BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1315 | Date: 03-Jun-1988
   Text Size Increase Font Decrease Font

દઈ સમય પ્રભુને, કરશે એમાં જો તું ચોરી

  No Audio

Dayi Samay Prabhune, Karshe Aema Jo Tu Chori

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1988-06-03 1988-06-03 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12804 દઈ સમય પ્રભુને, કરશે એમાં જો તું ચોરી દઈ સમય પ્રભુને, કરશે એમાં જો તું ચોરી
    સમજી લેજે હૈયામાં તું, ચોરને પોટલે ધૂળની ધૂળ રહી
સ્ફૂરે વિચાર દેવાને, એમાં જો કસર કરી
    સમજી લેજે હૈયામાં તું, ચોરને પોટલે ધૂળની ધૂળ રહી
આવી જગમાં, દેશે માયામાં ચિત્તડું તારું જોડી
    સમજી લેજે હૈયામાં તું, ચોરને પોટલે ધૂળની ધૂળ રહી
વિચાર બદલી વારેઘડીએ અમલમાં કચાશ કરી
    સમજી લેજે હૈયામાં તું, ચોરને પોટલે ધૂળની ધૂળ રહી
લાભ લેવા જાશે દોડી, મક્કમ એમાં જો ના બની
    સમજી લેજે હૈયામાં તું, ચોરને પોટલે ધૂળની ધૂળ રહી
સમજી બધું, ના સમજ બની દેશે બધું જો છોડી
    સમજી લેજે હૈયામાં તું, ચોરને પોટલે ધૂળની ધૂળ રહી
લાભ મોટો ભૂલી, લેવા નાના લાભ જાશે જો દોડી
    સમજી લેજે હૈયામાં તું, ચોરને પોટલે ધૂળની ધૂળ રહી
ત્યજી દેશે કંચનને, જો કથીર તો સમજી
    સમજી લેજે હૈયામાં તું, ચોરને પોટલે ધૂળની ધૂળ રહી
કરશે વાતો મોટી મોટી, આચરણમાં કરશે જો ચોરી
    સમજી લેજે હૈયામાં તું, ચોરને પોટલે ધૂળની ધૂળ રહી
ગતિ સાથે લક્ષ્ય ના બદલજે, લક્ષ્ય જાશે નહિતર ચૂકી
    સમજી લેજે હૈયામાં તું, ચોરને પોટલે ધૂળની ધૂળ રહી
Gujarati Bhajan no. 1315 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
દઈ સમય પ્રભુને, કરશે એમાં જો તું ચોરી
    સમજી લેજે હૈયામાં તું, ચોરને પોટલે ધૂળની ધૂળ રહી
સ્ફૂરે વિચાર દેવાને, એમાં જો કસર કરી
    સમજી લેજે હૈયામાં તું, ચોરને પોટલે ધૂળની ધૂળ રહી
આવી જગમાં, દેશે માયામાં ચિત્તડું તારું જોડી
    સમજી લેજે હૈયામાં તું, ચોરને પોટલે ધૂળની ધૂળ રહી
વિચાર બદલી વારેઘડીએ અમલમાં કચાશ કરી
    સમજી લેજે હૈયામાં તું, ચોરને પોટલે ધૂળની ધૂળ રહી
લાભ લેવા જાશે દોડી, મક્કમ એમાં જો ના બની
    સમજી લેજે હૈયામાં તું, ચોરને પોટલે ધૂળની ધૂળ રહી
સમજી બધું, ના સમજ બની દેશે બધું જો છોડી
    સમજી લેજે હૈયામાં તું, ચોરને પોટલે ધૂળની ધૂળ રહી
લાભ મોટો ભૂલી, લેવા નાના લાભ જાશે જો દોડી
    સમજી લેજે હૈયામાં તું, ચોરને પોટલે ધૂળની ધૂળ રહી
ત્યજી દેશે કંચનને, જો કથીર તો સમજી
    સમજી લેજે હૈયામાં તું, ચોરને પોટલે ધૂળની ધૂળ રહી
કરશે વાતો મોટી મોટી, આચરણમાં કરશે જો ચોરી
    સમજી લેજે હૈયામાં તું, ચોરને પોટલે ધૂળની ધૂળ રહી
ગતિ સાથે લક્ષ્ય ના બદલજે, લક્ષ્ય જાશે નહિતર ચૂકી
    સમજી લેજે હૈયામાં તું, ચોરને પોટલે ધૂળની ધૂળ રહી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
daī samaya prabhunē, karaśē ēmāṁ jō tuṁ cōrī
samajī lējē haiyāmāṁ tuṁ, cōranē pōṭalē dhūlanī dhūla rahī
sphūrē vicāra dēvānē, ēmāṁ jō kasara karī
samajī lējē haiyāmāṁ tuṁ, cōranē pōṭalē dhūlanī dhūla rahī
āvī jagamāṁ, dēśē māyāmāṁ cittaḍuṁ tāruṁ jōḍī
samajī lējē haiyāmāṁ tuṁ, cōranē pōṭalē dhūlanī dhūla rahī
vicāra badalī vārēghaḍīē amalamāṁ kacāśa karī
samajī lējē haiyāmāṁ tuṁ, cōranē pōṭalē dhūlanī dhūla rahī
lābha lēvā jāśē dōḍī, makkama ēmāṁ jō nā banī
samajī lējē haiyāmāṁ tuṁ, cōranē pōṭalē dhūlanī dhūla rahī
samajī badhuṁ, nā samaja banī dēśē badhuṁ jō chōḍī
samajī lējē haiyāmāṁ tuṁ, cōranē pōṭalē dhūlanī dhūla rahī
lābha mōṭō bhūlī, lēvā nānā lābha jāśē jō dōḍī
samajī lējē haiyāmāṁ tuṁ, cōranē pōṭalē dhūlanī dhūla rahī
tyajī dēśē kaṁcananē, jō kathīra tō samajī
samajī lējē haiyāmāṁ tuṁ, cōranē pōṭalē dhūlanī dhūla rahī
karaśē vātō mōṭī mōṭī, ācaraṇamāṁ karaśē jō cōrī
samajī lējē haiyāmāṁ tuṁ, cōranē pōṭalē dhūlanī dhūla rahī
gati sāthē lakṣya nā badalajē, lakṣya jāśē nahitara cūkī
samajī lējē haiyāmāṁ tuṁ, cōranē pōṭalē dhūlanī dhūla rahī

Explanation in English
In this Gujarati bhajan Kaka (Satguru Devendra Ghia) ji is enlightening us and making us aware about the reality and truth, that if we are committed to the divine we need to fulfil our commitment with loyalty . Explained it so easily by giving various illustrations.

aLanka ji enlightens
Giving time to the lord, if you steal in it. Understand it by your heart, that the thief would just find dust in its sack.
While thinking of the Divine, if you tried avoiding it
Understand it by your heart that the thief would just find dust in its sack.
Coming in the world, if you attach your mind and heart just in illusions.
Remember that by your heart, the thief would just find dust in its sack.
Every moment keep on changing your mind and while implementing it, you drew back.
Understand it by your heart that the thief would just find dust in its sack.
Not being firm in your mind, you just run to take advantage.
Understand it by your heart, that the thief would just find dust in its sack.
By understanding everything and then trying to become ignorant, and leaving everything.
Understand it by your heart that the thief would just fine dust in it's sack.
Forgetting the bigger gain, rushing to get smaller gain.
Understand it by your heart, that the thief would just find dust in its sack.
Abandoning beauty assuming it to be worthless.
Understand it by your heart that the thief would get only dust in its sack.
You may talk big, but in practice when you start stealing.
Understand it by your heart that the thief would get only dust in its sack.
With speed do not change the target, otherwise you shall be missing your target.
Understand it by your heart that the thief would only get dust in its sack.

First...13111312131313141315...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall