Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1381 | Date: 14-Jul-1988
પડતો-આખડતો જાય, રે માડી પડતો-આખડતો જાય
Paḍatō-ākhaḍatō jāya, rē māḍī paḍatō-ākhaḍatō jāya

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

Hymn No. 1381 | Date: 14-Jul-1988

પડતો-આખડતો જાય, રે માડી પડતો-આખડતો જાય

  No Audio

paḍatō-ākhaḍatō jāya, rē māḍī paḍatō-ākhaḍatō jāya

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

1988-07-14 1988-07-14 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12870 પડતો-આખડતો જાય, રે માડી પડતો-આખડતો જાય પડતો-આખડતો જાય, રે માડી પડતો-આખડતો જાય

જગમાં તો તારો આ બાળ માડી, પડતો-આખડતો જાય

ઠોકરો વાગે તો ઘણી-ઘણી, તોય સમજે ના એ કાંઈ - રે માડી...

કદી એ પડતો, કદી ઊભો થાતો, કદી એ દોડતો જાય - રે માડી...

સાચો રસ્તો ભૂલી એ તો, કાદવમાં તો એ સપડાય - રે માડી...

ચાલે રસ્તે, જોયે બીજે, ઠોકરો તો વાગતી જાય - રે માડી...

છતી આંખે અંધ બની ચાલે, ઠોકરો વાગતી જાય - રે માડી...

રસ્તે ચાલે, રસ્તો ન સૂઝે, રસ્તો સાચો ન દેખાય - રે માડી...

કદી ખાડામાં, કદી ટેકરામાં, ડગમગતો એ તો જાય - રે માડી...

નક્કી મંઝિલ વિના, એ તો રસ્તે ચાલતો જાય - રે માડી...

મળતા રસ્તે સાથી અનેક, વાતમાં એ રોકાઈ જાય - રે માડી...

તારા સાથ વિના તો માડી, મંઝિલે તો નહિ પહોંચાય - રે માડી...
View Original Increase Font Decrease Font


પડતો-આખડતો જાય, રે માડી પડતો-આખડતો જાય

જગમાં તો તારો આ બાળ માડી, પડતો-આખડતો જાય

ઠોકરો વાગે તો ઘણી-ઘણી, તોય સમજે ના એ કાંઈ - રે માડી...

કદી એ પડતો, કદી ઊભો થાતો, કદી એ દોડતો જાય - રે માડી...

સાચો રસ્તો ભૂલી એ તો, કાદવમાં તો એ સપડાય - રે માડી...

ચાલે રસ્તે, જોયે બીજે, ઠોકરો તો વાગતી જાય - રે માડી...

છતી આંખે અંધ બની ચાલે, ઠોકરો વાગતી જાય - રે માડી...

રસ્તે ચાલે, રસ્તો ન સૂઝે, રસ્તો સાચો ન દેખાય - રે માડી...

કદી ખાડામાં, કદી ટેકરામાં, ડગમગતો એ તો જાય - રે માડી...

નક્કી મંઝિલ વિના, એ તો રસ્તે ચાલતો જાય - રે માડી...

મળતા રસ્તે સાથી અનેક, વાતમાં એ રોકાઈ જાય - રે માડી...

તારા સાથ વિના તો માડી, મંઝિલે તો નહિ પહોંચાય - રે માડી...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

paḍatō-ākhaḍatō jāya, rē māḍī paḍatō-ākhaḍatō jāya

jagamāṁ tō tārō ā bāla māḍī, paḍatō-ākhaḍatō jāya

ṭhōkarō vāgē tō ghaṇī-ghaṇī, tōya samajē nā ē kāṁī - rē māḍī...

kadī ē paḍatō, kadī ūbhō thātō, kadī ē dōḍatō jāya - rē māḍī...

sācō rastō bhūlī ē tō, kādavamāṁ tō ē sapaḍāya - rē māḍī...

cālē rastē, jōyē bījē, ṭhōkarō tō vāgatī jāya - rē māḍī...

chatī āṁkhē aṁdha banī cālē, ṭhōkarō vāgatī jāya - rē māḍī...

rastē cālē, rastō na sūjhē, rastō sācō na dēkhāya - rē māḍī...

kadī khāḍāmāṁ, kadī ṭēkarāmāṁ, ḍagamagatō ē tō jāya - rē māḍī...

nakkī maṁjhila vinā, ē tō rastē cālatō jāya - rē māḍī...

malatā rastē sāthī anēka, vātamāṁ ē rōkāī jāya - rē māḍī...

tārā sātha vinā tō māḍī, maṁjhilē tō nahi pahōṁcāya - rē māḍī...
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this beautiful Gujarati bhajan Kaka ji is into introspection of humans mind & behaviour in the various walks of life. And he is talking to the Divine Mother to save him from the obstacles of life coming in his way which make him fall down.

Kakaji says to the Divine Mother

Falling down and tumbling down O'Mother I am falling down

In this world O'Mother your child is falling down falling down.

It gets stumbled a lot, but still is unable to understand anything O'Mother. Kakaji is talking about the limited understanding of a human.

Sometimes falls down, Sometimes stands up, and sometimes starts running away O'mother.

Forgetting the rightful part it finds itself into the mud .

While walking on the road, it looks somewhere else this shows his attention is somewhere else he shall surely be stumbled O mother.

Do having eyes it walks with closed eyes then surely it shall get stumbled O'Mother .

While walking on the road it does not know about the right path and the right road is also not to be seen

Sometimes in the pit, Sometimes in the mound, it falters and moves over O'Mother.

Without having a definite destination it moves on the road O'Mother.

On,the way meeting lots of fellows, it stops on the way talking to them O'Mother.

Without your help and guidance he shall not reach the destination. O'Mother.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1381 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...138113821383...Last