Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1334 | Date: 21-Jun-1988
ધ્યાન ધરે ‘મા’, સદા તું જગનું, ધ્યાન હજી કેમ આવ્યું નહીં
Dhyāna dharē ‘mā', sadā tuṁ jaganuṁ, dhyāna hajī kēma āvyuṁ nahīṁ

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1334 | Date: 21-Jun-1988

ધ્યાન ધરે ‘મા’, સદા તું જગનું, ધ્યાન હજી કેમ આવ્યું નહીં

  No Audio

dhyāna dharē ‘mā', sadā tuṁ jaganuṁ, dhyāna hajī kēma āvyuṁ nahīṁ

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1988-06-21 1988-06-21 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12823 ધ્યાન ધરે ‘મા’, સદા તું જગનું, ધ્યાન હજી કેમ આવ્યું નહીં ધ્યાન ધરે ‘મા’, સદા તું જગનું, ધ્યાન હજી કેમ આવ્યું નહીં

રહ્યો છે તૂટતા, કાયદા કુદરતના, ધ્યાન એનું કેમ રાખ્યું નહીં

રચી તે સૃષ્ટિ, રચ્યાં વિધવિધ પ્રાણી ને માનવને

તન તો રાખ્યું કાચું, ભરી અખૂટ શક્તિ મનમાં તેં – રહ્યો…

વામન બનાવીને માનવને, ભરી આશા વિરાટ તેં

ચડાવ્યા શિખર ઘણાં, માનવ જેવા શક્તિહીનને – રહ્યો…

શક્તિ દીધી માનવને, પ્રલય તરફ એ ધસી રહ્યો

લીલા સંહારની ચાલી રહી, કેમ બધું તું રાખે નહિ – રહ્યો…

નાશ જગનો તો જો થાશે, મળશે હાથમાં શું તને

નવી સૃષ્ટિની રચના, તારે ને તારે તો કરવી પડશે – રહ્યો…
View Original Increase Font Decrease Font


ધ્યાન ધરે ‘મા’, સદા તું જગનું, ધ્યાન હજી કેમ આવ્યું નહીં

રહ્યો છે તૂટતા, કાયદા કુદરતના, ધ્યાન એનું કેમ રાખ્યું નહીં

રચી તે સૃષ્ટિ, રચ્યાં વિધવિધ પ્રાણી ને માનવને

તન તો રાખ્યું કાચું, ભરી અખૂટ શક્તિ મનમાં તેં – રહ્યો…

વામન બનાવીને માનવને, ભરી આશા વિરાટ તેં

ચડાવ્યા શિખર ઘણાં, માનવ જેવા શક્તિહીનને – રહ્યો…

શક્તિ દીધી માનવને, પ્રલય તરફ એ ધસી રહ્યો

લીલા સંહારની ચાલી રહી, કેમ બધું તું રાખે નહિ – રહ્યો…

નાશ જગનો તો જો થાશે, મળશે હાથમાં શું તને

નવી સૃષ્ટિની રચના, તારે ને તારે તો કરવી પડશે – રહ્યો…
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

dhyāna dharē ‘mā', sadā tuṁ jaganuṁ, dhyāna hajī kēma āvyuṁ nahīṁ

rahyō chē tūṭatā, kāyadā kudaratanā, dhyāna ēnuṁ kēma rākhyuṁ nahīṁ

racī tē sr̥ṣṭi, racyāṁ vidhavidha prāṇī nē mānavanē

tana tō rākhyuṁ kācuṁ, bharī akhūṭa śakti manamāṁ tēṁ – rahyō…

vāmana banāvīnē mānavanē, bharī āśā virāṭa tēṁ

caḍāvyā śikhara ghaṇāṁ, mānava jēvā śaktihīnanē – rahyō…

śakti dīdhī mānavanē, pralaya tarapha ē dhasī rahyō

līlā saṁhāranī cālī rahī, kēma badhuṁ tuṁ rākhē nahi – rahyō…

nāśa jaganō tō jō thāśē, malaśē hāthamāṁ śuṁ tanē

navī sr̥ṣṭinī racanā, tārē nē tārē tō karavī paḍaśē – rahyō…
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati Bhajan Kakaji is in conversation with the Divine Mother and questioning her about the universe which she has created, and asking her Why doesn't she pay attention when people easily break the nature's law.

Kakaji asks

O'Mother you take care of the whole world, then how could you not pay attention towards it.

The rules and regulations are always breaking the nature's law, then why didn't you pay attention towards it.

You have created the universe and various animals and human beings.

You have kept the human body raw and filled the mind with inexhaustible power.

You have made the humans dwarf and filled their hearts with huge hopes

Powerless human have climbed many peaks.

You gave so much of power to human, that he was rushing towards cataclysm.

The game of slaughter is going on, why don't you keep your things together.

The destruction of the world shall happen, what shall you get in hand.

You shall have to create a new creation, a new world.

Kakaji here is asking Mother to save the world as if the world is destroyed she shall have to create a new world again. As the way humans are rushing it shall take the world to an end.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1334 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...133313341335...Last