Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1385 | Date: 15-Jul-1988
નમન અમારા હજો, સદા તને તો માડી
Namana amārā hajō, sadā tanē tō māḍī

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 1385 | Date: 15-Jul-1988

નમન અમારા હજો, સદા તને તો માડી

  No Audio

namana amārā hajō, sadā tanē tō māḍī

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1988-07-15 1988-07-15 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12874 નમન અમારા હજો, સદા તને તો માડી નમન અમારા હજો, સદા તને તો માડી

વંદન અમારા હજો, સદા તને તો માડી

દેજે સદા સદબુદ્ધિ અમને તો માડી

ભરજે અમારું હૈયું, શુદ્ધ ભાવથી તો માડી

દેજે અમને શક્તિ તારી, સત્કર્મોમાં તો માડી

પાછા અમને વાળજે પાપોમાંથી તો માડી

હળી-મળી સહુથી રહીએ, રાખ એવા તો માડી

ન કરીએ અપમાન કોઈનાં, દઈએ માન સહુને માડી

અંધકાર ઘેર્યા હૈયે, દેજે પ્રકાશ તારો તો માડી

સમસ્ત સૃષ્ટિમાં નિહાળીએ તને, દેજે દૃષ્ટિ એવી તો માડી

લાલસાએ ના તણાઈએ, ન મોહે ઘેરાઈએ માડી

સદા વધતા આગળ, પહોંચીએ તારી પાસે તો માડી
View Original Increase Font Decrease Font


નમન અમારા હજો, સદા તને તો માડી

વંદન અમારા હજો, સદા તને તો માડી

દેજે સદા સદબુદ્ધિ અમને તો માડી

ભરજે અમારું હૈયું, શુદ્ધ ભાવથી તો માડી

દેજે અમને શક્તિ તારી, સત્કર્મોમાં તો માડી

પાછા અમને વાળજે પાપોમાંથી તો માડી

હળી-મળી સહુથી રહીએ, રાખ એવા તો માડી

ન કરીએ અપમાન કોઈનાં, દઈએ માન સહુને માડી

અંધકાર ઘેર્યા હૈયે, દેજે પ્રકાશ તારો તો માડી

સમસ્ત સૃષ્ટિમાં નિહાળીએ તને, દેજે દૃષ્ટિ એવી તો માડી

લાલસાએ ના તણાઈએ, ન મોહે ઘેરાઈએ માડી

સદા વધતા આગળ, પહોંચીએ તારી પાસે તો માડી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

namana amārā hajō, sadā tanē tō māḍī

vaṁdana amārā hajō, sadā tanē tō māḍī

dējē sadā sadabuddhi amanē tō māḍī

bharajē amāruṁ haiyuṁ, śuddha bhāvathī tō māḍī

dējē amanē śakti tārī, satkarmōmāṁ tō māḍī

pāchā amanē vālajē pāpōmāṁthī tō māḍī

halī-malī sahuthī rahīē, rākha ēvā tō māḍī

na karīē apamāna kōīnāṁ, daīē māna sahunē māḍī

aṁdhakāra ghēryā haiyē, dējē prakāśa tārō tō māḍī

samasta sr̥ṣṭimāṁ nihālīē tanē, dējē dr̥ṣṭi ēvī tō māḍī

lālasāē nā taṇāīē, na mōhē ghērāīē māḍī

sadā vadhatā āgala, pahōṁcīē tārī pāsē tō māḍī
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan Kaka ji is worshipping the Divine Mother with love and saying the prayer wholeheartedly.

Kaka ji prays

My bow is always towards you O'mother.

My salute is always to you, O'Mother

Give us always wisdom, O'mother.

Fill our hearts, with pure emotions O'Mother.

Give us the strength, to do good deeds O'Mother.

Turn our back from our sins O'Mother.

Let's stay calm and cool with everybody, Keep us like this only O'Mother.

May we do not insult anyone and give respect to all.O'Mother

When darkness surround our hearts give us your brightness O'Mother.

Let's stay calm and cool with everybody, Keep us like this O'Mother.

In this whole universe may I look at you, give us such type of sight.

May lust does not stress me and surround me,

O'Mother

May we always keep on moving ahead and reach towards you O' Mother.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1385 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...138413851386...Last