Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1305 | Date: 24-May-1988
ગોઠવ્યું છે સુંદર કેવું, જગજનનીએ તો આ જગમાં
Gōṭhavyuṁ chē suṁdara kēvuṁ, jagajananīē tō ā jagamāṁ

પ્રકૃતિ, લીલા (Nature, Gods play)

Hymn No. 1305 | Date: 24-May-1988

ગોઠવ્યું છે સુંદર કેવું, જગજનનીએ તો આ જગમાં

  No Audio

gōṭhavyuṁ chē suṁdara kēvuṁ, jagajananīē tō ā jagamāṁ

પ્રકૃતિ, લીલા (Nature, Gods play)

1988-05-24 1988-05-24 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12794 ગોઠવ્યું છે સુંદર કેવું, જગજનનીએ તો આ જગમાં ગોઠવ્યું છે સુંદર કેવું, જગજનનીએ તો આ જગમાં

નીરને તો રાખ્યાં વહેતાં, ઝાડપાનને તો સ્થિર કીધાં

પ્રાણીને તો ફરતાં રાખ્યાં, દઈ મન, માનવને મૂંઝવી દીધા – ગોઠવ્યું…

સુંદરતાને શક્તિ દીધી, બળવાનને એણે ખેંચી રાખ્યા – ગોઠવ્યું…

નર-નારીનાં નિર્માણ કરી, સૃષ્ટિનાં તે સર્જન કીધાં – ગોઠવ્યું…

શક્તિવાનને શક્તિ દીધી, અહમમાં તો ડુબાવી દીધા – ગોઠવ્યું…

ઉનાળે તો તપાવી દીધા, વર્ષાએ તો સહુને ભીંજવી દીધા – ગોઠવ્યું…

ક્રોધની જ્વાળાએ જલાવી દીધા, પ્રેમવર્ષાએ તો શાંત કીધા – ગોઠવ્યું…

ક્યાંક બુદ્ધિનાં દાન દીધાં, ક્યાંક લક્ષ્મીનાં વરદાન દીધાં – ગોઠવ્યું…

ગોઠવ્યું તો કેવું ‘મા’ એ, એકબીજાને આધારિત કીધા – ગોઠવ્યું…
View Original Increase Font Decrease Font


ગોઠવ્યું છે સુંદર કેવું, જગજનનીએ તો આ જગમાં

નીરને તો રાખ્યાં વહેતાં, ઝાડપાનને તો સ્થિર કીધાં

પ્રાણીને તો ફરતાં રાખ્યાં, દઈ મન, માનવને મૂંઝવી દીધા – ગોઠવ્યું…

સુંદરતાને શક્તિ દીધી, બળવાનને એણે ખેંચી રાખ્યા – ગોઠવ્યું…

નર-નારીનાં નિર્માણ કરી, સૃષ્ટિનાં તે સર્જન કીધાં – ગોઠવ્યું…

શક્તિવાનને શક્તિ દીધી, અહમમાં તો ડુબાવી દીધા – ગોઠવ્યું…

ઉનાળે તો તપાવી દીધા, વર્ષાએ તો સહુને ભીંજવી દીધા – ગોઠવ્યું…

ક્રોધની જ્વાળાએ જલાવી દીધા, પ્રેમવર્ષાએ તો શાંત કીધા – ગોઠવ્યું…

ક્યાંક બુદ્ધિનાં દાન દીધાં, ક્યાંક લક્ષ્મીનાં વરદાન દીધાં – ગોઠવ્યું…

ગોઠવ્યું તો કેવું ‘મા’ એ, એકબીજાને આધારિત કીધા – ગોઠવ્યું…
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

gōṭhavyuṁ chē suṁdara kēvuṁ, jagajananīē tō ā jagamāṁ

nīranē tō rākhyāṁ vahētāṁ, jhāḍapānanē tō sthira kīdhāṁ

prāṇīnē tō pharatāṁ rākhyāṁ, daī mana, mānavanē mūṁjhavī dīdhā – gōṭhavyuṁ…

suṁdaratānē śakti dīdhī, balavānanē ēṇē khēṁcī rākhyā – gōṭhavyuṁ…

nara-nārīnāṁ nirmāṇa karī, sr̥ṣṭināṁ tē sarjana kīdhāṁ – gōṭhavyuṁ…

śaktivānanē śakti dīdhī, ahamamāṁ tō ḍubāvī dīdhā – gōṭhavyuṁ…

unālē tō tapāvī dīdhā, varṣāē tō sahunē bhīṁjavī dīdhā – gōṭhavyuṁ…

krōdhanī jvālāē jalāvī dīdhā, prēmavarṣāē tō śāṁta kīdhā – gōṭhavyuṁ…

kyāṁka buddhināṁ dāna dīdhāṁ, kyāṁka lakṣmīnāṁ varadāna dīdhāṁ – gōṭhavyuṁ…

gōṭhavyuṁ tō kēvuṁ ‘mā' ē, ēkabījānē ādhārita kīdhā – gōṭhavyuṁ…
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati Bhajan Kakaji is revealing about God's play and the beautiful creation of this world which is known as nature. All praises of the Divine Mother to create this beautiful Universe.

Kakaji expresses

The Eternal Mother has arranged such a beautiful world in this world.

Kakaji to explain it, thoroughly gives examples by describing her creation.

She kept the water flowing and freezed the plants & trees.

She kept the animals moving and she gave mind to the man and kept the humans confused.

The beauty was given strength and the strong men got the power to tow it.

She created men and women and then they created this universe.

She gave power to the powerful and drowned them into ego.

During the summer made it hot, and during the rains made everything wet.

The flame of anger was ignited, and as the rain of love was poured, it calmed down.

She gave some the gift of intellect and some she gave the blessing of Laxmi (Goddess of wealth).

How to arrange the mother said on the base of each other.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1305 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...130313041305...Last