Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1404 | Date: 31-Jul-1988
તુજ અંશમાંથી અંશ બનાવી માડી
Tuja aṁśamāṁthī aṁśa banāvī māḍī

પ્રકૃતિ, લીલા (Nature, Gods play)

Hymn No. 1404 | Date: 31-Jul-1988

તુજ અંશમાંથી અંશ બનાવી માડી

  No Audio

tuja aṁśamāṁthī aṁśa banāvī māḍī

પ્રકૃતિ, લીલા (Nature, Gods play)

1988-07-31 1988-07-31 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12893 તુજ અંશમાંથી અંશ બનાવી માડી તુજ અંશમાંથી અંશ બનાવી માડી

   વિશ્વમાં મુજને વહેતો કર્યો

તુજ શક્તિમાંથી તો શક્તિ ભરી

   એનાથી તો હું અજાણ રહ્યો

મર્યાદારહિત તું તો છે રે માડી

   મર્યાદાથી તો મુજને બાંધ્યો

જડ અને ચેતનમાં રહી તું તો વ્યાપી

   મુજને તો તે ચેતનવંતો કર્યો

સુખ અને આનંદનો ભંડાર તું તો રહી

   સુખ અને આનંદ માટે ફરતો રહ્યો

સત્તા તો જગમાં સદા તારી રહી

   મોડો વહેલો તો એ સમજ્યો

લીલા તો છે માડી આ તો કેવી

   છું તારો તોય તુજથી જુદો કર્યો
View Original Increase Font Decrease Font


તુજ અંશમાંથી અંશ બનાવી માડી

   વિશ્વમાં મુજને વહેતો કર્યો

તુજ શક્તિમાંથી તો શક્તિ ભરી

   એનાથી તો હું અજાણ રહ્યો

મર્યાદારહિત તું તો છે રે માડી

   મર્યાદાથી તો મુજને બાંધ્યો

જડ અને ચેતનમાં રહી તું તો વ્યાપી

   મુજને તો તે ચેતનવંતો કર્યો

સુખ અને આનંદનો ભંડાર તું તો રહી

   સુખ અને આનંદ માટે ફરતો રહ્યો

સત્તા તો જગમાં સદા તારી રહી

   મોડો વહેલો તો એ સમજ્યો

લીલા તો છે માડી આ તો કેવી

   છું તારો તોય તુજથી જુદો કર્યો
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

tuja aṁśamāṁthī aṁśa banāvī māḍī

   viśvamāṁ mujanē vahētō karyō

tuja śaktimāṁthī tō śakti bharī

   ēnāthī tō huṁ ajāṇa rahyō

maryādārahita tuṁ tō chē rē māḍī

   maryādāthī tō mujanē bāṁdhyō

jaḍa anē cētanamāṁ rahī tuṁ tō vyāpī

   mujanē tō tē cētanavaṁtō karyō

sukha anē ānaṁdanō bhaṁḍāra tuṁ tō rahī

   sukha anē ānaṁda māṭē pharatō rahyō

sattā tō jagamāṁ sadā tārī rahī

   mōḍō vahēlō tō ē samajyō

līlā tō chē māḍī ā tō kēvī

   chuṁ tārō tōya tujathī judō karyō
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan,

He is saying…

I am a part of you, O Divine Mother, and you have let me flow in this world.

Filled your own energy in me, O Divine Mother, but, I remained ignorant of it.

You are limitless, O Divine Mother, but you have bound me with the limits.

You are omnipresent, even in lifeless and in every life, O Divine Mother, you have made me with your consciousness.

You are the treasure of happiness and bliss, O Divine Mother, but you have kept me roaming in search of happiness.

You are the omnipotent in this world, O Divine Mother, I have understood that eventually.

The play of yours is such, O Divine Mother, that though, I am part of you, still you have kept me separate from you.

Kaka is reflecting that we all are a part of the Supreme. We are part of Divine consciousness, still we are given separate identity from the Supreme. The purpose of this human life given to us, is to merge back with the Supreme, which is our source, our beginning and our end.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1404 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...140214031404...Last