Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1485 | Date: 13-Sep-1988
વહેંચતાં-વહેંચતાં તો વધતું રહે, છે એવા ભંડારની તો જરૂર – ‘મા’
Vahēṁcatāṁ-vahēṁcatāṁ tō vadhatuṁ rahē, chē ēvā bhaṁḍāranī tō jarūra – ‘mā'

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 1485 | Date: 13-Sep-1988

વહેંચતાં-વહેંચતાં તો વધતું રહે, છે એવા ભંડારની તો જરૂર – ‘મા’

  No Audio

vahēṁcatāṁ-vahēṁcatāṁ tō vadhatuṁ rahē, chē ēvā bhaṁḍāranī tō jarūra – ‘mā'

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1988-09-13 1988-09-13 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12974 વહેંચતાં-વહેંચતાં તો વધતું રહે, છે એવા ભંડારની તો જરૂર – ‘મા’ વહેંચતાં-વહેંચતાં તો વધતું રહે, છે એવા ભંડારની તો જરૂર – ‘મા’

લૂંટતાં-લૂંટતાં પણ વધતું રહે, છે એવા ભંડારની તો જરૂર – ‘મા’

ખેંચતાં-ખેંચતાં પણ પાણી ખૂટે નહિ, છે એવા કૂવાની તો જરૂર – ‘મા’

ભૂંસતાં-ભૂંસતાં પણ ભુંસાય નહિ, છે એવા ભાવની તો જરૂર – ‘મા’

તોડતાં-તોડતાં પણ તૂટે નહિ, છે એવા સંબંધની તો જરૂર – ‘મા’

વધતાં-વધતાં સદા વધતી રહે, છે એવી ભક્તિની તો જરૂર – ‘મા’

ડગાવતાં-ડગાવતાં પણ ડગે નહિ, છે એવી શ્રદ્ધાની તો જરૂર – ‘મા’

સહેતાં-સહેતાં બધું સહી શકે, છે એવી હિંમતની તો જરૂર – ‘મા’

રહેતાં-રહેતાં તો સ્થિર રહે, છે એવા મનડાની તો જરૂર – ‘મા’

ઊંડે-ઊંડે ઊતરતાં તળ ના મળે, છે એવા ઊંડા હૈયાની તો જરૂર – ‘મા’
View Original Increase Font Decrease Font


વહેંચતાં-વહેંચતાં તો વધતું રહે, છે એવા ભંડારની તો જરૂર – ‘મા’

લૂંટતાં-લૂંટતાં પણ વધતું રહે, છે એવા ભંડારની તો જરૂર – ‘મા’

ખેંચતાં-ખેંચતાં પણ પાણી ખૂટે નહિ, છે એવા કૂવાની તો જરૂર – ‘મા’

ભૂંસતાં-ભૂંસતાં પણ ભુંસાય નહિ, છે એવા ભાવની તો જરૂર – ‘મા’

તોડતાં-તોડતાં પણ તૂટે નહિ, છે એવા સંબંધની તો જરૂર – ‘મા’

વધતાં-વધતાં સદા વધતી રહે, છે એવી ભક્તિની તો જરૂર – ‘મા’

ડગાવતાં-ડગાવતાં પણ ડગે નહિ, છે એવી શ્રદ્ધાની તો જરૂર – ‘મા’

સહેતાં-સહેતાં બધું સહી શકે, છે એવી હિંમતની તો જરૂર – ‘મા’

રહેતાં-રહેતાં તો સ્થિર રહે, છે એવા મનડાની તો જરૂર – ‘મા’

ઊંડે-ઊંડે ઊતરતાં તળ ના મળે, છે એવા ઊંડા હૈયાની તો જરૂર – ‘મા’
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

vahēṁcatāṁ-vahēṁcatāṁ tō vadhatuṁ rahē, chē ēvā bhaṁḍāranī tō jarūra – ‘mā'

lūṁṭatāṁ-lūṁṭatāṁ paṇa vadhatuṁ rahē, chē ēvā bhaṁḍāranī tō jarūra – ‘mā'

khēṁcatāṁ-khēṁcatāṁ paṇa pāṇī khūṭē nahi, chē ēvā kūvānī tō jarūra – ‘mā'

bhūṁsatāṁ-bhūṁsatāṁ paṇa bhuṁsāya nahi, chē ēvā bhāvanī tō jarūra – ‘mā'

tōḍatāṁ-tōḍatāṁ paṇa tūṭē nahi, chē ēvā saṁbaṁdhanī tō jarūra – ‘mā'

vadhatāṁ-vadhatāṁ sadā vadhatī rahē, chē ēvī bhaktinī tō jarūra – ‘mā'

ḍagāvatāṁ-ḍagāvatāṁ paṇa ḍagē nahi, chē ēvī śraddhānī tō jarūra – ‘mā'

sahētāṁ-sahētāṁ badhuṁ sahī śakē, chē ēvī hiṁmatanī tō jarūra – ‘mā'

rahētāṁ-rahētāṁ tō sthira rahē, chē ēvā manaḍānī tō jarūra – ‘mā'

ūṁḍē-ūṁḍē ūtaratāṁ tala nā malē, chē ēvā ūṁḍā haiyānī tō jarūra – ‘mā'
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan prayer bhajan, Pujya Kakaji is saying…

While dispensing and dispensing, it keeps on adding, such treasure is needed, O Divine Mother.

While getting robbed and robbed, it keeps on adding, such treasure is needed O Divine Mother.

While drawing and drawing, the water doesn’t empty out, such well is needed, O Divine Mother.

While erasing and erasing, still it doesn’t erase, such emotions are needed, O Divine Mother.

While breaking and breaking, still it doesn’t break, such relations are needed, O Divine Mother.

While increasing and increasing, it keeps adding, such devotion is needed, O Divine Mother.

While shaking and shaking, still it doesn’t shake, such faith is needed, O Divine Mother.

While enduring and enduring, all is endured, such strength is needed, O Divine Mother.

While keeping and keeping, it stays completely stable, such mind is needed, O Divine Mother.

While going deeper and deeper, still the bottom is not found, such deep heart is needed, O Divine Mother.

Kaka is an epitome of love, compassion, devotion, faith, patience, powerful mind, and deep heart, which is depicted in each and every line of this bhajan. His prayer also represents the same.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1485 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...148314841485...Last