Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1348 | Date: 28-Jun-1988
મન મારું માને નહિ (2)
Mana māruṁ mānē nahi (2)

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 1348 | Date: 28-Jun-1988

મન મારું માને નહિ (2)

  No Audio

mana māruṁ mānē nahi (2)

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1988-06-28 1988-06-28 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12837 મન મારું માને નહિ (2) મન મારું માને નહિ (2)

તારાં દર્શન વિના રે માડી, મન મારું માને નહિ

ત્યાગી છે માયા, મન તો માયા ત્યાગે નહિ - તારાં …

શોધી શાંતિ તો જગમાં, તારા શરણ વિના શાંતિ મળે નહિ - તારાં …

ફરી સંસારમાં, સંસારમાં મન તો આજે જાયે નહિ - તારાં …

મળે અણસાર તારો જ્યાં, જવું ત્યાં એ તો ચૂકે નહિ - તારાં …

વિયોગ ન જાણતું, આજ તડપ્યા વિના તો રહે નહિ - તારાં …

આંસુઓમાં ના સમજતું, આજ આંસુ વિના રહે નહિ - તારાં …

મળે ભલે બીજું બધું, દર્શન વિના મન લાગે નહિ - તારાં …

કોણ છે કોનું, એ તો જોઈ લીધું, તારા વિના હવે ચાલે નહિ - તારાં…

સુખ સાધશું કે દુઃખ પામશું, તારા વિના સમજાય નહિ - તારાં …

દે છે તું તો બીજું બધું, દર્શન દીધાં વિના ચાલશે નહિ - તારાં …
View Original Increase Font Decrease Font


મન મારું માને નહિ (2)

તારાં દર્શન વિના રે માડી, મન મારું માને નહિ

ત્યાગી છે માયા, મન તો માયા ત્યાગે નહિ - તારાં …

શોધી શાંતિ તો જગમાં, તારા શરણ વિના શાંતિ મળે નહિ - તારાં …

ફરી સંસારમાં, સંસારમાં મન તો આજે જાયે નહિ - તારાં …

મળે અણસાર તારો જ્યાં, જવું ત્યાં એ તો ચૂકે નહિ - તારાં …

વિયોગ ન જાણતું, આજ તડપ્યા વિના તો રહે નહિ - તારાં …

આંસુઓમાં ના સમજતું, આજ આંસુ વિના રહે નહિ - તારાં …

મળે ભલે બીજું બધું, દર્શન વિના મન લાગે નહિ - તારાં …

કોણ છે કોનું, એ તો જોઈ લીધું, તારા વિના હવે ચાલે નહિ - તારાં…

સુખ સાધશું કે દુઃખ પામશું, તારા વિના સમજાય નહિ - તારાં …

દે છે તું તો બીજું બધું, દર્શન દીધાં વિના ચાલશે નહિ - તારાં …
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

mana māruṁ mānē nahi (2)

tārāṁ darśana vinā rē māḍī, mana māruṁ mānē nahi

tyāgī chē māyā, mana tō māyā tyāgē nahi - tārāṁ …

śōdhī śāṁti tō jagamāṁ, tārā śaraṇa vinā śāṁti malē nahi - tārāṁ …

pharī saṁsāramāṁ, saṁsāramāṁ mana tō ājē jāyē nahi - tārāṁ …

malē aṇasāra tārō jyāṁ, javuṁ tyāṁ ē tō cūkē nahi - tārāṁ …

viyōga na jāṇatuṁ, āja taḍapyā vinā tō rahē nahi - tārāṁ …

āṁsuōmāṁ nā samajatuṁ, āja āṁsu vinā rahē nahi - tārāṁ …

malē bhalē bījuṁ badhuṁ, darśana vinā mana lāgē nahi - tārāṁ …

kōṇa chē kōnuṁ, ē tō jōī līdhuṁ, tārā vinā havē cālē nahi - tārāṁ…

sukha sādhaśuṁ kē duḥkha pāmaśuṁ, tārā vinā samajāya nahi - tārāṁ …

dē chē tuṁ tō bījuṁ badhuṁ, darśana dīdhāṁ vinā cālaśē nahi - tārāṁ …
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati Bhajan Kakaji is showing his desperateness for the Divine Mother as it's becoming difficult for him to stay without the Divine Mother. As he has realised that there is no truthful love and compassion in the world. It's in the Divine Mother's shelter only that you can get peace & love. So he does not wants to get separated from the Divine Mother.

Kakaji worships

My mind is unable to understand, unless I get your vision my mind is unable to understand.

I have abandoned love, but my mind is unable to abandon love.

Searched out for peace in the world, there is no peace without your shelter.

Roamed all about in the world, but my mind today does not wants to go to the world today.

Wherever I get your significance, I shall surely go there without missing it.

Further Kakaji says to Mother

Do not know about separation, won't be able to stay without suffering.

Did not understand about tears, but cannot live without tears today.

Though I get everything else in life, but my mind is not stable unless & until I get your vision.

Who is whose I have seen that in the world, now without you I cannot stay.

Happiness or misery any situation is not understood without you

Kakaji concludes by saying

You have given me everything else, but without your vision it is not acceptable.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1348 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...134813491350...Last