Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1483 | Date: 12-Sep-1988
પીંછાં વિનાનો મોર તો લાગે ભૂંડો, લાગે સુંદર એ તો પીંછાંથી
Pīṁchāṁ vinānō mōra tō lāgē bhūṁḍō, lāgē suṁdara ē tō pīṁchāṁthī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1483 | Date: 12-Sep-1988

પીંછાં વિનાનો મોર તો લાગે ભૂંડો, લાગે સુંદર એ તો પીંછાંથી

  No Audio

pīṁchāṁ vinānō mōra tō lāgē bhūṁḍō, lāgē suṁdara ē tō pīṁchāṁthī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1988-09-12 1988-09-12 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12972 પીંછાં વિનાનો મોર તો લાગે ભૂંડો, લાગે સુંદર એ તો પીંછાંથી પીંછાં વિનાનો મોર તો લાગે ભૂંડો, લાગે સુંદર એ તો પીંછાંથી

રાસ-રચીલાથી ઘર તો શોભે, શોભે સાચું તો મીઠા આવકારથી

સુંદર વસ્ત્રોથી નારી ઊઠે દીપી, દીપી ઊઠે એ તો સાચા સંસ્કારથી

સુંદર શણગારથી તન શોભી ઊઠે, જીવન તો શોભી ઊઠે સદ્દગુણોથી

ફૂલ શોભી ઊઠે રંગ ને આકારથી, કર્મો શોભી ઊઠે તો સદ્દકૃત્યોથી

માનવ શોભી ઊઠે તો મિત્રોથી, વન શોભી ઊઠે લીલી વનરાઈથી

મૂર્તિ શોભી ઊઠે તો શણગારથી, ભોજન શોભી ઊઠે તો સ્વાદથી

ભાષણ શોભી ઊઠે વિચારથી, પંડિત શોભી ઊઠે એના જ્ઞાનથી

સબંધ શોભી ઊઠે વ્યવહારથી, નદી-સરોવર તો શોભે જળથી

ભજન તો શોભી ઊઠે ભક્તિથી, જીવ શોભી ઊઠે તો પ્રભુકૃપાથી
View Original Increase Font Decrease Font


પીંછાં વિનાનો મોર તો લાગે ભૂંડો, લાગે સુંદર એ તો પીંછાંથી

રાસ-રચીલાથી ઘર તો શોભે, શોભે સાચું તો મીઠા આવકારથી

સુંદર વસ્ત્રોથી નારી ઊઠે દીપી, દીપી ઊઠે એ તો સાચા સંસ્કારથી

સુંદર શણગારથી તન શોભી ઊઠે, જીવન તો શોભી ઊઠે સદ્દગુણોથી

ફૂલ શોભી ઊઠે રંગ ને આકારથી, કર્મો શોભી ઊઠે તો સદ્દકૃત્યોથી

માનવ શોભી ઊઠે તો મિત્રોથી, વન શોભી ઊઠે લીલી વનરાઈથી

મૂર્તિ શોભી ઊઠે તો શણગારથી, ભોજન શોભી ઊઠે તો સ્વાદથી

ભાષણ શોભી ઊઠે વિચારથી, પંડિત શોભી ઊઠે એના જ્ઞાનથી

સબંધ શોભી ઊઠે વ્યવહારથી, નદી-સરોવર તો શોભે જળથી

ભજન તો શોભી ઊઠે ભક્તિથી, જીવ શોભી ઊઠે તો પ્રભુકૃપાથી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

pīṁchāṁ vinānō mōra tō lāgē bhūṁḍō, lāgē suṁdara ē tō pīṁchāṁthī

rāsa-racīlāthī ghara tō śōbhē, śōbhē sācuṁ tō mīṭhā āvakārathī

suṁdara vastrōthī nārī ūṭhē dīpī, dīpī ūṭhē ē tō sācā saṁskārathī

suṁdara śaṇagārathī tana śōbhī ūṭhē, jīvana tō śōbhī ūṭhē saddaguṇōthī

phūla śōbhī ūṭhē raṁga nē ākārathī, karmō śōbhī ūṭhē tō saddakr̥tyōthī

mānava śōbhī ūṭhē tō mitrōthī, vana śōbhī ūṭhē līlī vanarāīthī

mūrti śōbhī ūṭhē tō śaṇagārathī, bhōjana śōbhī ūṭhē tō svādathī

bhāṣaṇa śōbhī ūṭhē vicārathī, paṁḍita śōbhī ūṭhē ēnā jñānathī

sabaṁdha śōbhī ūṭhē vyavahārathī, nadī-sarōvara tō śōbhē jalathī

bhajana tō śōbhī ūṭhē bhaktithī, jīva śōbhī ūṭhē tō prabhukr̥pāthī
English Explanation Increase Font Decrease Font


A peacock without feathers looks ugly. It looks beautiful only with his feathers.

With decorations, the house looks nice, it truly looks nice with a warm welcome.

With beautiful clothes, a lady sparkles, but she actually shines with the true culture.

With beautiful ornaments, the body looks nice, but life is adorned only with good attributes.

Flowers look beautiful with color and shape, and karma (action) is adorned with truthful and correct action.

A man is adorned with good friends, and a forest is adorned with the greenery.

An idol is adorned with beautiful decoration, and a meal becomes delicious with good taste.

A speech is adorned with good thoughts, and a scholar is adorned with his knowledge.

A relationship is adorned with proper behavior, and the river and pond are adorned with water.

A hymn is adorned with devotion, and a living being is adorned with the grace of God.

Kaka is explaining that life can become truly beautiful only with good thoughts, good behavior, good actions, and good attributes, not with bodily beautification. A person becomes worthy of the grace of God only when his thoughts, speech, and conduct remain pure and noble. Outside appearance doesn’t make one beautiful, it’s the inner beauty that invokes the Divine.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1483 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...148314841485...Last