BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1444 | Date: 26-Aug-1988
   Text Size Increase Font Decrease Font

અરે, ઓ સુખને ચાહનારા, સમજજે જરા આ મનમાં

  No Audio

Aree O Sukhne Chahnara, Samjhje Jara Aa Mannma

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1988-08-26 1988-08-26 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12933 અરે, ઓ સુખને ચાહનારા, સમજજે જરા આ મનમાં અરે, ઓ સુખને ચાહનારા, સમજજે જરા આ મનમાં
દોટ જીવનની વિકારો સાથે, દુઃખને દ્વારે પહોંચાડે છે
નિજ આતમને ભૂલનારા, વિકારને પંપાળનારા - દોટ...
ફળની ઝંખના કરનારા, હૈયે આળસ સંઘરનારા - દોટ...
દોડી દોડી તો થાકનારા, અંજામ નથી તારા બદલાવાના - દોટ...
પ્રારબ્ધમાં હતું ને પામ્યું, કર્મમાં પ્રમાદ સેવનારા - દોટ...
સફળતામાં સદા રાચનારા, મન ફાવે દોટ મૂકનારા - દોટ...
દૂર્ગુણોમાં ડૂબનારા, સત્કર્મોથી તો ભાગનારા - દોટ...
મનની પાછળ દોડનારા, માયાને વ્હાલી ગણનારા - દોટ...
ક્ષણિક આનંદે કૂદનારા, આનંદથી વંચિત રહેનારા - દોટ...
Gujarati Bhajan no. 1444 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
અરે, ઓ સુખને ચાહનારા, સમજજે જરા આ મનમાં
દોટ જીવનની વિકારો સાથે, દુઃખને દ્વારે પહોંચાડે છે
નિજ આતમને ભૂલનારા, વિકારને પંપાળનારા - દોટ...
ફળની ઝંખના કરનારા, હૈયે આળસ સંઘરનારા - દોટ...
દોડી દોડી તો થાકનારા, અંજામ નથી તારા બદલાવાના - દોટ...
પ્રારબ્ધમાં હતું ને પામ્યું, કર્મમાં પ્રમાદ સેવનારા - દોટ...
સફળતામાં સદા રાચનારા, મન ફાવે દોટ મૂકનારા - દોટ...
દૂર્ગુણોમાં ડૂબનારા, સત્કર્મોથી તો ભાગનારા - દોટ...
મનની પાછળ દોડનારા, માયાને વ્હાલી ગણનારા - દોટ...
ક્ષણિક આનંદે કૂદનારા, આનંદથી વંચિત રહેનારા - દોટ...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
arē, ō sukhanē cāhanārā, samajajē jarā ā manamāṁ
dōṭa jīvananī vikārō sāthē, duḥkhanē dvārē pahōṁcāḍē chē
nija ātamanē bhūlanārā, vikāranē paṁpālanārā - dōṭa...
phalanī jhaṁkhanā karanārā, haiyē ālasa saṁgharanārā - dōṭa...
dōḍī dōḍī tō thākanārā, aṁjāma nathī tārā badalāvānā - dōṭa...
prārabdhamāṁ hatuṁ nē pāmyuṁ, karmamāṁ pramāda sēvanārā - dōṭa...
saphalatāmāṁ sadā rācanārā, mana phāvē dōṭa mūkanārā - dōṭa...
dūrguṇōmāṁ ḍūbanārā, satkarmōthī tō bhāganārā - dōṭa...
mananī pāchala dōḍanārā, māyānē vhālī gaṇanārā - dōṭa...
kṣaṇika ānaṁdē kūdanārā, ānaṁdathī vaṁcita rahēnārā - dōṭa...

Explanation in English
In this soul searching Gujarati bhajan, our Guruji, Pujya Kakaji is saying…

O’ searcher for happiness, understand this in your mind,
The race of desires in life will make you reach to the doorstep of unhappiness.

Forgetting about the soul and pampering the desires,
The race of desires in life will make you reach to the doorstep of unhappiness.

Expecting the fruits (rewards) and laziness in the heart,
The race of desires in life will make you reach to the doorstep of unhappiness.

Running, running, and getting tired. The end result is not going to change.
The race of desires in life will make you reach to the doorstep of unhappiness.

What was in the destiny, that is achieved, looking for more rewards by actions,
The race of desires in life will make you reach to the doorstep of unhappiness.

Always engrossed in success and running any which way,
The race of desires in life will make you reach to the doorstep of unhappiness.

Drowning in bad attributes, and running away from noble actions,
The race of desires in life will make you reach to the doorstep of unhappiness.

Running after mind’s fancy, and indulging in the illusion,
The race of desires in life will make you reach to the doorstep of unhappiness.

Jumping high with momentary happiness, and forgetting about the eternal happiness,
The race of desires in life will make you reach to the doorstep of unhappiness.

Kaka (Satguru Devendra Ghia) is explaining the hard truth about the race in life that we all participate in. We are always running behind materialistic and frugal things in life in search of happiness and to pamper our external existence. For which, we even stoop down to bad Karmas and lack of integrity. Despite running in all directions, the end result (death) is not going to change. Kaka (Satguru Devendra Ghia) is making us resonate with this fact of life and urging us to move ahead for the true purpose of life and search for eternal happiness which is only with the Divine.

First...14411442144314441445...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall