Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1388 | Date: 18-Jul-1988
માયાના દોરમાં બંધાયો રે જીવડો, માયાના દોરમાં બંધાયો
Māyānā dōramāṁ baṁdhāyō rē jīvaḍō, māyānā dōramāṁ baṁdhāyō

વિકાર, માયા, દંભ (Vikaar, Illusion, Hypocrisy)

Hymn No. 1388 | Date: 18-Jul-1988

માયાના દોરમાં બંધાયો રે જીવડો, માયાના દોરમાં બંધાયો

  No Audio

māyānā dōramāṁ baṁdhāyō rē jīvaḍō, māyānā dōramāṁ baṁdhāyō

વિકાર, માયા, દંભ (Vikaar, Illusion, Hypocrisy)

1988-07-18 1988-07-18 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12877 માયાના દોરમાં બંધાયો રે જીવડો, માયાના દોરમાં બંધાયો માયાના દોરમાં બંધાયો રે જીવડો, માયાના દોરમાં બંધાયો

સેવ્યાં મુક્તિનાં સપનાં, રહ્યો માયાથી તો એ બંધાયો – રે

ગયો રે ભૂલી એ તો કોણ છે ને ક્યાંથી એ આવ્યો – રે

સૃષ્ટિ ભૂલીને સાચી રે, સ્વપ્નની સૃષ્ટિમાં સરક્યો – રે

મન-બુદ્ધિ ગયાં રૂંધાઈ રે, જ્યાં માયામાં એ લપટાયો – રે

શું છે સાચું, શું છે ખોટું, ભેદ એનો તો ભુલાયો – રે

સૂતેલા એના અહંને, એણે આજે તો જગાવ્યો – રે

રહ્યો ઠોકરો ખાતો, ના સમજ્યો, બન્યો એમાં દીવાનો – રે

થાક્યા પગ એવા, લથડ્યા તોય રહ્યો એમાં તણાતો – રે

જાવું હતું ક્યાં, જઈ રહ્યો ક્યાં, જઈ ક્યાં એ પહોંચ્યો – રે
View Original Increase Font Decrease Font


માયાના દોરમાં બંધાયો રે જીવડો, માયાના દોરમાં બંધાયો

સેવ્યાં મુક્તિનાં સપનાં, રહ્યો માયાથી તો એ બંધાયો – રે

ગયો રે ભૂલી એ તો કોણ છે ને ક્યાંથી એ આવ્યો – રે

સૃષ્ટિ ભૂલીને સાચી રે, સ્વપ્નની સૃષ્ટિમાં સરક્યો – રે

મન-બુદ્ધિ ગયાં રૂંધાઈ રે, જ્યાં માયામાં એ લપટાયો – રે

શું છે સાચું, શું છે ખોટું, ભેદ એનો તો ભુલાયો – રે

સૂતેલા એના અહંને, એણે આજે તો જગાવ્યો – રે

રહ્યો ઠોકરો ખાતો, ના સમજ્યો, બન્યો એમાં દીવાનો – રે

થાક્યા પગ એવા, લથડ્યા તોય રહ્યો એમાં તણાતો – રે

જાવું હતું ક્યાં, જઈ રહ્યો ક્યાં, જઈ ક્યાં એ પહોંચ્યો – રે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

māyānā dōramāṁ baṁdhāyō rē jīvaḍō, māyānā dōramāṁ baṁdhāyō

sēvyāṁ muktināṁ sapanāṁ, rahyō māyāthī tō ē baṁdhāyō – rē

gayō rē bhūlī ē tō kōṇa chē nē kyāṁthī ē āvyō – rē

sr̥ṣṭi bhūlīnē sācī rē, svapnanī sr̥ṣṭimāṁ sarakyō – rē

mana-buddhi gayāṁ rūṁdhāī rē, jyāṁ māyāmāṁ ē lapaṭāyō – rē

śuṁ chē sācuṁ, śuṁ chē khōṭuṁ, bhēda ēnō tō bhulāyō – rē

sūtēlā ēnā ahaṁnē, ēṇē ājē tō jagāvyō – rē

rahyō ṭhōkarō khātō, nā samajyō, banyō ēmāṁ dīvānō – rē

thākyā paga ēvā, lathaḍyā tōya rahyō ēmāṁ taṇātō – rē

jāvuṁ hatuṁ kyāṁ, jaī rahyō kyāṁ, jaī kyāṁ ē pahōṁcyō – rē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan Kaka ji is exploring upon illusions. He says that illusions creates falsehood, and makes all the creature's forget their origin, and get lost in this hallucinatory world.

Kaka ji explains

The creature's are bound in the cord of illusions.

It is dreaming of salvation, but still it is tied up with illusion.

They have forgotten who are they and from where they have come.

They have forgotten about the realistic world and slipped into the creation6s of their own dreams.

The mind and intelligence gets stagnated, as soon as it gets entangled in illusions.

What is true and what is false the difference is forgotten.

Awakened up the sleeping ego today.

Being stumbled again and again, still cannot understand and has become crazy about it.

Legs are tired but still dragging yourself and creating tension.

Had to go where, but you are going where, and has reached where .

Kakaji has explained it in a very easy way, that we should be cautious, before getting entangled in Illusions.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1388 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...138713881389...Last