Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1326 | Date: 14-Jun-1988
ભરી કૂડકપટ હૈયામાં, ઝેર તો જીવનમાં ભેળવી દીધું
Bharī kūḍakapaṭa haiyāmāṁ, jhēra tō jīvanamāṁ bhēlavī dīdhuṁ

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 1326 | Date: 14-Jun-1988

ભરી કૂડકપટ હૈયામાં, ઝેર તો જીવનમાં ભેળવી દીધું

  No Audio

bharī kūḍakapaṭa haiyāmāṁ, jhēra tō jīvanamāṁ bhēlavī dīdhuṁ

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1988-06-14 1988-06-14 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12815 ભરી કૂડકપટ હૈયામાં, ઝેર તો જીવનમાં ભેળવી દીધું ભરી કૂડકપટ હૈયામાં, ઝેર તો જીવનમાં ભેળવી દીધું

સહન કીધું ખૂબ જીવનમાં, જરૂરિયાતે તો છોડી દીધું

ઝઝૂમ્યો ખૂબ જીવનમાં, આગળ વધતો તો ગયો

ગુમાવી ધીરજ તો જ્યારે, નાવ કિનારે તો ડુબાડી દીધું

સંબંધ સાચવવા જીવનમાં તો મથ્યો ઘણો

કાઢી કડવાટ હૈયાની, કર્યા પર તો પાણી ફેરવી દીધું

રસ્તા બદલીશ હર ઘડીએ, પહોંચીશ મુકામે ક્યારે

મધદરિયે તો, સઢ વિનાનું નાવ તો બનાવી દીધું

તેજ પ્રકાશે રસ્તો જો ના જડે, દોષ આંખનો સમજી લેજે

કેડી મળે કે રસ્તો, તેજે-તેજે સદા તો ચાલી દીધું
View Original Increase Font Decrease Font


ભરી કૂડકપટ હૈયામાં, ઝેર તો જીવનમાં ભેળવી દીધું

સહન કીધું ખૂબ જીવનમાં, જરૂરિયાતે તો છોડી દીધું

ઝઝૂમ્યો ખૂબ જીવનમાં, આગળ વધતો તો ગયો

ગુમાવી ધીરજ તો જ્યારે, નાવ કિનારે તો ડુબાડી દીધું

સંબંધ સાચવવા જીવનમાં તો મથ્યો ઘણો

કાઢી કડવાટ હૈયાની, કર્યા પર તો પાણી ફેરવી દીધું

રસ્તા બદલીશ હર ઘડીએ, પહોંચીશ મુકામે ક્યારે

મધદરિયે તો, સઢ વિનાનું નાવ તો બનાવી દીધું

તેજ પ્રકાશે રસ્તો જો ના જડે, દોષ આંખનો સમજી લેજે

કેડી મળે કે રસ્તો, તેજે-તેજે સદા તો ચાલી દીધું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

bharī kūḍakapaṭa haiyāmāṁ, jhēra tō jīvanamāṁ bhēlavī dīdhuṁ

sahana kīdhuṁ khūba jīvanamāṁ, jarūriyātē tō chōḍī dīdhuṁ

jhajhūmyō khūba jīvanamāṁ, āgala vadhatō tō gayō

gumāvī dhīraja tō jyārē, nāva kinārē tō ḍubāḍī dīdhuṁ

saṁbaṁdha sācavavā jīvanamāṁ tō mathyō ghaṇō

kāḍhī kaḍavāṭa haiyānī, karyā para tō pāṇī phēravī dīdhuṁ

rastā badalīśa hara ghaḍīē, pahōṁcīśa mukāmē kyārē

madhadariyē tō, saḍha vinānuṁ nāva tō banāvī dīdhuṁ

tēja prakāśē rastō jō nā jaḍē, dōṣa āṁkhanō samajī lējē

kēḍī malē kē rastō, tējē-tējē sadā tō cālī dīdhuṁ
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati Bhajan Kakaji is showing us the path of life. And making us understand the way to live it.

Kakaji expounds

Filling improbity in the heart, poison is mixed in life.

Tolerated a lot in life, left the necessities too.

I got twirled a lot in life, but I never look back went on moving ahead.

And at such a moment when lost patience, then we shall sink the boat of our life on the shore. At such moments it's necessary for us to be cool and patient to take right decisions.

To maintain the relationships in life did a lot of things.

Removing the bitterness from the heart, poured water on whatever was done.

Kakaji says if we keep on changing our roads everytime, then how shall we reach our destinations on time.

In the middle of the sea, a boat without a sailor was built.

And if the road is not lit up, then the eyes shall be considered faulty.

Whether you shall get the road, or a ladder you just go on walking in speed.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1326 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...132413251326...Last