BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1371 | Date: 08-Jul-1988
   Text Size Increase Font Decrease Font

શોભે તો વેણી, કાં `મા' ની મૂર્તિએ, કાં નારીના અંબોડે

  No Audio

Shobhe Toh Vedi, Ka Ma Ni Murtiye, Ka Narina Ambode

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1988-07-08 1988-07-08 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12860 શોભે તો વેણી, કાં `મા' ની મૂર્તિએ, કાં નારીના અંબોડે શોભે તો વેણી, કાં `મા' ની મૂર્તિએ, કાં નારીના અંબોડે
ઝાંઝર તો શોભે નારીના પગે, કાં `મા' ના પાયલે
   દે તો શોભા એ તો એના યોગ્ય સ્થાને
ભાષણ તો શોભે ધર્મસભાએ કે કાં તો સંમેલને
મૂર્તિ તો શોભે કાં મંદિરે કે કાં તો ગૃહમંદિરે
   દે તો શોભા એ તો એના યોગ્ય સ્થાને
શૂરવીરતા તો શોભે કોઈને બચાવે કે કાં રણમેદાને
નીર તો શોભા દે કાં નદી, સરોવરે કે કાં સાગરે
   દે તો શોભા એ તો એના યોગ્ય સ્થાને
ઠપકો તો શોભે કાં ભૂલે કે કાં કોઈને અટકાવે
પ્રેમ તો શોભે કાં નારીના નયને કે કાં તો `મા' ના ચરણે
   દે તો શોભા એ તો એના યોગ્ય સ્થાને
સાકર તો શોભે કંસારે, નમક શોભે તો દાળશાકે
ફૂલ તો શોભે કાં બાગે કે કાં પૂજનથાળે
   દે તો શોભા એ તો એના યોગ્ય સ્થાને
હથિયાર તો શોભે કાં દરબારે કે કાં રણમેદાને
ભક્તિ તો શોભે કાં સંસારે કે કાં સ્મશાને
   દે તો શોભા એ તો એના યોગ્ય સ્થાને
Gujarati Bhajan no. 1371 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
શોભે તો વેણી, કાં `મા' ની મૂર્તિએ, કાં નારીના અંબોડે
ઝાંઝર તો શોભે નારીના પગે, કાં `મા' ના પાયલે
   દે તો શોભા એ તો એના યોગ્ય સ્થાને
ભાષણ તો શોભે ધર્મસભાએ કે કાં તો સંમેલને
મૂર્તિ તો શોભે કાં મંદિરે કે કાં તો ગૃહમંદિરે
   દે તો શોભા એ તો એના યોગ્ય સ્થાને
શૂરવીરતા તો શોભે કોઈને બચાવે કે કાં રણમેદાને
નીર તો શોભા દે કાં નદી, સરોવરે કે કાં સાગરે
   દે તો શોભા એ તો એના યોગ્ય સ્થાને
ઠપકો તો શોભે કાં ભૂલે કે કાં કોઈને અટકાવે
પ્રેમ તો શોભે કાં નારીના નયને કે કાં તો `મા' ના ચરણે
   દે તો શોભા એ તો એના યોગ્ય સ્થાને
સાકર તો શોભે કંસારે, નમક શોભે તો દાળશાકે
ફૂલ તો શોભે કાં બાગે કે કાં પૂજનથાળે
   દે તો શોભા એ તો એના યોગ્ય સ્થાને
હથિયાર તો શોભે કાં દરબારે કે કાં રણમેદાને
ભક્તિ તો શોભે કાં સંસારે કે કાં સ્મશાને
   દે તો શોભા એ તો એના યોગ્ય સ્થાને
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
śōbhē tō vēṇī, kāṁ `mā' nī mūrtiē, kāṁ nārīnā aṁbōḍē
jhāṁjhara tō śōbhē nārīnā pagē, kāṁ `mā' nā pāyalē
dē tō śōbhā ē tō ēnā yōgya sthānē
bhāṣaṇa tō śōbhē dharmasabhāē kē kāṁ tō saṁmēlanē
mūrti tō śōbhē kāṁ maṁdirē kē kāṁ tō gr̥hamaṁdirē
dē tō śōbhā ē tō ēnā yōgya sthānē
śūravīratā tō śōbhē kōīnē bacāvē kē kāṁ raṇamēdānē
nīra tō śōbhā dē kāṁ nadī, sarōvarē kē kāṁ sāgarē
dē tō śōbhā ē tō ēnā yōgya sthānē
ṭhapakō tō śōbhē kāṁ bhūlē kē kāṁ kōīnē aṭakāvē
prēma tō śōbhē kāṁ nārīnā nayanē kē kāṁ tō `mā' nā caraṇē
dē tō śōbhā ē tō ēnā yōgya sthānē
sākara tō śōbhē kaṁsārē, namaka śōbhē tō dālaśākē
phūla tō śōbhē kāṁ bāgē kē kāṁ pūjanathālē
dē tō śōbhā ē tō ēnā yōgya sthānē
hathiyāra tō śōbhē kāṁ darabārē kē kāṁ raṇamēdānē
bhakti tō śōbhē kāṁ saṁsārē kē kāṁ smaśānē
dē tō śōbhā ē tō ēnā yōgya sthānē

Explanation in English
In this Gujarati bhajan Kaka (Satguru Devendra Ghia) ji is talking about suitability & appropriateness of each and everything made in this world. As everything has particular place and it looks beautiful at its own proper place.
Kakaji says
The braid looks beautiful either on the idol of the Divine mother or on the emboss of a woman.
The anklet suits at the feet of a woman or at the feet of the divine mother.
It looks beautiful at its proper place.
The speech suits either at the religious gathering or at the convention.
Idol is adorned either in the temple or in the home temple.
It looks beautiful at its proper place
Heroism suits when it is used to save somebody or at the battlefield.
Water looks beautiful either in a river, or lake or in the sea.
Reprimand suits for somebody ,who is forgetful or when it stucks up somebody else.
It looks beautiful at its proper place.
Love looks beautiful either in the eyes of a woman or at the feet of the Divine mother.
It looks beautiful at its proper place.
Sugar suits when kept in a copper utensil and salt suits in daal (food)and veggies
Flower looks beautiful in the garden or at the place of worship.
It looks beautiful at its proper place.
Weapons are adorned either in the court or at the battlefield.
Devotion adorns either in the world or at the crematorium.
It looks beautiful at its proper place.
As each and every thing has its own importance so it is best valued when it is at it's right place.

First...13711372137313741375...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall