Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1321 | Date: 10-Jun-1988
તારી માયાના અંકોડા માડી, ઢીલા કરવા દે
Tārī māyānā aṁkōḍā māḍī, ḍhīlā karavā dē

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

Hymn No. 1321 | Date: 10-Jun-1988

તારી માયાના અંકોડા માડી, ઢીલા કરવા દે

  No Audio

tārī māyānā aṁkōḍā māḍī, ḍhīlā karavā dē

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

1988-06-10 1988-06-10 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12810 તારી માયાના અંકોડા માડી, ઢીલા કરવા દે તારી માયાના અંકોડા માડી, ઢીલા કરવા દે

દૂર કરીને માયા તારી, તારાં દર્શન કરવા દે

રૂપ દેખાડ્યાં અનેક, તારું સાચું રૂપ તો જોવા દે - દૂર...

નાચ્યો નાચ માયામાં, હવે માયાને થકવવા દે - દૂર...

વહેલું-મોડું પડશે આવવું તારી પાસે, વહેલા આવવા દે - દૂર...

કરવા દૂર માયા તારી, તારો સાથ લેવા દે - દૂર...

ખૂબ જોડાયો માયા સાથે, હવે અલિપ્ત બનવા દે - દૂર...

કરાવી દર્શન તારાં, માયાને તો ભુલાવી દે - દૂર...

યત્નો મારા જારી રાખું, યત્નો સફળ બનવા દે - દૂર...

યત્નો હોય જો ખોટા, સાચો રાહ બતાવી દે - દૂર...

માનવ જન્મ દીધો માડી, સાચો માનવ બનવા દે - દૂર...
View Original Increase Font Decrease Font


તારી માયાના અંકોડા માડી, ઢીલા કરવા દે

દૂર કરીને માયા તારી, તારાં દર્શન કરવા દે

રૂપ દેખાડ્યાં અનેક, તારું સાચું રૂપ તો જોવા દે - દૂર...

નાચ્યો નાચ માયામાં, હવે માયાને થકવવા દે - દૂર...

વહેલું-મોડું પડશે આવવું તારી પાસે, વહેલા આવવા દે - દૂર...

કરવા દૂર માયા તારી, તારો સાથ લેવા દે - દૂર...

ખૂબ જોડાયો માયા સાથે, હવે અલિપ્ત બનવા દે - દૂર...

કરાવી દર્શન તારાં, માયાને તો ભુલાવી દે - દૂર...

યત્નો મારા જારી રાખું, યત્નો સફળ બનવા દે - દૂર...

યત્નો હોય જો ખોટા, સાચો રાહ બતાવી દે - દૂર...

માનવ જન્મ દીધો માડી, સાચો માનવ બનવા દે - દૂર...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

tārī māyānā aṁkōḍā māḍī, ḍhīlā karavā dē

dūra karīnē māyā tārī, tārāṁ darśana karavā dē

rūpa dēkhāḍyāṁ anēka, tāruṁ sācuṁ rūpa tō jōvā dē - dūra...

nācyō nāca māyāmāṁ, havē māyānē thakavavā dē - dūra...

vahēluṁ-mōḍuṁ paḍaśē āvavuṁ tārī pāsē, vahēlā āvavā dē - dūra...

karavā dūra māyā tārī, tārō sātha lēvā dē - dūra...

khūba jōḍāyō māyā sāthē, havē alipta banavā dē - dūra...

karāvī darśana tārāṁ, māyānē tō bhulāvī dē - dūra...

yatnō mārā jārī rākhuṁ, yatnō saphala banavā dē - dūra...

yatnō hōya jō khōṭā, sācō rāha batāvī dē - dūra...

mānava janma dīdhō māḍī, sācō mānava banavā dē - dūra...
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati Bhajan Kakaji is into self realisation and is requesting and praying the Divine Mother to help him to get away with the hallucinations. As it has caught up his life tightly and he wants to get far away from it.

Kakaji prays

O'Mother release the hallucinations and loosened them.

Remove your hallucinations and let me get your vision.

You have always shown me different forms and faces of yours now show me atleast your real form.

I have always danced on the feats of the hallucinations, now let the hallucinations retire.

I want to come early, otherwise I shall be too late. Let me come early.

Move away all the hallucinations and let me get your company.

I was attached a lot with the hallucinations, now let me be detached from it.

Kakaji is further asking Mother

Giving me your vision let me forget the hallucinations.

I shall continue my efforts to get far away, let my efforts be successful.

And if my efforts have been false. then show me the true path.

You gave me the birth of a human, O'Mother now make me a true human being.

Here Kakaji says to get far away from illusions as illusions have entangled a human's life in such a way that it is unable to see the truth. As we if want to get nearer and dearer to the Almighty then we have to loosened ourselves from the grip of illusions.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1321 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...132113221323...Last