Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1472 | Date: 05-Sep-1988
છે બીજે કે નથી રે, તારે છે તો શું એનું કામ
Chē bījē kē nathī rē, tārē chē tō śuṁ ēnuṁ kāma

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1472 | Date: 05-Sep-1988

છે બીજે કે નથી રે, તારે છે તો શું એનું કામ

  No Audio

chē bījē kē nathī rē, tārē chē tō śuṁ ēnuṁ kāma

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1988-09-05 1988-09-05 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12961 છે બીજે કે નથી રે, તારે છે તો શું એનું કામ છે બીજે કે નથી રે, તારે છે તો શું એનું કામ

તુજમાં તો રહે છે સદા, તારો તો આતમરામ

ટપટપથી તારે છે શું કામ, છે જ્યાં તારે રોટલાનું કામ – છે…

પીને પાણી કુળ પૂછ્યું, છે એ મૂર્ખતણું તો કામ – છે…

તન નથી તું તો, છે તું તો શુદ્ધ આતમરામ – છે…

જે પહોંચાડે પ્રભુ પાસે, છે તારે તો એનું કામ – છે…

પકડતાં મારગ, વિચાર પછી, પહોંચશે તું ઘાટ – છે…

કરતા સેવા, ના જોવા બેસતો, કુળ કે એનું નામ – છે…

કિંમત તો થાશે પૈસાની, હશે જેના પર તો છાપ – છે…

પૂછશે ના કોઈ, મળ્યો ક્યાંથી, જોશે એના પરની છાપ – છે…

ભૂખ લાગી, રોટલો ખાવો, તારે ટપટપનું છે શું કામ – છે…
Increase Font Decrease Font

છે બીજે કે નથી રે, તારે છે તો શું એનું કામ

તુજમાં તો રહે છે સદા, તારો તો આતમરામ

ટપટપથી તારે છે શું કામ, છે જ્યાં તારે રોટલાનું કામ – છે…

પીને પાણી કુળ પૂછ્યું, છે એ મૂર્ખતણું તો કામ – છે…

તન નથી તું તો, છે તું તો શુદ્ધ આતમરામ – છે…

જે પહોંચાડે પ્રભુ પાસે, છે તારે તો એનું કામ – છે…

પકડતાં મારગ, વિચાર પછી, પહોંચશે તું ઘાટ – છે…

કરતા સેવા, ના જોવા બેસતો, કુળ કે એનું નામ – છે…

કિંમત તો થાશે પૈસાની, હશે જેના પર તો છાપ – છે…

પૂછશે ના કોઈ, મળ્યો ક્યાંથી, જોશે એના પરની છાપ – છે…

ભૂખ લાગી, રોટલો ખાવો, તારે ટપટપનું છે શું કામ – છે…
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
chē bījē kē nathī rē, tārē chē tō śuṁ ēnuṁ kāma

tujamāṁ tō rahē chē sadā, tārō tō ātamarāma

ṭapaṭapathī tārē chē śuṁ kāma, chē jyāṁ tārē rōṭalānuṁ kāma – chē…

pīnē pāṇī kula pūchyuṁ, chē ē mūrkhataṇuṁ tō kāma – chē…

tana nathī tuṁ tō, chē tuṁ tō śuddha ātamarāma – chē…

jē pahōṁcāḍē prabhu pāsē, chē tārē tō ēnuṁ kāma – chē…

pakaḍatāṁ māraga, vicāra pachī, pahōṁcaśē tuṁ ghāṭa – chē…

karatā sēvā, nā jōvā bēsatō, kula kē ēnuṁ nāma – chē…

kiṁmata tō thāśē paisānī, haśē jēnā para tō chāpa – chē…

pūchaśē nā kōī, malyō kyāṁthī, jōśē ēnā paranī chāpa – chē…

bhūkha lāgī, rōṭalō khāvō, tārē ṭapaṭapanuṁ chē śuṁ kāma – chē…
Increase Font Decrease Font

English Explanation
In this Gujarati bhajan, Pujya Kakaji is saying…

Whether it is there or not, how does it matter to you

Your divine soul is within you, always

Why do you care for the process (tap tap or baking), when the end result (rotlo or bread) should be your concern.

Drinking water and then asking about the caste of the provider is foolish.

You are not just this body, you are a pure soul within.

The one who takes you to the Divine, you need that one.

First you embark upon the path, the thoughts will follow your way.

While giving the service, don’t look for the caste and creed.

The money will be valued when it is printed with a stamp.

No one will question when it is printed with the stamp.

When you are hungry, eat the bread, why do you care how it is made.

Kaka is explaining that the pure soul which is residing within you is the one that is thriving for spiritual aspiration and will ultimately lead you to the Divine. One should not worry about the external strength, instead one should only concentrate on the inner strength to attain God.
Gujarati Bhajan no. 1472 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...147114721473...Last