Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1495 | Date: 20-Sep-1988
ના મળ્યો મેળ તન ને મનનો તો જરા
Nā malyō mēla tana nē mananō tō jarā

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1495 | Date: 20-Sep-1988

ના મળ્યો મેળ તન ને મનનો તો જરા

  No Audio

nā malyō mēla tana nē mananō tō jarā

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1988-09-20 1988-09-20 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12984 ના મળ્યો મેળ તન ને મનનો તો જરા ના મળ્યો મેળ તન ને મનનો તો જરા

જીવનમાં, બન્યો બેસૂરો, ત્યાં તો સંસાર

મળ્યા નિરાશાના ઘૂંટડા તો લગાતાર - જીવનમાં...

કુદાવ્યા કલ્પનાના ઘોડા, ના કીધો શક્તિનો વિચાર - જીવનમાં...

બન્યા કામક્રોધના ઘોડા તો બેલગામ - જીવનમાં...

ગુમાવી સત્યને સમજવાની શક્તિ તો જ્યાં - જીવનમાં...

મારી લાત જીવનમાં, વિવેક-વિનયને તો જ્યાં - જીવનમાં...

ગણ્યા અન્યને તુચ્છ, ભરી હૈયે અહં તો ભારોભાર - જીવનમાં...

અહમે ઘેરાઈ લીધા ખરાં-ખોટા નિર્ણયો અપાર - જીવનમાં...

ના દિશા સૂઝી, ના દિશા ગોતી, ચાલ્યો તો બેસુમાર - જીવનમાં...
View Original Increase Font Decrease Font


ના મળ્યો મેળ તન ને મનનો તો જરા

જીવનમાં, બન્યો બેસૂરો, ત્યાં તો સંસાર

મળ્યા નિરાશાના ઘૂંટડા તો લગાતાર - જીવનમાં...

કુદાવ્યા કલ્પનાના ઘોડા, ના કીધો શક્તિનો વિચાર - જીવનમાં...

બન્યા કામક્રોધના ઘોડા તો બેલગામ - જીવનમાં...

ગુમાવી સત્યને સમજવાની શક્તિ તો જ્યાં - જીવનમાં...

મારી લાત જીવનમાં, વિવેક-વિનયને તો જ્યાં - જીવનમાં...

ગણ્યા અન્યને તુચ્છ, ભરી હૈયે અહં તો ભારોભાર - જીવનમાં...

અહમે ઘેરાઈ લીધા ખરાં-ખોટા નિર્ણયો અપાર - જીવનમાં...

ના દિશા સૂઝી, ના દિશા ગોતી, ચાલ્યો તો બેસુમાર - જીવનમાં...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

nā malyō mēla tana nē mananō tō jarā

jīvanamāṁ, banyō bēsūrō, tyāṁ tō saṁsāra

malyā nirāśānā ghūṁṭaḍā tō lagātāra - jīvanamāṁ...

kudāvyā kalpanānā ghōḍā, nā kīdhō śaktinō vicāra - jīvanamāṁ...

banyā kāmakrōdhanā ghōḍā tō bēlagāma - jīvanamāṁ...

gumāvī satyanē samajavānī śakti tō jyāṁ - jīvanamāṁ...

mārī lāta jīvanamāṁ, vivēka-vinayanē tō jyāṁ - jīvanamāṁ...

gaṇyā anyanē tuccha, bharī haiyē ahaṁ tō bhārōbhāra - jīvanamāṁ...

ahamē ghērāī līdhā kharāṁ-khōṭā nirṇayō apāra - jīvanamāṁ...

nā diśā sūjhī, nā diśā gōtī, cālyō tō bēsumāra - jīvanamāṁ...
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan, Pujya Kakaji is saying…

When the body is not supported by the mind, then the life becomes disharmonious.

When despair is met constantly, then the life becomes disharmonious.

When the imagination becomes wild without consideration to the strength, then the life becomes disharmonious.

When the temptations and anger become out of control, then the life becomes disharmonious.

When the power to understand the truth is lost, then the life becomes disharmonious.

When humility and mannered behavior is kicked away, then the life becomes disharmonious.

When others are considered insignificant and when the heart is filled with ego, then the life becomes disharmonious.

When indulging in egoistic behavior and taking wrong decisions, then the life becomes disharmonious.

No direction is understood and no direction is searched and has kept walking boundlessly, then the life becomes disharmonious.

Kaka is explaining that one’s egoistic superlative behavior in a life filled with desires, anger, and rudeness is the formula for a most disastrous life. It leads to wrong decisions, directionless growth, and distance from divine consciousness.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1495 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...149514961497...Last