Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1408 | Date: 01-Aug-1988
પરદેશ ગયેલ બાળને, જ્યાં યાદ ‘મા’ ની આવી જાય
Paradēśa gayēla bālanē, jyāṁ yāda ‘mā' nī āvī jāya

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 1408 | Date: 01-Aug-1988

પરદેશ ગયેલ બાળને, જ્યાં યાદ ‘મા’ ની આવી જાય

  No Audio

paradēśa gayēla bālanē, jyāṁ yāda ‘mā' nī āvī jāya

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1988-08-01 1988-08-01 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12897 પરદેશ ગયેલ બાળને, જ્યાં યાદ ‘મા’ ની આવી જાય પરદેશ ગયેલ બાળને, જ્યાં યાદ ‘મા’ ની આવી જાય

   ત્યાં તો આંખેથી આંસુડાં હાલ્યાં જાય

શીતળ વાતા વાયુમાં, હેતભર્યો હાથ, જ્યાં ‘મા’ નો વરતાય - ત્યાં તો…

સ્થિર જળમાં તો જ્યાં, ‘મા’ નું હેતભર્યું મુખડું તો દેખાય - ત્યાં તો…

કરતાં ભોજન તો, હેતભરી ‘મા’ ની આંખડી જ્યાં દેખાય - ત્યાં તો…

વહાલભરી વાતમાં, ‘મા’ નો પ્રેમભર્યો સ્પર્શ જ્યાં મળી જાય - ત્યાં તો…

અજાણ્યા હૈયામાંથી, ‘મા’ ની હેતભરી હૂંફ જ્યાં મળી જાય - ત્યાં તો…

નજર ફરતાં, નજર કરતાં, યાદ ‘મા’ ની તો જ્યાં આવી જાય - ત્યાં તો…

સંભળાતા કોઈ શબ્દમાં, જ્યાં ‘મા’ ના શબ્દનો સૂર સંભળાય - ત્યાં તો…

જગજનની માતની પણ હૈયે જ્યાં યાદ આવી જાય - ત્યાં તો…
View Original Increase Font Decrease Font


પરદેશ ગયેલ બાળને, જ્યાં યાદ ‘મા’ ની આવી જાય

   ત્યાં તો આંખેથી આંસુડાં હાલ્યાં જાય

શીતળ વાતા વાયુમાં, હેતભર્યો હાથ, જ્યાં ‘મા’ નો વરતાય - ત્યાં તો…

સ્થિર જળમાં તો જ્યાં, ‘મા’ નું હેતભર્યું મુખડું તો દેખાય - ત્યાં તો…

કરતાં ભોજન તો, હેતભરી ‘મા’ ની આંખડી જ્યાં દેખાય - ત્યાં તો…

વહાલભરી વાતમાં, ‘મા’ નો પ્રેમભર્યો સ્પર્શ જ્યાં મળી જાય - ત્યાં તો…

અજાણ્યા હૈયામાંથી, ‘મા’ ની હેતભરી હૂંફ જ્યાં મળી જાય - ત્યાં તો…

નજર ફરતાં, નજર કરતાં, યાદ ‘મા’ ની તો જ્યાં આવી જાય - ત્યાં તો…

સંભળાતા કોઈ શબ્દમાં, જ્યાં ‘મા’ ના શબ્દનો સૂર સંભળાય - ત્યાં તો…

જગજનની માતની પણ હૈયે જ્યાં યાદ આવી જાય - ત્યાં તો…
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

paradēśa gayēla bālanē, jyāṁ yāda ‘mā' nī āvī jāya

   tyāṁ tō āṁkhēthī āṁsuḍāṁ hālyāṁ jāya

śītala vātā vāyumāṁ, hētabharyō hātha, jyāṁ ‘mā' nō varatāya - tyāṁ tō…

sthira jalamāṁ tō jyāṁ, ‘mā' nuṁ hētabharyuṁ mukhaḍuṁ tō dēkhāya - tyāṁ tō…

karatāṁ bhōjana tō, hētabharī ‘mā' nī āṁkhaḍī jyāṁ dēkhāya - tyāṁ tō…

vahālabharī vātamāṁ, ‘mā' nō prēmabharyō sparśa jyāṁ malī jāya - tyāṁ tō…

ajāṇyā haiyāmāṁthī, ‘mā' nī hētabharī hūṁpha jyāṁ malī jāya - tyāṁ tō…

najara pharatāṁ, najara karatāṁ, yāda ‘mā' nī tō jyāṁ āvī jāya - tyāṁ tō…

saṁbhalātā kōī śabdamāṁ, jyāṁ ‘mā' nā śabdanō sūra saṁbhalāya - tyāṁ tō…

jagajananī mātanī paṇa haiyē jyāṁ yāda āvī jāya - tyāṁ tō…
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan,

He is saying…

When a child who has gone abroad, remembers the Mother,

Then the tears start rolling down the eyes.

In cold blowing wind, when the Mother’s hand filled with love, is felt,

Then the tears start rolling down the eyes.

In calm steady water, when the Mother’s face filled with love is reflected,

Then the tears start rolling down the eyes.

While eating a meal, a love filled eyes of the Mother is seen,

Then the tears start rolling down the eyes.

While having lovely conversation, the love filled touch of the Mother is felt,

Then the tears start rolling down the eyes.

From unknown heart, when the love filled warmth of the Mother is received,

Then the tears start rolling down the eyes.

While looking around and looking at, the Mother is remembered,

Then, the tears start rolling down the eyes.

While listening to some words,the rhythm of Mother’s words is heard,

Then the tears start rolling down the eyes.

When Divine Mother of this whole world is revered in the heart,

Then the tears start rolling down the eyes.

Kaka is explaining about the love of a Mother and the Divine Mother, which is so pure, so beautiful, so selfless that the child will always be overwhelmed with the feelings of joy, gratitude and love whenever he remembers the Mother. The Mother is the only person in the world, whose entire being is filled with only love for her child. Mother’s love is divine love and Divine Mother’s love is infinite.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1408 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...140814091410...Last