Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1337 | Date: 22-Jun-1988
કરી વિચાર શેખચલ્લીના, પેટ તો ભરાશે નહિ
Karī vicāra śēkhacallīnā, pēṭa tō bharāśē nahi

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1337 | Date: 22-Jun-1988

કરી વિચાર શેખચલ્લીના, પેટ તો ભરાશે નહિ

  No Audio

karī vicāra śēkhacallīnā, pēṭa tō bharāśē nahi

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1988-06-22 1988-06-22 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12826 કરી વિચાર શેખચલ્લીના, પેટ તો ભરાશે નહિ કરી વિચાર શેખચલ્લીના, પેટ તો ભરાશે નહિ

ભૂલી જીવવું વર્તમાન, ભવિષ્ય સાચું ઘડાશે નહિ

ખાઈ એક દિવસ સો મણ, પહેલવાન તો બનાશે નહિ

દઈ આમંત્રણ કુસંપને, નાશ તો અટકાવાશે નહિ

અવસર ચૂક્યા મેહુલિયાની, કિંમત તો થાશે નહિ

મૂરખના શિરે તો કદી, શિંગડાં તો ઉગે નહિ

ફાટ્યું હોય આભ જ્યાં, ત્યાં તો થીગડાં દેવાશે નહિ

જીવ જતો હોય તરસે, તોય સાગરનું પાણી પિવાશે નહિ

તોડી નિયમો આરોગ્યના, આરોગ્ય જળવાશે નહિ

કરી ભેગી લક્ષ્મી જગતમાં, સાથે લઈ જવાશે નહિ

રાખી મનને ભમતું, ધ્યાન પ્રભુનું ધરાશે નહિ

ચડાવી હૈયે વાસનાના મેલ, પ્રભુદર્શન થાશે નહિ
View Original Increase Font Decrease Font


કરી વિચાર શેખચલ્લીના, પેટ તો ભરાશે નહિ

ભૂલી જીવવું વર્તમાન, ભવિષ્ય સાચું ઘડાશે નહિ

ખાઈ એક દિવસ સો મણ, પહેલવાન તો બનાશે નહિ

દઈ આમંત્રણ કુસંપને, નાશ તો અટકાવાશે નહિ

અવસર ચૂક્યા મેહુલિયાની, કિંમત તો થાશે નહિ

મૂરખના શિરે તો કદી, શિંગડાં તો ઉગે નહિ

ફાટ્યું હોય આભ જ્યાં, ત્યાં તો થીગડાં દેવાશે નહિ

જીવ જતો હોય તરસે, તોય સાગરનું પાણી પિવાશે નહિ

તોડી નિયમો આરોગ્યના, આરોગ્ય જળવાશે નહિ

કરી ભેગી લક્ષ્મી જગતમાં, સાથે લઈ જવાશે નહિ

રાખી મનને ભમતું, ધ્યાન પ્રભુનું ધરાશે નહિ

ચડાવી હૈયે વાસનાના મેલ, પ્રભુદર્શન થાશે નહિ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

karī vicāra śēkhacallīnā, pēṭa tō bharāśē nahi

bhūlī jīvavuṁ vartamāna, bhaviṣya sācuṁ ghaḍāśē nahi

khāī ēka divasa sō maṇa, pahēlavāna tō banāśē nahi

daī āmaṁtraṇa kusaṁpanē, nāśa tō aṭakāvāśē nahi

avasara cūkyā mēhuliyānī, kiṁmata tō thāśē nahi

mūrakhanā śirē tō kadī, śiṁgaḍāṁ tō ugē nahi

phāṭyuṁ hōya ābha jyāṁ, tyāṁ tō thīgaḍāṁ dēvāśē nahi

jīva jatō hōya tarasē, tōya sāgaranuṁ pāṇī pivāśē nahi

tōḍī niyamō ārōgyanā, ārōgya jalavāśē nahi

karī bhēgī lakṣmī jagatamāṁ, sāthē laī javāśē nahi

rākhī mananē bhamatuṁ, dhyāna prabhunuṁ dharāśē nahi

caḍāvī haiyē vāsanānā mēla, prabhudarśana thāśē nahi
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati Bhajan Kakaji is narrating the truth that a human is quite a many times imaginative lost in illusions rather than being realistic. Kakaji with various examples is easily explaining it.

Kakaji narrates

Thinking about Sheikh challi (Famous character of a story who always lead life in imaginations.) Your stomach won't fill with it.

If we start forgetting the present then the future shall not come true.

Just eating one day you cannot think to be a wrestler.

Inviting disunity your destruction shall not be stopped.

And once the opportunity is missed, there won't be any value to it.

The horns shall never grow on the head of the fool.

If the abyss us torn then it's difficult to give out pieces.

As when being extremely thirsty then you are unable to drink the water of the sea.

When you break the rules of health, then good health cannot be gained.

Though you collect all the wealth, but you won't be able to take it together.

If you keep your mind, wandering then meditation shall not happen if the Lord.

When lust arises in the heart and starts accumulating then vision of the Almighty shall not happen.

Kakaji clearly says that a human needs to live in its present. And if forgetting the present, the future is not achieved. Opportunities needs to be given importance. You have to take care of your health. Keep away from lust if you want to realise the Divine.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1337 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...133613371338...Last