Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1451 | Date: 22-Aug-1988
રે જગમાં, આવશે સાથે, એક જ સાચું રે પુણ્યનું ભાથું
Rē jagamāṁ, āvaśē sāthē, ēka ja sācuṁ rē puṇyanuṁ bhāthuṁ

અરિહંત, જમીયલસા દાતાર (Arihant, Jamiyalsa Datar)

Hymn No. 1451 | Date: 22-Aug-1988

રે જગમાં, આવશે સાથે, એક જ સાચું રે પુણ્યનું ભાથું

  Audio

rē jagamāṁ, āvaśē sāthē, ēka ja sācuṁ rē puṇyanuṁ bhāthuṁ

અરિહંત, જમીયલસા દાતાર (Arihant, Jamiyalsa Datar)

1988-08-22 1988-08-22 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12940 રે જગમાં, આવશે સાથે, એક જ સાચું રે પુણ્યનું ભાથું રે જગમાં, આવશે સાથે, એક જ સાચું રે પુણ્યનું ભાથું

રે બોલો અરિહંતાણં, રે બોલો નમો સિદ્ધાણં

કૂડકપટ તો હૈયેથી વિસારી, લેજે જીવનની બાજી સુધારી - રે બોલો...

જગમાં આવી ખેલ ખેલ્યા, મુક્તિપંથ સદા તો ભૂલી - રે બોલો...

નામ લેજે એવું પકડી, સંયમ કેરી દોરી તો પકડી - રે બોલો...

સુખદુઃખને તો દેજે વિસારી, પરભવનું ભાથું લેજે બાંધી - રે બોલો...

પ્રભુને વહાલાં દેજે બનાવી, ધરમની કેડીએ સદા તો ચાલી - રે બોલો...

કર્મો કેરી ઝંઝટ દેજે છોડી, નામ કેરી દોરી લેજે પકડી - રે બોલો...

ચિંતાઓ પ્રભુને દેજે સોંપી, નામમાં મનને તો દેજે જોડી - રે બોલો...
https://www.youtube.com/watch?v=lzH7XLhFmKY
View Original Increase Font Decrease Font


રે જગમાં, આવશે સાથે, એક જ સાચું રે પુણ્યનું ભાથું

રે બોલો અરિહંતાણં, રે બોલો નમો સિદ્ધાણં

કૂડકપટ તો હૈયેથી વિસારી, લેજે જીવનની બાજી સુધારી - રે બોલો...

જગમાં આવી ખેલ ખેલ્યા, મુક્તિપંથ સદા તો ભૂલી - રે બોલો...

નામ લેજે એવું પકડી, સંયમ કેરી દોરી તો પકડી - રે બોલો...

સુખદુઃખને તો દેજે વિસારી, પરભવનું ભાથું લેજે બાંધી - રે બોલો...

પ્રભુને વહાલાં દેજે બનાવી, ધરમની કેડીએ સદા તો ચાલી - રે બોલો...

કર્મો કેરી ઝંઝટ દેજે છોડી, નામ કેરી દોરી લેજે પકડી - રે બોલો...

ચિંતાઓ પ્રભુને દેજે સોંપી, નામમાં મનને તો દેજે જોડી - રે બોલો...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

rē jagamāṁ, āvaśē sāthē, ēka ja sācuṁ rē puṇyanuṁ bhāthuṁ

rē bōlō arihaṁtāṇaṁ, rē bōlō namō siddhāṇaṁ

kūḍakapaṭa tō haiyēthī visārī, lējē jīvananī bājī sudhārī - rē bōlō...

jagamāṁ āvī khēla khēlyā, muktipaṁtha sadā tō bhūlī - rē bōlō...

nāma lējē ēvuṁ pakaḍī, saṁyama kērī dōrī tō pakaḍī - rē bōlō...

sukhaduḥkhanē tō dējē visārī, parabhavanuṁ bhāthuṁ lējē bāṁdhī - rē bōlō...

prabhunē vahālāṁ dējē banāvī, dharamanī kēḍīē sadā tō cālī - rē bōlō...

karmō kērī jhaṁjhaṭa dējē chōḍī, nāma kērī dōrī lējē pakaḍī - rē bōlō...

ciṁtāō prabhunē dējē sōṁpī, nāmamāṁ mananē tō dējē jōḍī - rē bōlō...
English Explanation: Increase Font Decrease Font


In this world, only one thing will come with you, which is your virtuous acts.

Recite Ari Antaanam (prostration to the Supreme Soul),

Recite Namo Siddhanam (prostration to all liberated souls).

Forget about the lies and cheating from the heart, and improve the game of life. Recite Arihantaanam, Recite Namo Siddhanam.

After coming into this world, only games are played, and the path of liberation is forgotten.

Recite Arihantaanam, Recite Namo Siddhanam.

Please hold the name of Divine and the path of discipline close to you.

Recite Arihantaanam, Recite Namo Siddhanam.

Forget about the happiness and sadness, please fill-up the stock of virtues for the next life.

Recite Arihantaanam, Recite Namo Siddhanam.

Please make God your beloved and always walk on the spiritual path.

Recite Arihantaanam, Recite Namo Siddhanam.

Please let go of web of bonded actions and please hold the string of the divine’s name.

Recite Arihantaanam, Recite Namo Siddhanam.

Please surrender all your worries to the Divine and connect yourself only with the name of Divine.

Recite Arihantaanam, Recite Namo Siddhanam.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1451 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...145014511452...Last