BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1491 | Date: 17-Sep-1988
   Text Size Increase Font Decrease Font

ના ધોજે મેલી ચાદર તું મેલા પાણીથી

  No Audio

Na Dhoje Meli Chadar Tu Meta Padithi

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1988-09-17 1988-09-17 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12980 ના ધોજે મેલી ચાદર તું મેલા પાણીથી ના ધોજે મેલી ચાદર તું મેલા પાણીથી
થાશે ના એ ચોખ્ખી, થાશે વધુ ને વધુ મેલી
રહી છે થાતી, મેલી ને મેલી, છે જરૂર તો એને ધોવી
રહે સદાયે એ તો વિધવિધ વૃત્તિથી રંગાયેલી
ના છોડશે રંગ જલ્દી એનો, પડશે મુશ્કેલ ચોખ્ખી કરવી
વિવિધ રંગો ચડયા છે, વિવિધ રંગે છે ચિતરાયેલી
તપ ને સંયમની ભઠ્ઠીમાં તપાવી, રંગ દેજે એનો ઉતારી
કુસંગને અવગુણોથી રાખજે સદા એને બચાવી
ના કરી ચોખ્ખો, ના ચડશે છાપ તો જોઈએ એવી
કરી ચોખ્ખી, રાખ ચીવટ થાયે ના ફરી એ તો એવી
Gujarati Bhajan no. 1491 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
ના ધોજે મેલી ચાદર તું મેલા પાણીથી
થાશે ના એ ચોખ્ખી, થાશે વધુ ને વધુ મેલી
રહી છે થાતી, મેલી ને મેલી, છે જરૂર તો એને ધોવી
રહે સદાયે એ તો વિધવિધ વૃત્તિથી રંગાયેલી
ના છોડશે રંગ જલ્દી એનો, પડશે મુશ્કેલ ચોખ્ખી કરવી
વિવિધ રંગો ચડયા છે, વિવિધ રંગે છે ચિતરાયેલી
તપ ને સંયમની ભઠ્ઠીમાં તપાવી, રંગ દેજે એનો ઉતારી
કુસંગને અવગુણોથી રાખજે સદા એને બચાવી
ના કરી ચોખ્ખો, ના ચડશે છાપ તો જોઈએ એવી
કરી ચોખ્ખી, રાખ ચીવટ થાયે ના ફરી એ તો એવી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
nā dhōjē mēlī cādara tuṁ mēlā pāṇīthī
thāśē nā ē cōkhkhī, thāśē vadhu nē vadhu mēlī
rahī chē thātī, mēlī nē mēlī, chē jarūra tō ēnē dhōvī
rahē sadāyē ē tō vidhavidha vr̥ttithī raṁgāyēlī
nā chōḍaśē raṁga jaldī ēnō, paḍaśē muśkēla cōkhkhī karavī
vividha raṁgō caḍayā chē, vividha raṁgē chē citarāyēlī
tapa nē saṁyamanī bhaṭhṭhīmāṁ tapāvī, raṁga dējē ēnō utārī
kusaṁganē avaguṇōthī rākhajē sadā ēnē bacāvī
nā karī cōkhkhō, nā caḍaśē chāpa tō jōīē ēvī
karī cōkhkhī, rākha cīvaṭa thāyē nā pharī ē tō ēvī

Explanation in English
In this Gujarati bhajan, Pujya Kakaji is saying…

Please do not clean the linen (life) with dirty water (bad attributes).
It will not get cleaned, in fact, it will become more and more dirty.

It already has become dirtier and dirtier. It needs to be cleaned.

It keeps getting colored with many desires and different attitudes.
These colors will not fade away easily. It will become even more difficult to clean.

Many colors have stuck to it. It is painted with many many colors.
In the furnace of penance and discipline, get rid of these colors.

Keep it away from bad company and bad attributes.

If you do not clean it, then it will not leave imprints that are needed.
After cleaning it, make sure it doesn’t become dirty again.

Kaka (Satguru Devendra Ghia) is explaining in the symbolism of dirty linen as our life and cleaning of linen as our efforts to improve our life. Kaka (Satguru Devendra Ghia) is explaining that our life is shaped as per our attributes, attitudes, and actions. We must filter our bad qualities with strict discipline and mindful consciousness and continuous efforts to improve the quality of our life.

First...14911492149314941495...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall