Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1415 | Date: 03-Aug-1988
સરળતામાં પણ વાંકું પડે, સરળ થાયે એનું શેનાથી
Saralatāmāṁ paṇa vāṁkuṁ paḍē, sarala thāyē ēnuṁ śēnāthī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1415 | Date: 03-Aug-1988

સરળતામાં પણ વાંકું પડે, સરળ થાયે એનું શેનાથી

  No Audio

saralatāmāṁ paṇa vāṁkuṁ paḍē, sarala thāyē ēnuṁ śēnāthī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1988-08-03 1988-08-03 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12904 સરળતામાં પણ વાંકું પડે, સરળ થાયે એનું શેનાથી સરળતામાં પણ વાંકું પડે, સરળ થાયે એનું શેનાથી

જગકર્તાના દોષ શોધે, ખુદના દોષથી અજાણ રહી

કામ કરવું ના હોય જેને, મળશે બહાના તો શોધવાથી

કામ તો સદાય પાર પડશે, કરશો જો મક્કમતાથી

વધી ના શકે આગળ જે, ડરશે સદા જે નુકસાનથી

આગળ તો એ વધે, ભરે ડગલાં જે સદા હિંમતથી

બાળ છીએ જ્યારે એના, આવશે દોડી બાળ બનવાથી

સરળતા છે પ્રભુને વહાલી, બને સરળ એ સરળતાથી

નાના નિજ સ્વાર્થ જાગતા, તણાશે સરળતા એનાથી

સ્વાર્થ ને સરળતાને બનતું નથી, ચેતજે તું એનાથી
View Original Increase Font Decrease Font


સરળતામાં પણ વાંકું પડે, સરળ થાયે એનું શેનાથી

જગકર્તાના દોષ શોધે, ખુદના દોષથી અજાણ રહી

કામ કરવું ના હોય જેને, મળશે બહાના તો શોધવાથી

કામ તો સદાય પાર પડશે, કરશો જો મક્કમતાથી

વધી ના શકે આગળ જે, ડરશે સદા જે નુકસાનથી

આગળ તો એ વધે, ભરે ડગલાં જે સદા હિંમતથી

બાળ છીએ જ્યારે એના, આવશે દોડી બાળ બનવાથી

સરળતા છે પ્રભુને વહાલી, બને સરળ એ સરળતાથી

નાના નિજ સ્વાર્થ જાગતા, તણાશે સરળતા એનાથી

સ્વાર્થ ને સરળતાને બનતું નથી, ચેતજે તું એનાથી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

saralatāmāṁ paṇa vāṁkuṁ paḍē, sarala thāyē ēnuṁ śēnāthī

jagakartānā dōṣa śōdhē, khudanā dōṣathī ajāṇa rahī

kāma karavuṁ nā hōya jēnē, malaśē bahānā tō śōdhavāthī

kāma tō sadāya pāra paḍaśē, karaśō jō makkamatāthī

vadhī nā śakē āgala jē, ḍaraśē sadā jē nukasānathī

āgala tō ē vadhē, bharē ḍagalāṁ jē sadā hiṁmatathī

bāla chīē jyārē ēnā, āvaśē dōḍī bāla banavāthī

saralatā chē prabhunē vahālī, banē sarala ē saralatāthī

nānā nija svārtha jāgatā, taṇāśē saralatā ēnāthī

svārtha nē saralatānē banatuṁ nathī, cētajē tuṁ ēnāthī
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan,

He is saying…

When even in simplicity, if one feels bad, then how can he be ever simple.

He searches for the flaws in the Doer (Almighty) of the world,

When he is blindly ignorant about his flaws.

The one who doesn’t want to work will find many excuses,

The work will always make one strive, if it is done with diligence.

The one who is afraid of the loss, will not be able to move forward.

The one who takes steps ahead with courage will move forward.

When we are children of hers, then she will come running to take care, when we behave like Her children.

Simplicity is dear to God, one can become straightforward only with simplicity.

When selfishness rises, then the simplicity is sucked away in that selfishness,

Selfishness and simplicity do not get along, you please be cautious of it.

Kaka is explaining that the most natural and most powerful way to connect with God is to be simple. Simplicity is a very powerful tool to win over the heart of God. Simplicity not only brings straightforwardness, but also makes one selfless. Being simple is the most difficult thing in this complicated world. Kaka is urging us to become less complicated and free spirit to connect with Divine spirit. Simplicity is Divinity. He is urging us to be simple in our devotion, then purity will be found naturally.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1415 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...141414151416...Last