Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1315 | Date: 03-Jun-1988
દઈ સમય પ્રભુને, કરશે એમાં જો તું ચોરી
Daī samaya prabhunē, karaśē ēmāṁ jō tuṁ cōrī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1315 | Date: 03-Jun-1988

દઈ સમય પ્રભુને, કરશે એમાં જો તું ચોરી

  No Audio

daī samaya prabhunē, karaśē ēmāṁ jō tuṁ cōrī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1988-06-03 1988-06-03 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12804 દઈ સમય પ્રભુને, કરશે એમાં જો તું ચોરી દઈ સમય પ્રભુને, કરશે એમાં જો તું ચોરી

   સમજી લેજે હૈયામાં તું, ચોરને પોટલે ધૂળની ધૂળ રહી

સ્ફુરે વિચાર દેવાને, એમાં જો કસર કરી

   સમજી લેજે હૈયામાં તું, ચોરને પોટલે ધૂળની ધૂળ રહી

આવી જગમાં, દેશે માયામાં ચિત્તડું તારું જોડી

   સમજી લેજે હૈયામાં તું, ચોરને પોટલે ધૂળની ધૂળ રહી

વિચાર બદલી વારેઘડીએ, અમલમાં કચાશ કરી

   સમજી લેજે હૈયામાં તું, ચોરને પોટલે ધૂળની ધૂળ રહી

લાભ લેવા જાશે દોડી, મક્કમ એમાં જો ના બની

   સમજી લેજે હૈયામાં તું, ચોરને પોટલે ધૂળની ધૂળ રહી

સમજી બધું, નાસમજ બની, દેશે બધું જો છોડી

   સમજી લેજે હૈયામાં તું, ચોરને પોટલે ધૂળની ધૂળ રહી

લાભ મોટો ભૂલી, લેવા નાના લાભ જાશે જો દોડી

   સમજી લેજે હૈયામાં તું, ચોરને પોટલે ધૂળની ધૂળ રહી

ત્યજી દેશે કંચનને, જો કથીર તો સમજી

   સમજી લેજે હૈયામાં તું, ચોરને પોટલે ધૂળની ધૂળ રહી

કરશે વાતો મોટી-મોટી, આચરણમાં કરશે જો ચોરી

   સમજી લેજે હૈયામાં તું, ચોરને પોટલે ધૂળની ધૂળ રહી

ગતિ સાથે લક્ષ્ય ના બદલજે, લક્ષ્ય જાશે નહિતર ચૂકી

   સમજી લેજે હૈયામાં તું, ચોરને પોટલે ધૂળની ધૂળ રહી
View Original Increase Font Decrease Font


દઈ સમય પ્રભુને, કરશે એમાં જો તું ચોરી

   સમજી લેજે હૈયામાં તું, ચોરને પોટલે ધૂળની ધૂળ રહી

સ્ફુરે વિચાર દેવાને, એમાં જો કસર કરી

   સમજી લેજે હૈયામાં તું, ચોરને પોટલે ધૂળની ધૂળ રહી

આવી જગમાં, દેશે માયામાં ચિત્તડું તારું જોડી

   સમજી લેજે હૈયામાં તું, ચોરને પોટલે ધૂળની ધૂળ રહી

વિચાર બદલી વારેઘડીએ, અમલમાં કચાશ કરી

   સમજી લેજે હૈયામાં તું, ચોરને પોટલે ધૂળની ધૂળ રહી

લાભ લેવા જાશે દોડી, મક્કમ એમાં જો ના બની

   સમજી લેજે હૈયામાં તું, ચોરને પોટલે ધૂળની ધૂળ રહી

સમજી બધું, નાસમજ બની, દેશે બધું જો છોડી

   સમજી લેજે હૈયામાં તું, ચોરને પોટલે ધૂળની ધૂળ રહી

લાભ મોટો ભૂલી, લેવા નાના લાભ જાશે જો દોડી

   સમજી લેજે હૈયામાં તું, ચોરને પોટલે ધૂળની ધૂળ રહી

ત્યજી દેશે કંચનને, જો કથીર તો સમજી

   સમજી લેજે હૈયામાં તું, ચોરને પોટલે ધૂળની ધૂળ રહી

કરશે વાતો મોટી-મોટી, આચરણમાં કરશે જો ચોરી

   સમજી લેજે હૈયામાં તું, ચોરને પોટલે ધૂળની ધૂળ રહી

ગતિ સાથે લક્ષ્ય ના બદલજે, લક્ષ્ય જાશે નહિતર ચૂકી

   સમજી લેજે હૈયામાં તું, ચોરને પોટલે ધૂળની ધૂળ રહી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

daī samaya prabhunē, karaśē ēmāṁ jō tuṁ cōrī

   samajī lējē haiyāmāṁ tuṁ, cōranē pōṭalē dhūlanī dhūla rahī

sphurē vicāra dēvānē, ēmāṁ jō kasara karī

   samajī lējē haiyāmāṁ tuṁ, cōranē pōṭalē dhūlanī dhūla rahī

āvī jagamāṁ, dēśē māyāmāṁ cittaḍuṁ tāruṁ jōḍī

   samajī lējē haiyāmāṁ tuṁ, cōranē pōṭalē dhūlanī dhūla rahī

vicāra badalī vārēghaḍīē, amalamāṁ kacāśa karī

   samajī lējē haiyāmāṁ tuṁ, cōranē pōṭalē dhūlanī dhūla rahī

lābha lēvā jāśē dōḍī, makkama ēmāṁ jō nā banī

   samajī lējē haiyāmāṁ tuṁ, cōranē pōṭalē dhūlanī dhūla rahī

samajī badhuṁ, nāsamaja banī, dēśē badhuṁ jō chōḍī

   samajī lējē haiyāmāṁ tuṁ, cōranē pōṭalē dhūlanī dhūla rahī

lābha mōṭō bhūlī, lēvā nānā lābha jāśē jō dōḍī

   samajī lējē haiyāmāṁ tuṁ, cōranē pōṭalē dhūlanī dhūla rahī

tyajī dēśē kaṁcananē, jō kathīra tō samajī

   samajī lējē haiyāmāṁ tuṁ, cōranē pōṭalē dhūlanī dhūla rahī

karaśē vātō mōṭī-mōṭī, ācaraṇamāṁ karaśē jō cōrī

   samajī lējē haiyāmāṁ tuṁ, cōranē pōṭalē dhūlanī dhūla rahī

gati sāthē lakṣya nā badalajē, lakṣya jāśē nahitara cūkī

   samajī lējē haiyāmāṁ tuṁ, cōranē pōṭalē dhūlanī dhūla rahī
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan Kaka ji is enlightening us and making us aware about the reality and truth, that if we are committed to the divine we need to fulfil our commitment with loyalty . Explained it so easily by giving various illustrations.

aLanka ji enlightens

Giving time to the lord, if you steal in it. Understand it by your heart, that the thief would just find dust in its sack.

While thinking of the Divine, if you tried avoiding it

Understand it by your heart that the thief would just find dust in its sack.

Coming in the world, if you attach your mind and heart just in illusions.

Remember that by your heart, the thief would just find dust in its sack.

Every moment keep on changing your mind and while implementing it, you drew back.

Understand it by your heart that the thief would just find dust in its sack.

Not being firm in your mind, you just run to take advantage.

Understand it by your heart, that the thief would just find dust in its sack.

By understanding everything and then trying to become ignorant, and leaving everything.

Understand it by your heart that the thief would just fine dust in it's sack.

Forgetting the bigger gain, rushing to get smaller gain.

Understand it by your heart, that the thief would just find dust in its sack.

Abandoning beauty assuming it to be worthless.

Understand it by your heart that the thief would get only dust in its sack.

You may talk big, but in practice when you start stealing.

Understand it by your heart that the thief would get only dust in its sack.

With speed do not change the target, otherwise you shall be missing your target.

Understand it by your heart that the thief would only get dust in its sack.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1315 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...131513161317...Last