BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1307 | Date: 26-May-1988
   Text Size Increase Font Decrease Font

મનને કરજે ના તું પથ્થર જેવું, પડશે ઘા રૂઝાશે, નિશાન છૂટશે નહિ

  No Audio

Mannne Karje Na Tu Patthar Jevu, Padshe Gha Rujhashe, Nishan Chtashe Nahi

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)


1988-05-26 1988-05-26 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12796 મનને કરજે ના તું પથ્થર જેવું, પડશે ઘા રૂઝાશે, નિશાન છૂટશે નહિ મનને કરજે ના તું પથ્થર જેવું, પડશે ઘા રૂઝાશે, નિશાન છૂટશે નહિ
કરજે મનને રેતી જેવું પડયા ઘા, રૂઝાશે જલ્દી નિશાન રહેશે નહિ
રાખજે મનને પાણી જેવું પડશે ઘા ઝીલશે નિશાન પડશે નહિ
કરજે મનને ના ચીકણું એવું, ઝિલાશે મેલ બને મુશ્કેલ સાફ કરવું
કરજે મનને મજબૂત એવું, ઝીલે ઘા મુશ્કેલ બને ઘા એ ઝીલવા
મનને રાખજે સુગંધિત એવું, રહે સુગંધિત રાખે ખૂબ ચોખ્ખું
કરજે મનને તેજથી ઝળહળતું, ખુદ પ્રકાશે કરે અન્યને ઝળહળતું
જેવું કરવા ચાહશે તું, બનશે મન તો તારું એવું
વિચારીને મનને બનાવજે, જીવનમાં બનવું છે તારે જેવું
Gujarati Bhajan no. 1307 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
મનને કરજે ના તું પથ્થર જેવું, પડશે ઘા રૂઝાશે, નિશાન છૂટશે નહિ
કરજે મનને રેતી જેવું પડયા ઘા, રૂઝાશે જલ્દી નિશાન રહેશે નહિ
રાખજે મનને પાણી જેવું પડશે ઘા ઝીલશે નિશાન પડશે નહિ
કરજે મનને ના ચીકણું એવું, ઝિલાશે મેલ બને મુશ્કેલ સાફ કરવું
કરજે મનને મજબૂત એવું, ઝીલે ઘા મુશ્કેલ બને ઘા એ ઝીલવા
મનને રાખજે સુગંધિત એવું, રહે સુગંધિત રાખે ખૂબ ચોખ્ખું
કરજે મનને તેજથી ઝળહળતું, ખુદ પ્રકાશે કરે અન્યને ઝળહળતું
જેવું કરવા ચાહશે તું, બનશે મન તો તારું એવું
વિચારીને મનને બનાવજે, જીવનમાં બનવું છે તારે જેવું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
mananē karajē nā tuṁ paththara jēvuṁ, paḍaśē ghā rūjhāśē, niśāna chūṭaśē nahi
karajē mananē rētī jēvuṁ paḍayā ghā, rūjhāśē jaldī niśāna rahēśē nahi
rākhajē mananē pāṇī jēvuṁ paḍaśē ghā jhīlaśē niśāna paḍaśē nahi
karajē mananē nā cīkaṇuṁ ēvuṁ, jhilāśē mēla banē muśkēla sāpha karavuṁ
karajē mananē majabūta ēvuṁ, jhīlē ghā muśkēla banē ghā ē jhīlavā
mananē rākhajē sugaṁdhita ēvuṁ, rahē sugaṁdhita rākhē khūba cōkhkhuṁ
karajē mananē tējathī jhalahalatuṁ, khuda prakāśē karē anyanē jhalahalatuṁ
jēvuṁ karavā cāhaśē tuṁ, banaśē mana tō tāruṁ ēvuṁ
vicārīnē mananē banāvajē, jīvanamāṁ banavuṁ chē tārē jēvuṁ

Explanation in English
In this Gujarati Bhajan Kakaji is talking about Mind and it's feelings. He is asking to not make the mind tough and try to be easy and simple. As an easy mind can largely accept the things and work instead of a rigid mind.
Kakaji expounds
Do not make your mind so tough like a stone, that when wounded the wound shall heal, but the mark shall be left.
Make up your mind like a sand, If wounded it shall cure soon and there shall be no marks left.
Keep your mind like water, if wounded it shall cure, and there shall be no marks left.
Do not keep your mind greasy , as the dirt shall stick to it, and it shall be difficult to clean it.
Make your mind strong enough, so that It can bear the wound and bring the wound to heal.
Keep your mind full of fragrance, let the mind be full of fragrance and clean.
Illuminate your mind with brightness and keep it shining. Create the brightness and keep everybody shining.
Whatever you wish to do, Your mind shall become like that.
Think and make up your mind, accordingly you shall become in life whatever you want to be.
Here Kakaji means to say that whatever you want to be in life all depends on the way your mind thinks. If our thoughts are right and in a positive direction accordingly our lives shall flourish and vice versa if we think in a wrong direction

First...13061307130813091310...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall