Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1323 | Date: 11-Jun-1988
નથી મળ્યા, શ્વાસ માનવને મફતના, છે એ તો કર્મનો હિસાબ
Nathī malyā, śvāsa mānavanē maphatanā, chē ē tō karmanō hisāba

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1323 | Date: 11-Jun-1988

નથી મળ્યા, શ્વાસ માનવને મફતના, છે એ તો કર્મનો હિસાબ

  No Audio

nathī malyā, śvāsa mānavanē maphatanā, chē ē tō karmanō hisāba

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1988-06-11 1988-06-11 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12812 નથી મળ્યા, શ્વાસ માનવને મફતના, છે એ તો કર્મનો હિસાબ નથી મળ્યા, શ્વાસ માનવને મફતના, છે એ તો કર્મનો હિસાબ

શ્વાસેશ્વાસના લેવાશે લેખાં, પહોંચશે જ્યાં એ કર્તાની પાસ

સમજી-વિચારી કરજે ઉપયોગ, થાશે હિસાબની તપાસ

કરશે ઉપયોગ ખોટા, પડશે છોડવા ઊંડા નિઃશ્વાસ

ચિંતા રહેશે નહિ, રાખશે કર્તામાં પૂર્ણ વિશ્વાસ

જીવન બનશે અકારું, રાખશે જીવનમાં તો કચાશ

દુઃખ-સુખ છે તો મન દ્વારા, રાખ મનને તારે હાથ

મનને રાખવા હાથમાં, લે સદા તું વિશ્વપતિનો સાથ

નામ મધુરું જ્યાં રણકી ઊઠે, રોમેરોમે ને શ્વાસેશ્વાસ

જનમ સફળ થઈ જાશે, સદા રાખ તું એ વિશ્વાસ
View Original Increase Font Decrease Font


નથી મળ્યા, શ્વાસ માનવને મફતના, છે એ તો કર્મનો હિસાબ

શ્વાસેશ્વાસના લેવાશે લેખાં, પહોંચશે જ્યાં એ કર્તાની પાસ

સમજી-વિચારી કરજે ઉપયોગ, થાશે હિસાબની તપાસ

કરશે ઉપયોગ ખોટા, પડશે છોડવા ઊંડા નિઃશ્વાસ

ચિંતા રહેશે નહિ, રાખશે કર્તામાં પૂર્ણ વિશ્વાસ

જીવન બનશે અકારું, રાખશે જીવનમાં તો કચાશ

દુઃખ-સુખ છે તો મન દ્વારા, રાખ મનને તારે હાથ

મનને રાખવા હાથમાં, લે સદા તું વિશ્વપતિનો સાથ

નામ મધુરું જ્યાં રણકી ઊઠે, રોમેરોમે ને શ્વાસેશ્વાસ

જનમ સફળ થઈ જાશે, સદા રાખ તું એ વિશ્વાસ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

nathī malyā, śvāsa mānavanē maphatanā, chē ē tō karmanō hisāba

śvāsēśvāsanā lēvāśē lēkhāṁ, pahōṁcaśē jyāṁ ē kartānī pāsa

samajī-vicārī karajē upayōga, thāśē hisābanī tapāsa

karaśē upayōga khōṭā, paḍaśē chōḍavā ūṁḍā niḥśvāsa

ciṁtā rahēśē nahi, rākhaśē kartāmāṁ pūrṇa viśvāsa

jīvana banaśē akāruṁ, rākhaśē jīvanamāṁ tō kacāśa

duḥkha-sukha chē tō mana dvārā, rākha mananē tārē hātha

mananē rākhavā hāthamāṁ, lē sadā tuṁ viśvapatinō sātha

nāma madhuruṁ jyāṁ raṇakī ūṭhē, rōmērōmē nē śvāsēśvāsa

janama saphala thaī jāśē, sadā rākha tuṁ ē viśvāsa
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati Bhajan Kakaji is talking about "Breath". The most important factor of life on earth is the breath. Loss of breath makes a human lifeless. So it's our responsibility to use each and every breath worthfully. As nothing is received for free. As life is valuable.

Kakaji expresses

A man does not get breath for free, It is the result of our Karma ( Deeds).

There shall be account of each and every breath as it reaches to the doer.

Think and understand before using it nicely as you have to give an account of each and every breath.

When you shall use it wrongly, then you shall have to take deep breath.

Do not worry at all, keep your faith in the doer, (Divine)

Life shall become awkward, if you keep anything in life.

Happiness and sorrow all is created by the mind, so keep your mind in your hands.

Here Kakaji means to say to have control on our mind.

To keep the mind in your hands take always the help of the Divine.

By taking the sweet name which resonates in each and every breath & every part of the body.

Then your birth shall be successful, keep always that faith.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1323 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...132113221323...Last