BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1437 | Date: 20-Aug-1988
   Text Size Increase Font Decrease Font

ભાવે ભિંજાયેલું હૈયું, તો પ્રભુના ગુણલા ગ્રહી લેશે

  No Audio

Bhave Bhinjayelu Haiyu, Toh Prabhuna Gudla Grahi Leshe

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1988-08-20 1988-08-20 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12926 ભાવે ભિંજાયેલું હૈયું, તો પ્રભુના ગુણલા ગ્રહી લેશે ભાવે ભિંજાયેલું હૈયું, તો પ્રભુના ગુણલા ગ્રહી લેશે
સૂકી ધરતી જળ ચૂસી લેશે, પથ્થર પરથી વહી જાશે
ના હૈયાને પથ્થર બનાવજે તું (2)
ભીની ધરતી પર તો, ઘાસ, ધાન્ય તો ઊગી નીકળશે
ભીના પથ્થર પર, લીલ સિવાય કંઈ નવ મળશે - ના...
ભીની ધરતી તો સર્વ બીજ ગ્રહણ તો કરશે
ભીના પથ્થર પરથી તો બીજ સદા વહી જાશે - ના...
ભીની ધરતીને ઘાટ તો દેવો સહેલું બનશે
પથ્થરને તો ઘાટ દેતા દેતા, કદી કદી તૂટી જાશે - ના...
પ્રેમની સરવણી તો ભીની ધરતીમાંથી ફૂટી જલદી
પથ્થરમાંથી ફૂટતાં તો ભવ નીકળી જાશે - ના...
Gujarati Bhajan no. 1437 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
ભાવે ભિંજાયેલું હૈયું, તો પ્રભુના ગુણલા ગ્રહી લેશે
સૂકી ધરતી જળ ચૂસી લેશે, પથ્થર પરથી વહી જાશે
ના હૈયાને પથ્થર બનાવજે તું (2)
ભીની ધરતી પર તો, ઘાસ, ધાન્ય તો ઊગી નીકળશે
ભીના પથ્થર પર, લીલ સિવાય કંઈ નવ મળશે - ના...
ભીની ધરતી તો સર્વ બીજ ગ્રહણ તો કરશે
ભીના પથ્થર પરથી તો બીજ સદા વહી જાશે - ના...
ભીની ધરતીને ઘાટ તો દેવો સહેલું બનશે
પથ્થરને તો ઘાટ દેતા દેતા, કદી કદી તૂટી જાશે - ના...
પ્રેમની સરવણી તો ભીની ધરતીમાંથી ફૂટી જલદી
પથ્થરમાંથી ફૂટતાં તો ભવ નીકળી જાશે - ના...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
bhāvē bhiṁjāyēluṁ haiyuṁ, tō prabhunā guṇalā grahī lēśē
sūkī dharatī jala cūsī lēśē, paththara parathī vahī jāśē
nā haiyānē paththara banāvajē tuṁ (2)
bhīnī dharatī para tō, ghāsa, dhānya tō ūgī nīkalaśē
bhīnā paththara para, līla sivāya kaṁī nava malaśē - nā...
bhīnī dharatī tō sarva bīja grahaṇa tō karaśē
bhīnā paththara parathī tō bīja sadā vahī jāśē - nā...
bhīnī dharatīnē ghāṭa tō dēvō sahēluṁ banaśē
paththaranē tō ghāṭa dētā dētā, kadī kadī tūṭī jāśē - nā...
prēmanī saravaṇī tō bhīnī dharatīmāṁthī phūṭī jaladī
paththaramāṁthī phūṭatāṁ tō bhava nīkalī jāśē - nā...

Explanation in English
In this symbolic Gujarati bhajan, our Guruji, Pujya Kaka (Satguru Devendra Ghia) is saying…

The heart that is soaked in emotions and devotion will be able to absorb the virtues of the Divine easily.

The dry soil (humility) will be able to suck the flowing water (purity), but the water will slide away from the stone (arrogance and ego).

Please don’t make yourself like a stone (egoistic).

On the wet soil, grass and grains (positivity) will grow,
On the wet stone, only moss (negativity) will grow and nothing else.

Please don’t make yourself like a stone.

The wet soil will be able to absorb all kinds of seeds (knowledge),
But, on the wet stone, all the seeds will just roll away.

Please don’t make yourself like a stone.

It is easy to mould the wet soil into the shape,
The stone will break sometimes while giving the shape.

Please don’t make yourself like a stone.

The love (flowers) will blossom in the wet soil,
It will take ages for the love to blossom from the stone.

Please don’t make yourself like a stone.

Kaka (Satguru Devendra Ghia) is symbolically explaining that a humble person will be able to grasp Godly energy, knowledge of the Divine and embark upon positivity in life, while an arrogant person will remain deprived of such energy and knowledge and emit only negativity around him. A humble person’s actions will be driven by devotion and affection, while an egoistic person’s action will be driven only by ambition.
Kaka (Satguru Devendra Ghia) is urging us to be humble, so God can shape us in his desired way.

First...14361437143814391440...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall