Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1316 | Date: 04-Jun-1988
નિર્બળતાનાં આંસુ રે માડી, જોજે મારાં નયનોમાં દેખા ન દે
Nirbalatānāṁ āṁsu rē māḍī, jōjē mārāṁ nayanōmāṁ dēkhā na dē

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

Hymn No. 1316 | Date: 04-Jun-1988

નિર્બળતાનાં આંસુ રે માડી, જોજે મારાં નયનોમાં દેખા ન દે

  No Audio

nirbalatānāṁ āṁsu rē māḍī, jōjē mārāṁ nayanōmāṁ dēkhā na dē

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

1988-06-04 1988-06-04 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12805 નિર્બળતાનાં આંસુ રે માડી, જોજે મારાં નયનોમાં દેખા ન દે નિર્બળતાનાં આંસુ રે માડી, જોજે મારાં નયનોમાં દેખા ન દે

તારી શક્તિનું સામ્રાજ્ય માડી, મારા હૈયે એવું સ્થાપી દે

મનડાને, ચિત્તડાને માડી, તારી માયા જોજે ખેંચી ના શકે

સદ્દગુણે ડગમગતાં, મારાં પગલાંને તો સ્થિર કરી દે

વિશુદ્ધતાના વાતાવરણે વસું, અશુદ્ધતા બધી હટાવી દે

મારા હૈયાને સાફ કર એવું, પ્રકાશ તારો ઝળકી ઊઠે

અંતરબાહ્ય શત્રુ સામે લડતાં ન હારું, હિંમત એવી ભરી દે

કામ-ક્રોધની ટક્કર ઝીલી, વિજયી એમાં બનાવી દે

લોભ-લાલચે ના તણાઉં, એવો મક્કમ મુજને કરી દે

હાથ સદાય દે સર્વને, લેવા હાથ તારી પાસે ધરવો ના પડે

કરું કર્મો ભલે બધાયે, એ બધાં તારાં ચરણે ધરવા દે

હર હાલતમાં આનંદિત રહું, હૈયું નિર્મળ બનાવી દે
View Original Increase Font Decrease Font


નિર્બળતાનાં આંસુ રે માડી, જોજે મારાં નયનોમાં દેખા ન દે

તારી શક્તિનું સામ્રાજ્ય માડી, મારા હૈયે એવું સ્થાપી દે

મનડાને, ચિત્તડાને માડી, તારી માયા જોજે ખેંચી ના શકે

સદ્દગુણે ડગમગતાં, મારાં પગલાંને તો સ્થિર કરી દે

વિશુદ્ધતાના વાતાવરણે વસું, અશુદ્ધતા બધી હટાવી દે

મારા હૈયાને સાફ કર એવું, પ્રકાશ તારો ઝળકી ઊઠે

અંતરબાહ્ય શત્રુ સામે લડતાં ન હારું, હિંમત એવી ભરી દે

કામ-ક્રોધની ટક્કર ઝીલી, વિજયી એમાં બનાવી દે

લોભ-લાલચે ના તણાઉં, એવો મક્કમ મુજને કરી દે

હાથ સદાય દે સર્વને, લેવા હાથ તારી પાસે ધરવો ના પડે

કરું કર્મો ભલે બધાયે, એ બધાં તારાં ચરણે ધરવા દે

હર હાલતમાં આનંદિત રહું, હૈયું નિર્મળ બનાવી દે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

nirbalatānāṁ āṁsu rē māḍī, jōjē mārāṁ nayanōmāṁ dēkhā na dē

tārī śaktinuṁ sāmrājya māḍī, mārā haiyē ēvuṁ sthāpī dē

manaḍānē, cittaḍānē māḍī, tārī māyā jōjē khēṁcī nā śakē

saddaguṇē ḍagamagatāṁ, mārāṁ pagalāṁnē tō sthira karī dē

viśuddhatānā vātāvaraṇē vasuṁ, aśuddhatā badhī haṭāvī dē

mārā haiyānē sāpha kara ēvuṁ, prakāśa tārō jhalakī ūṭhē

aṁtarabāhya śatru sāmē laḍatāṁ na hāruṁ, hiṁmata ēvī bharī dē

kāma-krōdhanī ṭakkara jhīlī, vijayī ēmāṁ banāvī dē

lōbha-lālacē nā taṇāuṁ, ēvō makkama mujanē karī dē

hātha sadāya dē sarvanē, lēvā hātha tārī pāsē dharavō nā paḍē

karuṁ karmō bhalē badhāyē, ē badhāṁ tārāṁ caraṇē dharavā dē

hara hālatamāṁ ānaṁdita rahuṁ, haiyuṁ nirmala banāvī dē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan Kaka ji is into deep meditation and prayer of the divine mother. He is asking for strength, courage and stability in thoughts and mind, to stay happy in any situation.

Kakaji prays

O'Mother see that the tears of weakness, do not appear in my eyes.

May the kingdom of your power, be established in my heart O'Mother.

O'Mother see that my mind and heart are not pulled up by your illusions.

Staggering in virtue my steps, let them be steady.

In the atmosphere of purity, remove all impurity .

Clean my heart in such a way that your light shone's up.

See that fighting against the internal and external enemy I am not defeated, fill so much of courage in my heart .

Bearing the collision of work and anger make me victorious .

Make me so firm and strong that I am not taken away by greed and lust.

Always give your hand to everyone and see that you do not have it from other.

I have done a lot of deeds. I want to dedicate it at your feet in every situation.b

Kakaji further prays

In every situation I rejoice, so make my heart tender and soft give me the blessings.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1316 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...131513161317...Last