Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1301 | Date: 24-May-1988
જીવન છે સાગર જેવું, ખારાશની મીઠાશ માણી લે
Jīvana chē sāgara jēvuṁ, khārāśanī mīṭhāśa māṇī lē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1301 | Date: 24-May-1988

જીવન છે સાગર જેવું, ખારાશની મીઠાશ માણી લે

  No Audio

jīvana chē sāgara jēvuṁ, khārāśanī mīṭhāśa māṇī lē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1988-05-24 1988-05-24 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12790 જીવન છે સાગર જેવું, ખારાશની મીઠાશ માણી લે જીવન છે સાગર જેવું, ખારાશની મીઠાશ માણી લે

તળિયું એનું છે ઊંડું, સમજીને એમાં તો તરી લે

નિતનવા મળશે છીપલાં ને મોતી, ઊંડે એમાં ઊતરશે

પડશે કરવો એમાં સામનો, જાતને એનાથી સાચવજે

મોજાં ઊઠશે મોટાં-મોટાં, તોફાન ઊઠશે તો ઘણાયે

મક્કમતાથી ને સાવધાનતાથી, એમાં તો તરતો રહેજે

મળી છે હોડી જેવી તને, છે એ જ તો તારી પાસે

જોઈ સુંદર નાવ બીજાની, હતાશ તો ના થઈ જાજે

નાવડી ચલાવવાને તારી, પાવરધો એમાં બનજે

મળતાં સુધી કિનારો, તરતી એને તો તું રાખજે

કોઈ નથી એ જાણતું, મળશે કિનારો ક્યારે

ઢીલાશ ના રાખતો તરવામાં, નહિ તો ડૂબી જાશે
View Original Increase Font Decrease Font


જીવન છે સાગર જેવું, ખારાશની મીઠાશ માણી લે

તળિયું એનું છે ઊંડું, સમજીને એમાં તો તરી લે

નિતનવા મળશે છીપલાં ને મોતી, ઊંડે એમાં ઊતરશે

પડશે કરવો એમાં સામનો, જાતને એનાથી સાચવજે

મોજાં ઊઠશે મોટાં-મોટાં, તોફાન ઊઠશે તો ઘણાયે

મક્કમતાથી ને સાવધાનતાથી, એમાં તો તરતો રહેજે

મળી છે હોડી જેવી તને, છે એ જ તો તારી પાસે

જોઈ સુંદર નાવ બીજાની, હતાશ તો ના થઈ જાજે

નાવડી ચલાવવાને તારી, પાવરધો એમાં બનજે

મળતાં સુધી કિનારો, તરતી એને તો તું રાખજે

કોઈ નથી એ જાણતું, મળશે કિનારો ક્યારે

ઢીલાશ ના રાખતો તરવામાં, નહિ તો ડૂબી જાશે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

jīvana chē sāgara jēvuṁ, khārāśanī mīṭhāśa māṇī lē

taliyuṁ ēnuṁ chē ūṁḍuṁ, samajīnē ēmāṁ tō tarī lē

nitanavā malaśē chīpalāṁ nē mōtī, ūṁḍē ēmāṁ ūtaraśē

paḍaśē karavō ēmāṁ sāmanō, jātanē ēnāthī sācavajē

mōjāṁ ūṭhaśē mōṭāṁ-mōṭāṁ, tōphāna ūṭhaśē tō ghaṇāyē

makkamatāthī nē sāvadhānatāthī, ēmāṁ tō taratō rahējē

malī chē hōḍī jēvī tanē, chē ē ja tō tārī pāsē

jōī suṁdara nāva bījānī, hatāśa tō nā thaī jājē

nāvaḍī calāvavānē tārī, pāvaradhō ēmāṁ banajē

malatāṁ sudhī kinārō, taratī ēnē tō tuṁ rākhajē

kōī nathī ē jāṇatuṁ, malaśē kinārō kyārē

ḍhīlāśa nā rākhatō taravāmāṁ, nahi tō ḍūbī jāśē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati Bhajan Kakaji is comparing life to an ocean, and sharing with us the truth of life.

Kakaji teaches,

Life is like an ocean, it is enjoying the sweetness of salinity

The bottom is very deep understand and then swim into it.

Every day you shall find something different from the other day like finding oysters and pearls as you descend deep into it.

You shall have to deal with it smartly so that you can save yourself from it.

There shall be bigger waves with lots of storm rising.

Being firm and strong take precautions and float into it.

You have got a boat, which is same like others. So seeing a more better and beautiful boat of anybody else do not be disappointed.

This is what we usually do while seeing other's life we start comparing with our lives and get depressed.

Be the power to drive your own canoe.

Unless and until you get to meet the shore, keep floating.

Nobody knows when shall you be able to find the shore

Keep attention while floating do not be carefree otherwise you will drown.

The invaluable teachings of Kakaji which is helpful on each and every step we take in life. Making us wiser day by day
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1301 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...130013011302...Last