Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1474 | Date: 05-Sep-1988
મોરનાં ઈંડાં ચીતરવાં ના પડે, ચીતરાઈને તો એ આવે છે
Mōranāṁ īṁḍāṁ cītaravāṁ nā paḍē, cītarāīnē tō ē āvē chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1474 | Date: 05-Sep-1988

મોરનાં ઈંડાં ચીતરવાં ના પડે, ચીતરાઈને તો એ આવે છે

  No Audio

mōranāṁ īṁḍāṁ cītaravāṁ nā paḍē, cītarāīnē tō ē āvē chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1988-09-05 1988-09-05 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12963 મોરનાં ઈંડાં ચીતરવાં ના પડે, ચીતરાઈને તો એ આવે છે મોરનાં ઈંડાં ચીતરવાં ના પડે, ચીતરાઈને તો એ આવે છે

કાણાને કાણો કહેવો ના પડે, આંખ બતાવી આપે છે

સાગરને સાગર ના કહેવો પડે, ઘુઘવાટ એ તો સમજાવે છે

ક્રોધ ક્રોધીને તો જગમાં જાહેર કરાવે છે

જળને કહેવું ના પડે જળ, પ્યાસ તો જ્યાં બુઝાવે છે

સિંહને ઓળખવો ના પડે, ત્રાડ ઓળખ એની આપી દે છે

સૂરજને કહેવું ના પડે, પ્રકાશ તો એનો જાહેર છે

દીવડાએ કહેવું ના પડે કદી, ઝગમગતી જ્યોત ઓળખ આપે છે

સંતે કહેવું ના પડે કદી, શાંતિ એ તો પમાડે છે

પ્રભુએ કહેવું ના પડે કદી, શક્તિ એની કહી આપે છે
Increase Font Decrease Font

મોરનાં ઈંડાં ચીતરવાં ના પડે, ચીતરાઈને તો એ આવે છે

કાણાને કાણો કહેવો ના પડે, આંખ બતાવી આપે છે

સાગરને સાગર ના કહેવો પડે, ઘુઘવાટ એ તો સમજાવે છે

ક્રોધ ક્રોધીને તો જગમાં જાહેર કરાવે છે

જળને કહેવું ના પડે જળ, પ્યાસ તો જ્યાં બુઝાવે છે

સિંહને ઓળખવો ના પડે, ત્રાડ ઓળખ એની આપી દે છે

સૂરજને કહેવું ના પડે, પ્રકાશ તો એનો જાહેર છે

દીવડાએ કહેવું ના પડે કદી, ઝગમગતી જ્યોત ઓળખ આપે છે

સંતે કહેવું ના પડે કદી, શાંતિ એ તો પમાડે છે

પ્રભુએ કહેવું ના પડે કદી, શક્તિ એની કહી આપે છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
mōranāṁ īṁḍāṁ cītaravāṁ nā paḍē, cītarāīnē tō ē āvē chē

kāṇānē kāṇō kahēvō nā paḍē, āṁkha batāvī āpē chē

sāgaranē sāgara nā kahēvō paḍē, ghughavāṭa ē tō samajāvē chē

krōdha krōdhīnē tō jagamāṁ jāhēra karāvē chē

jalanē kahēvuṁ nā paḍē jala, pyāsa tō jyāṁ bujhāvē chē

siṁhanē ōlakhavō nā paḍē, trāḍa ōlakha ēnī āpī dē chē

sūrajanē kahēvuṁ nā paḍē, prakāśa tō ēnō jāhēra chē

dīvaḍāē kahēvuṁ nā paḍē kadī, jhagamagatī jyōta ōlakha āpē chē

saṁtē kahēvuṁ nā paḍē kadī, śāṁti ē tō pamāḍē chē

prabhuē kahēvuṁ nā paḍē kadī, śakti ēnī kahī āpē chē
Increase Font Decrease Font

English Explanation
In this Gujarati bhajan, Pujya Kakaji is saying…

The eggs of a peacock need not be designed, they come with their own design.

The squinted need not be called squint. The eyes only show it.

The ocean doesn’t need to be called an ocean, the sound of it tells it all.

The anger of an angry makes one famous in the world.

The water doesn’t need to be called water. It quenches the thirst of all.

There is no need to identify the lion, his roar says it all.

The sun doesn’t need to be called the sun, the light of it is known everywhere.

The lamp doesn’t need to say anything, it’s burning flame says it all.

The saint doesn’t need to say anything, his peaceful vibe says it all.

The Almighty doesn’t need to speak, His energy says it all.

Kaka is explaining that the attributes of everyone speak louder than the being. One gets famous in the world by their attributes and characters and not just by being.
Kaka is urging us to lead such a life, that our actions, our attributes are connected with the Divine and cherished afterwards.
Gujarati Bhajan no. 1474 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...147414751476...Last