Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1491 | Date: 17-Sep-1988
ના ધોજે મેલી ચાદર તું મેલા પાણીથી
Nā dhōjē mēlī cādara tuṁ mēlā pāṇīthī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1491 | Date: 17-Sep-1988

ના ધોજે મેલી ચાદર તું મેલા પાણીથી

  No Audio

nā dhōjē mēlī cādara tuṁ mēlā pāṇīthī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1988-09-17 1988-09-17 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12980 ના ધોજે મેલી ચાદર તું મેલા પાણીથી ના ધોજે મેલી ચાદર તું મેલા પાણીથી

થાશે ના એ ચોખ્ખી, થાશે વધુ ને વધુ મેલી – ના…

રહી છે થાતી મેલી ને મેલી, છે જરૂર તો એને ધોવી – ના…

રહે સદાય એ તો વિધવિધ વૃત્તિથી રંગાયેલી – ના…

ના છોડશે રંગ જલદી એનો, પડશે મુશ્કેલ ચોખ્ખી કરવી – ના…

વિવિધ રંગો ચડ્યા છે, વિવિધ રંગે છે ચિતરાયેલી – ના…

તપ ને સંયમની ભઠ્ઠીમાં તપાવી, રંગ દેજે એનો ઉતારી – ના…

કુસંગને અવગુણોથી રાખજે સદા એને બચાવી – ના…

ના કરી ચોખ્ખો, ના ચડશે છાપ તો જોઈએ એવી – ના…

કરી ચોખ્ખી, રાખ ચીવટ, થાયે ના ફરી એ તો એવી – ના…
View Original Increase Font Decrease Font


ના ધોજે મેલી ચાદર તું મેલા પાણીથી

થાશે ના એ ચોખ્ખી, થાશે વધુ ને વધુ મેલી – ના…

રહી છે થાતી મેલી ને મેલી, છે જરૂર તો એને ધોવી – ના…

રહે સદાય એ તો વિધવિધ વૃત્તિથી રંગાયેલી – ના…

ના છોડશે રંગ જલદી એનો, પડશે મુશ્કેલ ચોખ્ખી કરવી – ના…

વિવિધ રંગો ચડ્યા છે, વિવિધ રંગે છે ચિતરાયેલી – ના…

તપ ને સંયમની ભઠ્ઠીમાં તપાવી, રંગ દેજે એનો ઉતારી – ના…

કુસંગને અવગુણોથી રાખજે સદા એને બચાવી – ના…

ના કરી ચોખ્ખો, ના ચડશે છાપ તો જોઈએ એવી – ના…

કરી ચોખ્ખી, રાખ ચીવટ, થાયે ના ફરી એ તો એવી – ના…
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

nā dhōjē mēlī cādara tuṁ mēlā pāṇīthī

thāśē nā ē cōkhkhī, thāśē vadhu nē vadhu mēlī – nā…

rahī chē thātī mēlī nē mēlī, chē jarūra tō ēnē dhōvī – nā…

rahē sadāya ē tō vidhavidha vr̥ttithī raṁgāyēlī – nā…

nā chōḍaśē raṁga jaladī ēnō, paḍaśē muśkēla cōkhkhī karavī – nā…

vividha raṁgō caḍyā chē, vividha raṁgē chē citarāyēlī – nā…

tapa nē saṁyamanī bhaṭhṭhīmāṁ tapāvī, raṁga dējē ēnō utārī – nā…

kusaṁganē avaguṇōthī rākhajē sadā ēnē bacāvī – nā…

nā karī cōkhkhō, nā caḍaśē chāpa tō jōīē ēvī – nā…

karī cōkhkhī, rākha cīvaṭa, thāyē nā pharī ē tō ēvī – nā…
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan, Pujya Kakaji is saying…

Please do not clean the linen (life) with dirty water (bad attributes).

It will not get cleaned, in fact, it will become more and more dirty.

It already has become dirtier and dirtier. It needs to be cleaned.

It keeps getting colored with many desires and different attitudes.

These colors will not fade away easily. It will become even more difficult to clean.

Many colors have stuck to it. It is painted with many many colors.

In the furnace of penance and discipline, get rid of these colors.

Keep it away from bad company and bad attributes.

If you do not clean it, then it will not leave imprints that are needed.

After cleaning it, make sure it doesn’t become dirty again.

Kaka is explaining in the symbolism of dirty linen as our life and cleaning of linen as our efforts to improve our life. Kaka is explaining that our life is shaped as per our attributes, attitudes, and actions. We must filter our bad qualities with strict discipline and mindful consciousness and continuous efforts to improve the quality of our life.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1491 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...148914901491...Last