કર્યે જાઉં છું, કર્યે જાઉં છું, કર્યે જાઉં છું

રસ્તા ફંટાયા ઘણા, વળાંક આવ્યા ઘણા

   સાચા કે ખોટા તોય ચાલ્યો જાઉં છું, તોય ચાલ્યો જાઉં છું

થાકી ગયો ઘણો, બેસી ગયો

   થઈ પાછો ઊભો, બસ ચાલ્યો જાઉં છું, ચાલ્યો જાઉં છું

સમજાયું નહિ પહોંચ્યો છું ક્યાં, પહોંચવું છે ક્યાં

   બસ ચાલ્યો જાઉં છું, ચાલ્યો જાઉં છું, ચાલ્યો જાઉં છું

જાઉં છું ક્યાં સમજાતું નથી, મૂંઝાતો રહ્યો

   તોય ચાલ્યો જાઉં છું, ચાલ્યો જાઉં છું, ચાલ્યો જાઉં છું

કદી પ્રેરણા મળી, કદી વંચિત રહ્યો

   બસ ચાલ્યો જાઉં છું, ચાલ્યો જાઉં છું, ચાલ્યો જાઉં છું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

nakkī nathī maṁjhila mārī

   basa cālyō jāuṁ chuṁ, cālyō jāuṁ chuṁ, cālyō jāuṁ chuṁ

sūjhatuṁ nathī śuṁ karavuṁ, śuṁ nā karavuṁ

   basa karyē jāuṁ chuṁ, karyē jāuṁ chuṁ, karyē jāuṁ chuṁ

rastā phaṁṭāyā ghaṇā, valāṁka āvyā ghaṇā

   sācā kē khōṭā tōya cālyō jāuṁ chuṁ, tōya cālyō jāuṁ chuṁ

thākī gayō ghaṇō, bēsī gayō

   thaī pāchō ūbhō, basa cālyō jāuṁ chuṁ, cālyō jāuṁ chuṁ

samajāyuṁ nahi pahōṁcyō chuṁ kyāṁ, pahōṁcavuṁ chē kyāṁ

   basa cālyō jāuṁ chuṁ, cālyō jāuṁ chuṁ, cālyō jāuṁ chuṁ

jāuṁ chuṁ kyāṁ samajātuṁ nathī, mūṁjhātō rahyō

   tōya cālyō jāuṁ chuṁ, cālyō jāuṁ chuṁ, cālyō jāuṁ chuṁ

kadī prēraṇā malī, kadī vaṁcita rahyō

   basa cālyō jāuṁ chuṁ, cālyō jāuṁ chuṁ, cālyō jāuṁ chuṁ
English Explanation Increase Font Decrease Font


Kakaji says

I am not sure about my destination.

I am just walking away, I am just walking away.

Cannot understand what to do, what not to do.

I am just going on doing, going on doing.

The roads are split, having lots of curves

Whether true or false but I am walking away, just walking away.

I am tired a lot and sat down.

Getting up again, I am walking away, I am walking away.

I did not understand, where did I reach and where I had to reach.

I am just walking away, just walking away.

Where I had to go did not understand, I am just confused.

I am just walking away, just walking away.

Sometimes I was inspired, sometimes I was deprived.

But I am just walking away, just walking away.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1284 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...128212831284...Last