BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1453 | Date: 27-Aug-1988
   Text Size Increase Font Decrease Font

દૃષ્ટિ તારી તો જ્યાં એક થવાની છે, વિચાર બીજો શાને કરે છે

  No Audio

Drushti Tari Toh Jya Ek Thavani Che, Vichar Bije Shane Kare Che

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1988-08-27 1988-08-27 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12942 દૃષ્ટિ તારી તો જ્યાં એક થવાની છે, વિચાર બીજો શાને કરે છે દૃષ્ટિ તારી તો જ્યાં એક થવાની છે, વિચાર બીજો શાને કરે છે
ચાલ્યો ખૂબ, પહોંચ્યો નથી, પહોંચવાનું હજી તો બાકી છે
ફેરવ ના નજર તો બીજે તું, નજરમાં જ્યાં એકને સમાવવું છે
સમાવીશ નજર તો જ્યાં ઝાઝા, ધમાલ ત્યાં તો થવાની છે
કરી છે આશા જ્યાં એક થવાની, આશા બીજી શાને કરે છે
નજર લઈશ ફેરવી એમાંથી તું, નજર ત્યાં તો બગડવાની છે
નજરને નજરથી રહેશે કુદાવી, નજર ત્યાં તો થાકવાની છે
નજર જ્યાં થાતી જાશે એક, સુખશાંતિ તો આવવાની છે
પ્રભુને નજરમાં તો સમાવી દે, પ્રભુની નજરમાં એ નજર આવવાની છે
Gujarati Bhajan no. 1453 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
દૃષ્ટિ તારી તો જ્યાં એક થવાની છે, વિચાર બીજો શાને કરે છે
ચાલ્યો ખૂબ, પહોંચ્યો નથી, પહોંચવાનું હજી તો બાકી છે
ફેરવ ના નજર તો બીજે તું, નજરમાં જ્યાં એકને સમાવવું છે
સમાવીશ નજર તો જ્યાં ઝાઝા, ધમાલ ત્યાં તો થવાની છે
કરી છે આશા જ્યાં એક થવાની, આશા બીજી શાને કરે છે
નજર લઈશ ફેરવી એમાંથી તું, નજર ત્યાં તો બગડવાની છે
નજરને નજરથી રહેશે કુદાવી, નજર ત્યાં તો થાકવાની છે
નજર જ્યાં થાતી જાશે એક, સુખશાંતિ તો આવવાની છે
પ્રભુને નજરમાં તો સમાવી દે, પ્રભુની નજરમાં એ નજર આવવાની છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
dr̥ṣṭi tārī tō jyāṁ ēka thavānī chē, vicāra bījō śānē karē chē
cālyō khūba, pahōṁcyō nathī, pahōṁcavānuṁ hajī tō bākī chē
phērava nā najara tō bījē tuṁ, najaramāṁ jyāṁ ēkanē samāvavuṁ chē
samāvīśa najara tō jyāṁ jhājhā, dhamāla tyāṁ tō thavānī chē
karī chē āśā jyāṁ ēka thavānī, āśā bījī śānē karē chē
najara laīśa phēravī ēmāṁthī tuṁ, najara tyāṁ tō bagaḍavānī chē
najaranē najarathī rahēśē kudāvī, najara tyāṁ tō thākavānī chē
najara jyāṁ thātī jāśē ēka, sukhaśāṁti tō āvavānī chē
prabhunē najaramāṁ tō samāvī dē, prabhunī najaramāṁ ē najara āvavānī chē

Explanation in English
In this Gujarati Bhajan, Pujya Kakaji is saying…

When your vision is going to become one with Divine, then why do you think about anything else.

You have walked a lot, but have not reached the destination, the goal still needs to be achieved.

Don’t focus on anything else, when you want to focus on the Divine.
When you focus on many things, then there will be chaos.

When you have hoped to become one, then why do you hope for anything else.

As you steer away from that focus, then your focus is going to be distorted.
When you keep on changing your focus, then your vision is going to get tired.

When your focus becomes one-pointed, then peace and stability will be attained.

Please put God in your vision, and that will be seen by God too.

Kaka, who is established in the ultimate state of union with God, is explaining that one-pointed focus and devotion are what is required to attain God. Kaka (Satguru Devendra Ghia) is urging us to remain connected with the Divine at all times through every action, through every thought, through every emotion. God should be in our vision at all times then only we will be able to experience oneness with the Supreme.

First...14511452145314541455...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall