Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1394 | Date: 24-Jul-1988
ઊલટી ગંગા વહેવા દે, થોડી ઊલટી ગંગા વહેવા દે
Ūlaṭī gaṁgā vahēvā dē, thōḍī ūlaṭī gaṁgā vahēvā dē

સેવા, કર્મ, પુરુષાર્થ, જાગ્રતી, ભાગ્ચ (Service, Action, Strive, Alert, Destiny)

Hymn No. 1394 | Date: 24-Jul-1988

ઊલટી ગંગા વહેવા દે, થોડી ઊલટી ગંગા વહેવા દે

  No Audio

ūlaṭī gaṁgā vahēvā dē, thōḍī ūlaṭī gaṁgā vahēvā dē

સેવા, કર્મ, પુરુષાર્થ, જાગ્રતી, ભાગ્ચ (Service, Action, Strive, Alert, Destiny)

1988-07-24 1988-07-24 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12883 ઊલટી ગંગા વહેવા દે, થોડી ઊલટી ગંગા વહેવા દે ઊલટી ગંગા વહેવા દે, થોડી ઊલટી ગંગા વહેવા દે

તણાયો ખૂબ તું માયા પાછળ, માયાને પાછળ તણાવા દે – ઊલટી…

ચિંતાએ કબજો તારો લીધો, ચિંતાનો કબજો લેવા દે – ઊલટી…

વિચારોએ કીધો કાબૂ તારા પર, વિચાર પર કાબૂ લેવા દે – ઊલટી…

લોભ-લાલસાએ ખૂબ તણાયો, લોભ-લાલચને તણાવા દે – ઊલટી…

પાપ પાછળ ખૂબ તણાયો, પુણ્ય પાછળ તણાવા દે – ઊલટી…

ક્રોધે ખૂબ જલાવ્યો, ક્રોધને આજ જલાવા દે – ઊલટી…

અંધકારે તો ખૂબ ઘૂમ્યો, પ્રકાશમાં આજે ઘૂમવા દે – ઊલટી…

કામે સતાવ્યો ખૂબ તને, કામને સતાવવા દે – ઊલટી…

ઈર્ષ્યાએ ખૂબ જલાવ્યો તને, ઈર્ષ્યાને આજે જલાવવા દે – ઊલટી…

‘મા’ એ ખૂબ યાદ કર્યો તને, ‘મા’ ને ખૂબ યાદ કરવા દે – ઊલટી…
View Original Increase Font Decrease Font


ઊલટી ગંગા વહેવા દે, થોડી ઊલટી ગંગા વહેવા દે

તણાયો ખૂબ તું માયા પાછળ, માયાને પાછળ તણાવા દે – ઊલટી…

ચિંતાએ કબજો તારો લીધો, ચિંતાનો કબજો લેવા દે – ઊલટી…

વિચારોએ કીધો કાબૂ તારા પર, વિચાર પર કાબૂ લેવા દે – ઊલટી…

લોભ-લાલસાએ ખૂબ તણાયો, લોભ-લાલચને તણાવા દે – ઊલટી…

પાપ પાછળ ખૂબ તણાયો, પુણ્ય પાછળ તણાવા દે – ઊલટી…

ક્રોધે ખૂબ જલાવ્યો, ક્રોધને આજ જલાવા દે – ઊલટી…

અંધકારે તો ખૂબ ઘૂમ્યો, પ્રકાશમાં આજે ઘૂમવા દે – ઊલટી…

કામે સતાવ્યો ખૂબ તને, કામને સતાવવા દે – ઊલટી…

ઈર્ષ્યાએ ખૂબ જલાવ્યો તને, ઈર્ષ્યાને આજે જલાવવા દે – ઊલટી…

‘મા’ એ ખૂબ યાદ કર્યો તને, ‘મા’ ને ખૂબ યાદ કરવા દે – ઊલટી…
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

ūlaṭī gaṁgā vahēvā dē, thōḍī ūlaṭī gaṁgā vahēvā dē

taṇāyō khūba tuṁ māyā pāchala, māyānē pāchala taṇāvā dē – ūlaṭī…

ciṁtāē kabajō tārō līdhō, ciṁtānō kabajō lēvā dē – ūlaṭī…

vicārōē kīdhō kābū tārā para, vicāra para kābū lēvā dē – ūlaṭī…

lōbha-lālasāē khūba taṇāyō, lōbha-lālacanē taṇāvā dē – ūlaṭī…

pāpa pāchala khūba taṇāyō, puṇya pāchala taṇāvā dē – ūlaṭī…

krōdhē khūba jalāvyō, krōdhanē āja jalāvā dē – ūlaṭī…

aṁdhakārē tō khūba ghūmyō, prakāśamāṁ ājē ghūmavā dē – ūlaṭī…

kāmē satāvyō khūba tanē, kāmanē satāvavā dē – ūlaṭī…

īrṣyāē khūba jalāvyō tanē, īrṣyānē ājē jalāvavā dē – ūlaṭī…

‘mā' ē khūba yāda karyō tanē, ‘mā' nē khūba yāda karavā dē – ūlaṭī…
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan, Kakaji is asking us to strive hard to get away from all the negative vibes, which drag us behind. He also wants us to be alert and cautious by all the wrong practices which create misery in our lives.

Kaka ji says.

Let Ganga (name of a river )flow upside down, let Ganga (name of a river)flow a little in reverse direction .

You have been tensed a lot behind illusions, now let illusions be tensed.

Anxiety has taken possession over you ,now you control anxiety .

Your thoughts have controlled you, now you control the thoughts .

Greed and lust have tensed you a lot, now let greed and lust be tensed .

You have taken a lot of tension behind sin, now take tension behind virtue.

Anger ignited a lot, let anger burn today.

Roamed about a lot in darkness, now roam around in brightness.

Lust persecuted a lot, now let lust be persecuted.

Jealousy has burned you a lot, let jealousy burn today.

Divine Mother has remembered you a lot, now do remember the Divine Mother a lot.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1394 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...139313941395...Last