Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1371 | Date: 08-Jul-1988
શોભે તો વેણી, કાં ‘મા’ ની મૂર્તિએ, કાં નારીના અંબોડે
Śōbhē tō vēṇī, kāṁ ‘mā' nī mūrtiē, kāṁ nārīnā aṁbōḍē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 1371 | Date: 08-Jul-1988

શોભે તો વેણી, કાં ‘મા’ ની મૂર્તિએ, કાં નારીના અંબોડે

  No Audio

śōbhē tō vēṇī, kāṁ ‘mā' nī mūrtiē, kāṁ nārīnā aṁbōḍē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1988-07-08 1988-07-08 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12860 શોભે તો વેણી, કાં ‘મા’ ની મૂર્તિએ, કાં નારીના અંબોડે શોભે તો વેણી, કાં ‘મા’ ની મૂર્તિએ, કાં નારીના અંબોડે

ઝાંઝર તો શોભે નારીના પગે, કાં ‘મા’ ના પાયલે

   દે તો શોભા એ તો એના યોગ્ય સ્થાને

ભાષણ તો શોભે ધર્મસભાએ કે કાં તો સંમેલને

મૂર્તિ તો શોભે કાં મંદિરે કે કાં તો ગૃહમંદિરે

   દે તો શોભા એ તો એના યોગ્ય સ્થાને

શૂરવીરતા તો શોભે કોઈને બચાવે કે કાં રણમેદાને

નીર તો શોભા દે કાં નદી, સરોવરે કે કાં સાગરે

   દે તો શોભા એ તો એના યોગ્ય સ્થાને

ઠપકો તો શોભે કાં ભૂલે કે કાં કોઈને અટકાવે

પ્રેમ તો શોભે કાં નારીના નયને કે કાં તો ‘મા’ નાં ચરણે

   દે તો શોભા એ તો એના યોગ્ય સ્થાને

સાકર તો શોભે કંસારે, નમક શોભે તો દાળ-શાકે

ફૂલ તો શોભે કાં બાગે કે કાં પૂજનથાળે

   દે તો શોભા એ તો એના યોગ્ય સ્થાને

હથિયાર તો શોભે કાં દરબારે કે કાં રણમેદાને

ભક્તિ તો શોભે કાં સંસારે કે કાં સ્મશાને

   દે તો શોભા એ તો એના યોગ્ય સ્થાને
View Original Increase Font Decrease Font


શોભે તો વેણી, કાં ‘મા’ ની મૂર્તિએ, કાં નારીના અંબોડે

ઝાંઝર તો શોભે નારીના પગે, કાં ‘મા’ ના પાયલે

   દે તો શોભા એ તો એના યોગ્ય સ્થાને

ભાષણ તો શોભે ધર્મસભાએ કે કાં તો સંમેલને

મૂર્તિ તો શોભે કાં મંદિરે કે કાં તો ગૃહમંદિરે

   દે તો શોભા એ તો એના યોગ્ય સ્થાને

શૂરવીરતા તો શોભે કોઈને બચાવે કે કાં રણમેદાને

નીર તો શોભા દે કાં નદી, સરોવરે કે કાં સાગરે

   દે તો શોભા એ તો એના યોગ્ય સ્થાને

ઠપકો તો શોભે કાં ભૂલે કે કાં કોઈને અટકાવે

પ્રેમ તો શોભે કાં નારીના નયને કે કાં તો ‘મા’ નાં ચરણે

   દે તો શોભા એ તો એના યોગ્ય સ્થાને

સાકર તો શોભે કંસારે, નમક શોભે તો દાળ-શાકે

ફૂલ તો શોભે કાં બાગે કે કાં પૂજનથાળે

   દે તો શોભા એ તો એના યોગ્ય સ્થાને

હથિયાર તો શોભે કાં દરબારે કે કાં રણમેદાને

ભક્તિ તો શોભે કાં સંસારે કે કાં સ્મશાને

   દે તો શોભા એ તો એના યોગ્ય સ્થાને
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

śōbhē tō vēṇī, kāṁ ‘mā' nī mūrtiē, kāṁ nārīnā aṁbōḍē

jhāṁjhara tō śōbhē nārīnā pagē, kāṁ ‘mā' nā pāyalē

   dē tō śōbhā ē tō ēnā yōgya sthānē

bhāṣaṇa tō śōbhē dharmasabhāē kē kāṁ tō saṁmēlanē

mūrti tō śōbhē kāṁ maṁdirē kē kāṁ tō gr̥hamaṁdirē

   dē tō śōbhā ē tō ēnā yōgya sthānē

śūravīratā tō śōbhē kōīnē bacāvē kē kāṁ raṇamēdānē

nīra tō śōbhā dē kāṁ nadī, sarōvarē kē kāṁ sāgarē

   dē tō śōbhā ē tō ēnā yōgya sthānē

ṭhapakō tō śōbhē kāṁ bhūlē kē kāṁ kōīnē aṭakāvē

prēma tō śōbhē kāṁ nārīnā nayanē kē kāṁ tō ‘mā' nāṁ caraṇē

   dē tō śōbhā ē tō ēnā yōgya sthānē

sākara tō śōbhē kaṁsārē, namaka śōbhē tō dāla-śākē

phūla tō śōbhē kāṁ bāgē kē kāṁ pūjanathālē

   dē tō śōbhā ē tō ēnā yōgya sthānē

hathiyāra tō śōbhē kāṁ darabārē kē kāṁ raṇamēdānē

bhakti tō śōbhē kāṁ saṁsārē kē kāṁ smaśānē

   dē tō śōbhā ē tō ēnā yōgya sthānē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan Kaka ji is talking about suitability & appropriateness of each and everything made in this world. As everything has particular place and it looks beautiful at its own proper place.

Kakaji says

The braid looks beautiful either on the idol of the Divine mother or on the emboss of a woman.

The anklet suits at the feet of a woman or at the feet of the divine mother.

It looks beautiful at its proper place.

The speech suits either at the religious gathering or at the convention.

Idol is adorned either in the temple or in the home temple.

It looks beautiful at its proper place

Heroism suits when it is used to save somebody or at the battlefield.

Water looks beautiful either in a river, or lake or in the sea.

Reprimand suits for somebody ,who is forgetful or when it stucks up somebody else.

It looks beautiful at its proper place.

Love looks beautiful either in the eyes of a woman or at the feet of the Divine mother.

It looks beautiful at its proper place.

Sugar suits when kept in a copper utensil and salt suits in daal (food)and veggies

Flower looks beautiful in the garden or at the place of worship.

It looks beautiful at its proper place.

Weapons are adorned either in the court or at the battlefield.

Devotion adorns either in the world or at the crematorium.

It looks beautiful at its proper place.

As each and every thing has its own importance so it is best valued when it is at it's right place.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1371 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...136913701371...Last