Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1419 | Date: 04-Aug-1988
દઈ શકે તો દઈ દેજે દિલનું દર્દ તો તારું
Daī śakē tō daī dējē dilanuṁ darda tō tāruṁ

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1419 | Date: 04-Aug-1988

દઈ શકે તો દઈ દેજે દિલનું દર્દ તો તારું

  No Audio

daī śakē tō daī dējē dilanuṁ darda tō tāruṁ

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1988-08-04 1988-08-04 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12908 દઈ શકે તો દઈ દેજે દિલનું દર્દ તો તારું દઈ શકે તો દઈ દેજે દિલનું દર્દ તો તારું

‘મા’ ને સુખની તો કોઈ ખેવના નથી (2)

આપી દેજે એને તો આજે હૈયાનું તો એક આંસુ

‘મા’ ને હાસ્યની તો કોઈ જરૂર નથી (2)

મિટાવી દેજે હૈયેથી તો સર્વ શંકાઓ

‘મા’ ને વિશ્વાસ વિના બીજું કાંઈ ખપતું નથી

ના માગે એ તો, કાંઈ પાઈ કે પૈસા

ભાવ વિના એને તો બીજું કાંઈ જોઈતું નથી

લેવું હતે તો, એ તને દેતે રે શાને

એની પાસે તો, કોઈ વાતની ખોટ નથી

જ્યાં વારસદાર છે, સદાય તું તો એનો

જવાબદારી વિના બીજું એને જોઈતું નથી

યુગોથી જોઈ સદા, રાહ એણે તો તારી

તારા વિના બીજું એને કાંઈ જોઈતું નથી
View Original Increase Font Decrease Font


દઈ શકે તો દઈ દેજે દિલનું દર્દ તો તારું

‘મા’ ને સુખની તો કોઈ ખેવના નથી (2)

આપી દેજે એને તો આજે હૈયાનું તો એક આંસુ

‘મા’ ને હાસ્યની તો કોઈ જરૂર નથી (2)

મિટાવી દેજે હૈયેથી તો સર્વ શંકાઓ

‘મા’ ને વિશ્વાસ વિના બીજું કાંઈ ખપતું નથી

ના માગે એ તો, કાંઈ પાઈ કે પૈસા

ભાવ વિના એને તો બીજું કાંઈ જોઈતું નથી

લેવું હતે તો, એ તને દેતે રે શાને

એની પાસે તો, કોઈ વાતની ખોટ નથી

જ્યાં વારસદાર છે, સદાય તું તો એનો

જવાબદારી વિના બીજું એને જોઈતું નથી

યુગોથી જોઈ સદા, રાહ એણે તો તારી

તારા વિના બીજું એને કાંઈ જોઈતું નથી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

daī śakē tō daī dējē dilanuṁ darda tō tāruṁ

‘mā' nē sukhanī tō kōī khēvanā nathī (2)

āpī dējē ēnē tō ājē haiyānuṁ tō ēka āṁsu

‘mā' nē hāsyanī tō kōī jarūra nathī (2)

miṭāvī dējē haiyēthī tō sarva śaṁkāō

‘mā' nē viśvāsa vinā bījuṁ kāṁī khapatuṁ nathī

nā māgē ē tō, kāṁī pāī kē paisā

bhāva vinā ēnē tō bījuṁ kāṁī jōītuṁ nathī

lēvuṁ hatē tō, ē tanē dētē rē śānē

ēnī pāsē tō, kōī vātanī khōṭa nathī

jyāṁ vārasadāra chē, sadāya tuṁ tō ēnō

javābadārī vinā bījuṁ ēnē jōītuṁ nathī

yugōthī jōī sadā, rāha ēṇē tō tārī

tārā vinā bījuṁ ēnē kāṁī jōītuṁ nathī
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan,

He is saying…

If you can give, then give the sadness of your heart to Divine Mother,

She has no desire for happiness.

Today, give her one tear of your heart, Divine Mother has no need for cheer.

Please remove all the doubts of your heart,

Divine Mother needs only your faith.

She does not ask for anything, neither money nor wealth,

Divine Mother needs only your true emotions.

If she wanted to take from you, then why would she give you.

She is not in shortage of anything.

When you are a heir of hers, then she does not want anything from you except sense of responsibility.

Since ages, she is waiting for you,

She doesn’t need anything else, but you.Kaka is explaining that Divine Mother is so gracious, so kind, so loving that she wants to remove all the sadness, all the tears from the hearts of her devotees and fill their hearts with love, pure emotions and devotion. All she wants is their faith.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1419 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...141714181419...Last