Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1487 | Date: 15-Sep-1988
પીવડાવશે પ્રભુ એટલું, પડશે તો પાણી પીવું
Pīvaḍāvaśē prabhu ēṭaluṁ, paḍaśē tō pāṇī pīvuṁ

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1487 | Date: 15-Sep-1988

પીવડાવશે પ્રભુ એટલું, પડશે તો પાણી પીવું

  No Audio

pīvaḍāvaśē prabhu ēṭaluṁ, paḍaśē tō pāṇī pīvuṁ

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1988-09-15 1988-09-15 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12976 પીવડાવશે પ્રભુ એટલું, પડશે તો પાણી પીવું પીવડાવશે પ્રભુ એટલું, પડશે તો પાણી પીવું

ખવડાવશે પ્રભુ એટલું, પડશે તો તારે ખાવું

લેવડાવશે શ્વાસ તને, પડશે એટલા તો લેવા

મૂક બીજી ચિંતા બધી, બીજું તારે તો છે શું લેવું-દેવું

ચલાવશે પ્રભુ એટલું, પડશે તારે તો ચાલવું

દેવડાવશે પ્રભુ એટલું, પડશે તારે તો દેવું

કરાવશે મેળાપ જેનો, પડશે તારે એને મળવું

મૂક બીજી ચિંતા બધી, બીજું તારે તો છે શું લેવું-દેવું

મોકલ્યો તને જગમાં, પડશે તારે તો જગમાં રહેવું

બોલાવશે જગમાંથી જ્યારે, પડશે તારે તો જાવું

દીધું જે-જે જગમાં તને, પડશે તારે તો ભોગવવું

મૂક બીજી ચિંતા બધી, બીજું તારે તો છે શું લેવું-દેવું
View Original Increase Font Decrease Font


પીવડાવશે પ્રભુ એટલું, પડશે તો પાણી પીવું

ખવડાવશે પ્રભુ એટલું, પડશે તો તારે ખાવું

લેવડાવશે શ્વાસ તને, પડશે એટલા તો લેવા

મૂક બીજી ચિંતા બધી, બીજું તારે તો છે શું લેવું-દેવું

ચલાવશે પ્રભુ એટલું, પડશે તારે તો ચાલવું

દેવડાવશે પ્રભુ એટલું, પડશે તારે તો દેવું

કરાવશે મેળાપ જેનો, પડશે તારે એને મળવું

મૂક બીજી ચિંતા બધી, બીજું તારે તો છે શું લેવું-દેવું

મોકલ્યો તને જગમાં, પડશે તારે તો જગમાં રહેવું

બોલાવશે જગમાંથી જ્યારે, પડશે તારે તો જાવું

દીધું જે-જે જગમાં તને, પડશે તારે તો ભોગવવું

મૂક બીજી ચિંતા બધી, બીજું તારે તો છે શું લેવું-દેવું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

pīvaḍāvaśē prabhu ēṭaluṁ, paḍaśē tō pāṇī pīvuṁ

khavaḍāvaśē prabhu ēṭaluṁ, paḍaśē tō tārē khāvuṁ

lēvaḍāvaśē śvāsa tanē, paḍaśē ēṭalā tō lēvā

mūka bījī ciṁtā badhī, bījuṁ tārē tō chē śuṁ lēvuṁ-dēvuṁ

calāvaśē prabhu ēṭaluṁ, paḍaśē tārē tō cālavuṁ

dēvaḍāvaśē prabhu ēṭaluṁ, paḍaśē tārē tō dēvuṁ

karāvaśē mēlāpa jēnō, paḍaśē tārē ēnē malavuṁ

mūka bījī ciṁtā badhī, bījuṁ tārē tō chē śuṁ lēvuṁ-dēvuṁ

mōkalyō tanē jagamāṁ, paḍaśē tārē tō jagamāṁ rahēvuṁ

bōlāvaśē jagamāṁthī jyārē, paḍaśē tārē tō jāvuṁ

dīdhuṁ jē-jē jagamāṁ tanē, paḍaśē tārē tō bhōgavavuṁ

mūka bījī ciṁtā badhī, bījuṁ tārē tō chē śuṁ lēvuṁ-dēvuṁ
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan, Pujya Kakaji is say…

How much ever God makes you drink, that much water you have to drink.

How much ever God makes you eat, that much you have to eat.

How many ever breath God makes you take, only that many you will be able to take.

Let go of all the other worries, what else you can actually do.

How much ever God makes you walk, you will be able to walk only that much.

How much ever God makes you give, you will have to give that much.

Whoever God makes you meet, you will meet only that many.

Let go of all the worries, what else you can actually do.

He has sent you into this world, you will have to stay in this world.

Whenever he will call you back, you will have to go.

Whatever is given to you in this world, you will have to deal with it.

Let go of all the worries, what else you can actually do.

Kaka is explaining that nothing is in the hands of a human being. Everything happens in life as per the wishes of God. Kaka is urging us to be aware that God is the doer and we are the actors. Therefore, the first thing that we must do is to stop worrying about things that are actually not in our control. We must let God do His work through us as His medium.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1487 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...148614871488...Last