Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1333 | Date: 21-Jun-1988
યાદ રહે જીવનમાં, માનવને તો બીજું બધું
Yāda rahē jīvanamāṁ, mānavanē tō bījuṁ badhuṁ

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 1333 | Date: 21-Jun-1988

યાદ રહે જીવનમાં, માનવને તો બીજું બધું

  No Audio

yāda rahē jīvanamāṁ, mānavanē tō bījuṁ badhuṁ

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1988-06-21 1988-06-21 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12822 યાદ રહે જીવનમાં, માનવને તો બીજું બધું યાદ રહે જીવનમાં, માનવને તો બીજું બધું

યાદ જીવનમાં, એક જલદી આવતું નથી (2)

રહે યાદ અપમાન પોતાનાં, ઉપકાર યાદ રહેતા નથી, યાદ...

યાદ રહે ફરજ બીજાની જલદી, ફરજ પોતાની યાદ રહેતી નથી, યાદ...

લેવાનું યાદ રહે જલદી, દેવાનું યાદ જલદી આવે નહિ, યાદ...

ગર્વ બીજાનો તો હૈયામાં ખટકે, ગર્વ પોતાનો યાદ રહે નહિ, યાદ...

દુઃખ બીજાનું યાદ રહે ન જલદી, દુઃખ પોતાનું વિસરાતું નથી, યાદ...

આવ્યો જગમાં યાદ રહે, જાશે જગમાંથી યાદ એ રહે નહિ, યાદ...

પુણ્ય યાદ રહે જલદી, પાપ તો યાદ જલદી રહે નહિ, યાદ...

વચન અન્યનાં યાદ રહે, વચન પોતાનાં યાદ રહેતાં નથી, યાદ...

છે સગાં સહુ એનાં યાદ રહે, છે સગો પોતે યાદ રહેતું નથી, યાદ...
View Original Increase Font Decrease Font


યાદ રહે જીવનમાં, માનવને તો બીજું બધું

યાદ જીવનમાં, એક જલદી આવતું નથી (2)

રહે યાદ અપમાન પોતાનાં, ઉપકાર યાદ રહેતા નથી, યાદ...

યાદ રહે ફરજ બીજાની જલદી, ફરજ પોતાની યાદ રહેતી નથી, યાદ...

લેવાનું યાદ રહે જલદી, દેવાનું યાદ જલદી આવે નહિ, યાદ...

ગર્વ બીજાનો તો હૈયામાં ખટકે, ગર્વ પોતાનો યાદ રહે નહિ, યાદ...

દુઃખ બીજાનું યાદ રહે ન જલદી, દુઃખ પોતાનું વિસરાતું નથી, યાદ...

આવ્યો જગમાં યાદ રહે, જાશે જગમાંથી યાદ એ રહે નહિ, યાદ...

પુણ્ય યાદ રહે જલદી, પાપ તો યાદ જલદી રહે નહિ, યાદ...

વચન અન્યનાં યાદ રહે, વચન પોતાનાં યાદ રહેતાં નથી, યાદ...

છે સગાં સહુ એનાં યાદ રહે, છે સગો પોતે યાદ રહેતું નથી, યાદ...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

yāda rahē jīvanamāṁ, mānavanē tō bījuṁ badhuṁ

yāda jīvanamāṁ, ēka jaladī āvatuṁ nathī (2)

rahē yāda apamāna pōtānāṁ, upakāra yāda rahētā nathī, yāda...

yāda rahē pharaja bījānī jaladī, pharaja pōtānī yāda rahētī nathī, yāda...

lēvānuṁ yāda rahē jaladī, dēvānuṁ yāda jaladī āvē nahi, yāda...

garva bījānō tō haiyāmāṁ khaṭakē, garva pōtānō yāda rahē nahi, yāda...

duḥkha bījānuṁ yāda rahē na jaladī, duḥkha pōtānuṁ visarātuṁ nathī, yāda...

āvyō jagamāṁ yāda rahē, jāśē jagamāṁthī yāda ē rahē nahi, yāda...

puṇya yāda rahē jaladī, pāpa tō yāda jaladī rahē nahi, yāda...

vacana anyanāṁ yāda rahē, vacana pōtānāṁ yāda rahētāṁ nathī, yāda...

chē sagāṁ sahu ēnāṁ yāda rahē, chē sagō pōtē yāda rahētuṁ nathī, yāda...
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati Bhajan Kakaji is making us understand the approach towards life.

Here the approach of a human being is very self centred, it tries to remove faults in others but never can see or realise it's own short comings.

Kakaji narrates

A human being remembers everything else in life.

But one thing a human does not remembers in life.

He shall remember all the insults which he has faced. but he does not remember the flavors done to him.

He remembers the duty of others, but the duty of himself is not remembered.

He remembers to borrow from others easily, but does not remember to return it back.

Pride of others is not accepted by our heart but pride of one ownself is not remembered

The sorrow of others is not at all remembered, but the sorrows of oneself is not forgotten easily

Coming in the world is remembered, but leaving from the world shall not remembered.

Virtues can be remembered soon, but the sin done is not easily remembered.

Promises are remembered of others, but promises made by one ownself is not at all remembered.

All relatives are remembered but oneself also being a relative of somebody else is not remembered.

Here Kakaji wants to make our vision, our thoughts broad so that we can stop cribbing over others and neglect each other's short comings.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1333 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...133313341335...Last