Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1360 | Date: 03-Jul-1988
પુરાયો છે રે આતમરામ રે
Purāyō chē rē ātamarāma rē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1360 | Date: 03-Jul-1988

પુરાયો છે રે આતમરામ રે

  No Audio

purāyō chē rē ātamarāma rē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1988-07-03 1988-07-03 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12849 પુરાયો છે રે આતમરામ રે પુરાયો છે રે આતમરામ રે

   આજે તો પીંજરા વિનાના પીંજરામાં

દ્વાર તો છે રે, એનાં તો ખુલ્લાં રે

   જડે ના એ તો, આજે અંધારામાં

કીધી કોશિશો ખૂબ, નીકળવા એને રે

   ખેંચાયો ખેંચાઈને પાછો એ તો પીંજરામાં

કર્યા ખૂબ યત્નો, મળી તો નિષ્ફળતા

   ગયો ડૂબી એ તો ઊંડી નિરાશામાં રે

ભરી છે શક્તિ, ગયો એ તો વીસરી રે

   માથે હાથ દઈ બેઠો, એ હતાશામાં રે

સેવે મુક્તિનું સપનું, ખેંચાઈ પીંજરામાં

   ગયો ભૂલી મુક્તિ, છે એના હાથમાં રે

છે વિરાટનો વારસ એ તો

   વામન બની ગયો એ તો માયામાં રે

થાવા મુક્ત, ફફડાવી સાચી પાંખો

   તૂટ્યા બંધન ત્યારે તો પીંજરાનાં રે
View Original Increase Font Decrease Font


પુરાયો છે રે આતમરામ રે

   આજે તો પીંજરા વિનાના પીંજરામાં

દ્વાર તો છે રે, એનાં તો ખુલ્લાં રે

   જડે ના એ તો, આજે અંધારામાં

કીધી કોશિશો ખૂબ, નીકળવા એને રે

   ખેંચાયો ખેંચાઈને પાછો એ તો પીંજરામાં

કર્યા ખૂબ યત્નો, મળી તો નિષ્ફળતા

   ગયો ડૂબી એ તો ઊંડી નિરાશામાં રે

ભરી છે શક્તિ, ગયો એ તો વીસરી રે

   માથે હાથ દઈ બેઠો, એ હતાશામાં રે

સેવે મુક્તિનું સપનું, ખેંચાઈ પીંજરામાં

   ગયો ભૂલી મુક્તિ, છે એના હાથમાં રે

છે વિરાટનો વારસ એ તો

   વામન બની ગયો એ તો માયામાં રે

થાવા મુક્ત, ફફડાવી સાચી પાંખો

   તૂટ્યા બંધન ત્યારે તો પીંજરાનાં રે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

purāyō chē rē ātamarāma rē

   ājē tō pīṁjarā vinānā pīṁjarāmāṁ

dvāra tō chē rē, ēnāṁ tō khullāṁ rē

   jaḍē nā ē tō, ājē aṁdhārāmāṁ

kīdhī kōśiśō khūba, nīkalavā ēnē rē

   khēṁcāyō khēṁcāīnē pāchō ē tō pīṁjarāmāṁ

karyā khūba yatnō, malī tō niṣphalatā

   gayō ḍūbī ē tō ūṁḍī nirāśāmāṁ rē

bharī chē śakti, gayō ē tō vīsarī rē

   māthē hātha daī bēṭhō, ē hatāśāmāṁ rē

sēvē muktinuṁ sapanuṁ, khēṁcāī pīṁjarāmāṁ

   gayō bhūlī mukti, chē ēnā hāthamāṁ rē

chē virāṭanō vārasa ē tō

   vāmana banī gayō ē tō māyāmāṁ rē

thāvā mukta, phaphaḍāvī sācī pāṁkhō

   tūṭyā baṁdhana tyārē tō pīṁjarānāṁ rē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this beautiful Gujarati bhajan, Kakaji is sharing the knowledge and fact of this human life. The fact is that we are living and inaction only because of the soul within us. Which Kakaji is addressing as Aatam Ram. He is imparting with us the emotions and feelings of the soul, which is a free spirit when caged in a body.

Kakaji says,

Today AatamRam (free-spirited soul) is kept in a cage, which is not a cage.

The door is open but it does not move out in the darkness.

It tried a lot to move out, but it got pulled back again and again in the cage.

It put lots of effort but found failure, then was drowned in deep despair

Forgot its own power and strength, sat in despair putting hands on his head.

Stretching out in the cage, thinks and saves the dream of liberation,

Forgot that getting liberated is in his own hands.

It is the heir of the huge and the greatest energy but has become a dwarf in illusions.

To become free when it starts fluttering its true wings, that very moment the bond brokes with the cage.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1360 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...136013611362...Last