Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1318 | Date: 06-Jun-1988
પાંદડું ના હાલે, માડી પાંદડું ન હાલે
Pāṁdaḍuṁ nā hālē, māḍī pāṁdaḍuṁ na hālē

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

Hymn No. 1318 | Date: 06-Jun-1988

પાંદડું ના હાલે, માડી પાંદડું ન હાલે

  No Audio

pāṁdaḍuṁ nā hālē, māḍī pāṁdaḍuṁ na hālē

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

1988-06-06 1988-06-06 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12807 પાંદડું ના હાલે, માડી પાંદડું ન હાલે પાંદડું ના હાલે, માડી પાંદડું ન હાલે

તારી ઇચ્છા વિના રે જગમાં પાંદડું ન હાલે

બનતા જગમાં દીઠા-અદીઠા બનાવો પાછળ તો

હાથ તારો તો રહે સદાય – પાંદડું…

કરતી તો કામો, અટપટાં જગમાં તો એવા

લાખ કોશિશે એ ના સમજાયે – પાંદડું…

વિવિધ ભાવોમાં રહે તું સદાય ડૂબી

કદી સૌમ્ય, કદી ક્રૂર, કદી મૃદુ દેખાયે – પાંદડું…

ભક્તો કાજે તું સદા તત્પર રહેતી

કરવા સહાય, દોડે દિન-રાત કે સાંજ-સવારે – પાંદડું…

તપતા સૂરજે કે સાગરની ભરતી-ઓટને

નચાવે સારા જગને, તું તારા ઇશારે – પાંદડું…

નાના કે મોટા જગના અણુએઅણુમાં

તારો વાસ રહે એમાં સદાય – પાંદડું…

સદ્દગુણોની સાખે કે ભક્તિના ભાવે

હૈયું તારું તો સદા ભીંજાયે – પાંદડું…
View Original Increase Font Decrease Font


પાંદડું ના હાલે, માડી પાંદડું ન હાલે

તારી ઇચ્છા વિના રે જગમાં પાંદડું ન હાલે

બનતા જગમાં દીઠા-અદીઠા બનાવો પાછળ તો

હાથ તારો તો રહે સદાય – પાંદડું…

કરતી તો કામો, અટપટાં જગમાં તો એવા

લાખ કોશિશે એ ના સમજાયે – પાંદડું…

વિવિધ ભાવોમાં રહે તું સદાય ડૂબી

કદી સૌમ્ય, કદી ક્રૂર, કદી મૃદુ દેખાયે – પાંદડું…

ભક્તો કાજે તું સદા તત્પર રહેતી

કરવા સહાય, દોડે દિન-રાત કે સાંજ-સવારે – પાંદડું…

તપતા સૂરજે કે સાગરની ભરતી-ઓટને

નચાવે સારા જગને, તું તારા ઇશારે – પાંદડું…

નાના કે મોટા જગના અણુએઅણુમાં

તારો વાસ રહે એમાં સદાય – પાંદડું…

સદ્દગુણોની સાખે કે ભક્તિના ભાવે

હૈયું તારું તો સદા ભીંજાયે – પાંદડું…
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

pāṁdaḍuṁ nā hālē, māḍī pāṁdaḍuṁ na hālē

tārī icchā vinā rē jagamāṁ pāṁdaḍuṁ na hālē

banatā jagamāṁ dīṭhā-adīṭhā banāvō pāchala tō

hātha tārō tō rahē sadāya – pāṁdaḍuṁ…

karatī tō kāmō, aṭapaṭāṁ jagamāṁ tō ēvā

lākha kōśiśē ē nā samajāyē – pāṁdaḍuṁ…

vividha bhāvōmāṁ rahē tuṁ sadāya ḍūbī

kadī saumya, kadī krūra, kadī mr̥du dēkhāyē – pāṁdaḍuṁ…

bhaktō kājē tuṁ sadā tatpara rahētī

karavā sahāya, dōḍē dina-rāta kē sāṁja-savārē – pāṁdaḍuṁ…

tapatā sūrajē kē sāgaranī bharatī-ōṭanē

nacāvē sārā jaganē, tuṁ tārā iśārē – pāṁdaḍuṁ…

nānā kē mōṭā jaganā aṇuēaṇumāṁ

tārō vāsa rahē ēmāṁ sadāya – pāṁdaḍuṁ…

saddaguṇōnī sākhē kē bhaktinā bhāvē

haiyuṁ tāruṁ tō sadā bhīṁjāyē – pāṁdaḍuṁ…
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan, Kakaji is talking about the creator of this world, without whose wish a leaf also cannot move, anything happening in this world happens with the choice and wish of the creator, "The Eternal Mother". He is making us realize the presence of the divine mother in each and every atom of this world and you just need pure love and heartfelt devotion to make her happy.

Kakaji prays,

The leaves do not move O'Mother, the leaves too cannot move without your wish O'Mother.

If we do not find anything in this world, what we are looking for is life for it.

Your grace shall always be there.

You do such works in the world that it seems to be complicated, and it cannot be understood by trying lakhs of times.

You are always immersed in different emotions sometimes you look gentle, sometimes cruel, sometimes you are soft.

You are ever ready for your devotees, you run to help them whether it's day or night morning or evening.

Whether the scorching heat of the sun or the tides of the sea the whole world dances on your hint.

Small or big in each and every atom of this world your presence is there. You are widespread in this world.

Further Kakaji says,

You don't need much to make the Eternal Mother happy. Mother gets drenched by clean virtues and heartfelt devotion.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1318 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...131813191320...Last