Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1493 | Date: 19-Sep-1988
છું હું તો એક બાળ તારો, તું છે રે મારી ‘મા’
Chuṁ huṁ tō ēka bāla tārō, tuṁ chē rē mārī ‘mā'

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 1493 | Date: 19-Sep-1988

છું હું તો એક બાળ તારો, તું છે રે મારી ‘મા’

  No Audio

chuṁ huṁ tō ēka bāla tārō, tuṁ chē rē mārī ‘mā'

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1988-09-19 1988-09-19 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12982 છું હું તો એક બાળ તારો, તું છે રે મારી ‘મા’ છું હું તો એક બાળ તારો, તું છે રે મારી ‘મા’

હોય જો તું ઊછળતો સાગર, છું હું મોજું તો એમાં

જો વિશાળ આકાશ છે તું, છું હું તારલિયું તેમાં

વિશાળ ધરતી જો હોય તું, છું એક રજકણ તો તેમાં

વરસતો વરસાદ હોય જો તું, છું એક બિંદુ તો તેમાં

હોય જો પ્રકાશનો પુંજ તું, છું એક કિરણ તો તેમાં

હોય જો વિશાળ અન્નંભંડાર તું, છું એક કણ તો એમાં

વિશાળ વિધ રુવાંટાં હોય તારા, છું એક રુવાંટું તો એમાં

વિશાળ જ્યોત જગમાં જગમગે, છું એક જ્યોત તો તેમાં

વિશાળ શક્તિનો પુંજ હોય જો તું, છું એક બિંદુ તો તેમાં

છે તું તો જગની મંઝિલ, હું છું એક પથિક તો તેમાં
View Original Increase Font Decrease Font


છું હું તો એક બાળ તારો, તું છે રે મારી ‘મા’

હોય જો તું ઊછળતો સાગર, છું હું મોજું તો એમાં

જો વિશાળ આકાશ છે તું, છું હું તારલિયું તેમાં

વિશાળ ધરતી જો હોય તું, છું એક રજકણ તો તેમાં

વરસતો વરસાદ હોય જો તું, છું એક બિંદુ તો તેમાં

હોય જો પ્રકાશનો પુંજ તું, છું એક કિરણ તો તેમાં

હોય જો વિશાળ અન્નંભંડાર તું, છું એક કણ તો એમાં

વિશાળ વિધ રુવાંટાં હોય તારા, છું એક રુવાંટું તો એમાં

વિશાળ જ્યોત જગમાં જગમગે, છું એક જ્યોત તો તેમાં

વિશાળ શક્તિનો પુંજ હોય જો તું, છું એક બિંદુ તો તેમાં

છે તું તો જગની મંઝિલ, હું છું એક પથિક તો તેમાં
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

chuṁ huṁ tō ēka bāla tārō, tuṁ chē rē mārī ‘mā'

hōya jō tuṁ ūchalatō sāgara, chuṁ huṁ mōjuṁ tō ēmāṁ

jō viśāla ākāśa chē tuṁ, chuṁ huṁ tāraliyuṁ tēmāṁ

viśāla dharatī jō hōya tuṁ, chuṁ ēka rajakaṇa tō tēmāṁ

varasatō varasāda hōya jō tuṁ, chuṁ ēka biṁdu tō tēmāṁ

hōya jō prakāśanō puṁja tuṁ, chuṁ ēka kiraṇa tō tēmāṁ

hōya jō viśāla annaṁbhaṁḍāra tuṁ, chuṁ ēka kaṇa tō ēmāṁ

viśāla vidha ruvāṁṭāṁ hōya tārā, chuṁ ēka ruvāṁṭuṁ tō ēmāṁ

viśāla jyōta jagamāṁ jagamagē, chuṁ ēka jyōta tō tēmāṁ

viśāla śaktinō puṁja hōya jō tuṁ, chuṁ ēka biṁdu tō tēmāṁ

chē tuṁ tō jaganī maṁjhila, huṁ chuṁ ēka pathika tō tēmāṁ
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan, Pujya Kakaji is praying…

I am your child, you are my mother.

If you are a bouncy sea, then I am a wave in there.

If you are an enormous sky, then I am a tiny star in there.

If you are a vast earth, then I am a small particle in there.

If you are a showering rain, then I am a droplet in there.

If you are a bright light, then I am a small ray in there.

If you are a big treasure of grains, then I am tiny one grain in there.

If you are a powerful blowing wind, then I am one small blow in there.

If you are a huge burning flame in the world, then I am a small flame in there.

If you are a provider of a massive energy in the world, then I am a tiny energy in there.

If you are a destination of the world, then I am the traveler in there.

Kaka is explaining that we are a small tiny little part of the enormous universal consciousness. Our destination is merging into this consciousness and becoming one.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1493 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...149214931494...Last