Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1411 | Date: 01-Aug-1988
માડી, તમે આવો, આવો, આવો
Māḍī, tamē āvō, āvō, āvō

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

Hymn No. 1411 | Date: 01-Aug-1988

માડી, તમે આવો, આવો, આવો

  Audio

māḍī, tamē āvō, āvō, āvō

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

1988-08-01 1988-08-01 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12900 માડી, તમે આવો, આવો, આવો માડી, તમે આવો, આવો, આવો

   મમ, અંતરિયા અજવાળો

જગાવીને પ્યાસ તો દર્શનની

   પ્યાસ હવે તો બુઝાવો - મમ...

વીત્યું બાળપણ, વીતી રહી છે જુવાની

   હવે તો દર્શનિયા આપો - મમ...

રાખ્યો માયામાં તો ખૂબ રચ્યોપચ્યો

   હવે હૈયેથી માયા વિસરાવો - મમ...

સાચું-ખોટું તો કંઈ નથી સમજાતું

   હવે તો સાચું સમજાવો - મમ...

સંજોગે ડગમગી જાઉં તો વિશ્વાસે

   હવે વિશ્વાસને સ્થિર બનાવો - મમ...

ધીરજે તો ડગમગી ગયો છું

   ધીરજને તો સ્થિર બનાવો - મમ...

રૂપે-રૂપે તું તો ભિન્ન દેખાતી

   અંતરના ભેદભાવ તો મિટાવો - મમ...

રહી છે વેડફાઈ, શક્તિ તો મારી

   તુજ શક્તિનું બુંદ તો પાવો - મમ...
https://www.youtube.com/watch?v=xTh1qRMpOag
View Original Increase Font Decrease Font


માડી, તમે આવો, આવો, આવો

   મમ, અંતરિયા અજવાળો

જગાવીને પ્યાસ તો દર્શનની

   પ્યાસ હવે તો બુઝાવો - મમ...

વીત્યું બાળપણ, વીતી રહી છે જુવાની

   હવે તો દર્શનિયા આપો - મમ...

રાખ્યો માયામાં તો ખૂબ રચ્યોપચ્યો

   હવે હૈયેથી માયા વિસરાવો - મમ...

સાચું-ખોટું તો કંઈ નથી સમજાતું

   હવે તો સાચું સમજાવો - મમ...

સંજોગે ડગમગી જાઉં તો વિશ્વાસે

   હવે વિશ્વાસને સ્થિર બનાવો - મમ...

ધીરજે તો ડગમગી ગયો છું

   ધીરજને તો સ્થિર બનાવો - મમ...

રૂપે-રૂપે તું તો ભિન્ન દેખાતી

   અંતરના ભેદભાવ તો મિટાવો - મમ...

રહી છે વેડફાઈ, શક્તિ તો મારી

   તુજ શક્તિનું બુંદ તો પાવો - મમ...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

māḍī, tamē āvō, āvō, āvō

   mama, aṁtariyā ajavālō

jagāvīnē pyāsa tō darśananī

   pyāsa havē tō bujhāvō - mama...

vītyuṁ bālapaṇa, vītī rahī chē juvānī

   havē tō darśaniyā āpō - mama...

rākhyō māyāmāṁ tō khūba racyōpacyō

   havē haiyēthī māyā visarāvō - mama...

sācuṁ-khōṭuṁ tō kaṁī nathī samajātuṁ

   havē tō sācuṁ samajāvō - mama...

saṁjōgē ḍagamagī jāuṁ tō viśvāsē

   havē viśvāsanē sthira banāvō - mama...

dhīrajē tō ḍagamagī gayō chuṁ

   dhīrajanē tō sthira banāvō - mama...

rūpē-rūpē tuṁ tō bhinna dēkhātī

   aṁtaranā bhēdabhāva tō miṭāvō - mama...

rahī chē vēḍaphāī, śakti tō mārī

   tuja śaktinuṁ buṁda tō pāvō - mama...
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati prayer bhajan,

He is praying…

O Divine Mother, you please come, come, come and light up my inner self.

My thirst for your vision, O Divine Mother, please quench my thirst for your vision.

My childhood has passed, and youth is also passing, now, please give me your vision.

You have kept me indulging in this illusion, now, please make me forget about this illusion.

I cannot understand the difference between right and wrong, O Divine Mother, please make me understand what is right.

My faith is faltering while facing different circumstances, now at least, please make my faith steady and strong.

I have been losing my patience, please make my patience steady and strong.

I see you differently in every form, please remove these differences from my heart.

My energy is getting wasted, O Divine Mother, please let me drink a drop of your energy.

Kaka is praying for Divine connection, and vision of Divine Mother in this bhajan. He is praying for Divine Energy (Divine Consciousness), and praying for unshakable faith and patience in his heart. He is praying for changing from ordinary consciousness to Divine Consciousness.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1411 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...141114121413...Last