BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1483 | Date: 12-Sep-1988
   Text Size Increase Font Decrease Font

પીંછા વિનાનો મોર તો લાગે ભૂંડો, લાગે સુંદર એ તો પીંછાથી

  No Audio

Pincha Vinano Mo Toh Lage Bhundo, Lage Sundar Ae Toh Pichathi

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1988-09-12 1988-09-12 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12972 પીંછા વિનાનો મોર તો લાગે ભૂંડો, લાગે સુંદર એ તો પીંછાથી પીંછા વિનાનો મોર તો લાગે ભૂંડો, લાગે સુંદર એ તો પીંછાથી
રાસ-રચીલાથી, ઘર તો શોભે, શોભે સાચું તો મીઠા આવકારથી
સુંદર વસ્ત્રોથી નારી ઊઠે દીપી, દીપી ઊઠે એ તો સાચા સંસ્કારથી
સુંદર શણગારથી તન શોભી ઊઠે, જીવન તો શોભી ઊઠે સદ્ગુણોથી
ફૂલ શોભી ઊઠે રંગ ને આકારથી, કર્મો શોભી ઊઠે તો સદ્દકૃત્યોથી
માનવ શોભી ઊઠે તો મિત્રોથી, વન શોભી ઊઠે લીલી વનરાઈથી
મૂર્તિ શોભી ઊઠે તો શણગારથી, ભોજન શોભી ઊઠે તો સ્વાદથી
ભાષણ શોભી ઊઠે વિચારથી, પંડિત શોભી ઊઠે એના જ્ઞાનથી
સબંધ શોભી ઊઠે વ્યવહારથી, નદી સરોવર તો શોભે જળથી
ભજન તો શોભી ઊઠે ભક્તિથી, જીવ શોભી ઊઠે તો પ્રભુકૃપાથી
Gujarati Bhajan no. 1483 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
પીંછા વિનાનો મોર તો લાગે ભૂંડો, લાગે સુંદર એ તો પીંછાથી
રાસ-રચીલાથી, ઘર તો શોભે, શોભે સાચું તો મીઠા આવકારથી
સુંદર વસ્ત્રોથી નારી ઊઠે દીપી, દીપી ઊઠે એ તો સાચા સંસ્કારથી
સુંદર શણગારથી તન શોભી ઊઠે, જીવન તો શોભી ઊઠે સદ્ગુણોથી
ફૂલ શોભી ઊઠે રંગ ને આકારથી, કર્મો શોભી ઊઠે તો સદ્દકૃત્યોથી
માનવ શોભી ઊઠે તો મિત્રોથી, વન શોભી ઊઠે લીલી વનરાઈથી
મૂર્તિ શોભી ઊઠે તો શણગારથી, ભોજન શોભી ઊઠે તો સ્વાદથી
ભાષણ શોભી ઊઠે વિચારથી, પંડિત શોભી ઊઠે એના જ્ઞાનથી
સબંધ શોભી ઊઠે વ્યવહારથી, નદી સરોવર તો શોભે જળથી
ભજન તો શોભી ઊઠે ભક્તિથી, જીવ શોભી ઊઠે તો પ્રભુકૃપાથી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
pīṁchā vinānō mōra tō lāgē bhūṁḍō, lāgē suṁdara ē tō pīṁchāthī
rāsa-racīlāthī, ghara tō śōbhē, śōbhē sācuṁ tō mīṭhā āvakārathī
suṁdara vastrōthī nārī ūṭhē dīpī, dīpī ūṭhē ē tō sācā saṁskārathī
suṁdara śaṇagārathī tana śōbhī ūṭhē, jīvana tō śōbhī ūṭhē sadguṇōthī
phūla śōbhī ūṭhē raṁga nē ākārathī, karmō śōbhī ūṭhē tō saddakr̥tyōthī
mānava śōbhī ūṭhē tō mitrōthī, vana śōbhī ūṭhē līlī vanarāīthī
mūrti śōbhī ūṭhē tō śaṇagārathī, bhōjana śōbhī ūṭhē tō svādathī
bhāṣaṇa śōbhī ūṭhē vicārathī, paṁḍita śōbhī ūṭhē ēnā jñānathī
sabaṁdha śōbhī ūṭhē vyavahārathī, nadī sarōvara tō śōbhē jalathī
bhajana tō śōbhī ūṭhē bhaktithī, jīva śōbhī ūṭhē tō prabhukr̥pāthī

Explanation in English
A peacock without feathers looks ugly. It looks beautiful only with his feathers.

With decorations, the house looks nice, it truly looks nice with a warm welcome.

With beautiful clothes, a lady sparkles, but she actually shines with the true culture.

With beautiful ornaments, the body looks nice, but life is adorned only with good attributes.

Flowers look beautiful with color and shape, and karma (action) is adorned with truthful and correct action.

A man is adorned with good friends, and a forest is adorned with the greenery.

An idol is adorned with beautiful decoration, and a meal becomes delicious with good taste.

A speech is adorned with good thoughts, and a scholar is adorned with his knowledge.

A relationship is adorned with proper behavior, and the river and pond are adorned with water.

A hymn is adorned with devotion, and a living being is adorned with the grace of God.

Kaka (Satguru Devendra Ghia) is explaining that life can become truly beautiful only with good thoughts, good behavior, good actions, and good attributes, not with bodily beautification. A person becomes worthy of the grace of God only when his thoughts, speech, and conduct remain pure and noble. Outside appearance doesn’t make one beautiful, it’s the inner beauty that invokes the Divine.

First...14811482148314841485...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall