Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1379 | Date: 13-Jul-1988
અસ્થિરતાનો સાથ લઈને, સ્થિર ક્યાંથી તો તું થાશે
Asthiratānō sātha laīnē, sthira kyāṁthī tō tuṁ thāśē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1379 | Date: 13-Jul-1988

અસ્થિરતાનો સાથ લઈને, સ્થિર ક્યાંથી તો તું થાશે

  No Audio

asthiratānō sātha laīnē, sthira kyāṁthī tō tuṁ thāśē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1988-07-13 1988-07-13 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12868 અસ્થિરતાનો સાથ લઈને, સ્થિર ક્યાંથી તો તું થાશે અસ્થિરતાનો સાથ લઈને, સ્થિર ક્યાંથી તો તું થાશે

ડગમગતાં તારાં પગલાંને, વધુ એ તો ડગમગાવી જાશે

દેખાશે, તને સાચું ક્યાંથી, જ્યાં એ તો અંધ બનાવી જાશે - ડગમગતા...

નાશવંત ચીજમાં મન લગાવી, સુખ શાશ્વત ક્યાંથી પામશે - ડગમગતા...

હરઘડી ને હર શ્વાસે-શ્વાસે, ખોટું જો તું કરતો જાશે - ડગમગતા...

લાભ નથી કોઈ મોટો બીજો, એક થવામાં જે તું પામશે - ડગમગતા...

દ્વિધામાં જો અટવાશે તું, દ્વિધા તો મૂંઝવી નાખશે - ડગમગતા...

ડોલતું મનડું રહે જો ડોલતું, સ્થિરતા ક્યાંથી તું પામશે - ડગમગતા...

ખાડાટેકરા મળશે ઘણા, પગલાં ડગમગાવી નાખશે - ડગમગતા...

સ્થિર છે જગમાં એક જ સાચી, ચરણમાં એના સ્થિરતા પામશે - ડગમગતા...
View Original Increase Font Decrease Font


અસ્થિરતાનો સાથ લઈને, સ્થિર ક્યાંથી તો તું થાશે

ડગમગતાં તારાં પગલાંને, વધુ એ તો ડગમગાવી જાશે

દેખાશે, તને સાચું ક્યાંથી, જ્યાં એ તો અંધ બનાવી જાશે - ડગમગતા...

નાશવંત ચીજમાં મન લગાવી, સુખ શાશ્વત ક્યાંથી પામશે - ડગમગતા...

હરઘડી ને હર શ્વાસે-શ્વાસે, ખોટું જો તું કરતો જાશે - ડગમગતા...

લાભ નથી કોઈ મોટો બીજો, એક થવામાં જે તું પામશે - ડગમગતા...

દ્વિધામાં જો અટવાશે તું, દ્વિધા તો મૂંઝવી નાખશે - ડગમગતા...

ડોલતું મનડું રહે જો ડોલતું, સ્થિરતા ક્યાંથી તું પામશે - ડગમગતા...

ખાડાટેકરા મળશે ઘણા, પગલાં ડગમગાવી નાખશે - ડગમગતા...

સ્થિર છે જગમાં એક જ સાચી, ચરણમાં એના સ્થિરતા પામશે - ડગમગતા...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

asthiratānō sātha laīnē, sthira kyāṁthī tō tuṁ thāśē

ḍagamagatāṁ tārāṁ pagalāṁnē, vadhu ē tō ḍagamagāvī jāśē

dēkhāśē, tanē sācuṁ kyāṁthī, jyāṁ ē tō aṁdha banāvī jāśē - ḍagamagatā...

nāśavaṁta cījamāṁ mana lagāvī, sukha śāśvata kyāṁthī pāmaśē - ḍagamagatā...

haraghaḍī nē hara śvāsē-śvāsē, khōṭuṁ jō tuṁ karatō jāśē - ḍagamagatā...

lābha nathī kōī mōṭō bījō, ēka thavāmāṁ jē tuṁ pāmaśē - ḍagamagatā...

dvidhāmāṁ jō aṭavāśē tuṁ, dvidhā tō mūṁjhavī nākhaśē - ḍagamagatā...

ḍōlatuṁ manaḍuṁ rahē jō ḍōlatuṁ, sthiratā kyāṁthī tuṁ pāmaśē - ḍagamagatā...

khāḍāṭēkarā malaśē ghaṇā, pagalāṁ ḍagamagāvī nākhaśē - ḍagamagatā...

sthira chē jagamāṁ ēka ja sācī, caraṇamāṁ ēnā sthiratā pāmaśē - ḍagamagatā...
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan Kakaji is talking about stability and being permanently settled. He says as we focus on perishable things which are Illusions, money, beauty, name , fame. Then how can we achieve eternal happiness. True stability is at the Almighty's feet.

Kakaji teaches,

With instability you shall be stable nowhere.

Then your staggering steps, shall stagger you more. How will you be able to see the truth when it shall make you blind.

Then your staggering steps , shall stagger you more.

When you are focusing on perishable things, then from where shall you get eternal happiness.

As your steps are staggering then it shall stagger you more

Every moment and on every breath if you keep on lieing .

Then your staggering steps shall stagger you more.

There is no benefit bigger than this, if you desire to become one with the Almighty.

Then your staggering steps shall stagger you more.

If you get stuck up in dilemma, dilemma shall confuse you.

Your staggering steps shall stagger you more. Your moving mind shall keep you moving from where shall you attain stability.

Your staggering steps, shall stagger you more. There shall be various bumps in your way, your step shall falter.

Your staggering steps, shall stagger you more.

True stability is only one in the world when you get stabled at the feet of thee.

Your staggering steps,shall stagger you more.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1379 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...137813791380...Last