BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1495 | Date: 20-Sep-1988
   Text Size Increase Font Decrease Font

ના મળ્યો મેળ તનને મનનો તો જરા

  No Audio

Na Madyo Med Tanne Mannno Toh Zara

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1988-09-20 1988-09-20 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12984 ના મળ્યો મેળ તનને મનનો તો જરા ના મળ્યો મેળ તનને મનનો તો જરા
જીવનમાં, બન્યો બેસૂરો, ત્યાં તો સંસાર
મળ્યા નિરાશાના ઘૂંટડા તો લગાતાર - જીવનમાં...
કુદાવ્યા કલ્પનાના ઘોડા, ના કીધો શક્તિનો વિચાર - જીવનમાં...
બન્યા કામક્રોધના ઘોડા તો બેલગામ - જીવનમાં...
ગુમાવી સત્યને સમજવાની શક્તિ તો જ્યાં - જીવનમાં...
મારી લાત જીવનમાં, વિવેક વિનયને તો જ્યાં - જીવનમાં...
ગણ્યા અન્યને તુચ્છ, ભરી હૈયે અહં તો ભારોભાર - જીવનમાં...
અહંમે ઘેરાઈ લીધા ખરાં ખોટાં નિર્ણયો અપાર - જીવનમાં...
ના દિશા સૂઝી, ના દિશા ગોતી, ચાલ્યો તો બેસુમાર - જીવનમાં...
Gujarati Bhajan no. 1495 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
ના મળ્યો મેળ તનને મનનો તો જરા
જીવનમાં, બન્યો બેસૂરો, ત્યાં તો સંસાર
મળ્યા નિરાશાના ઘૂંટડા તો લગાતાર - જીવનમાં...
કુદાવ્યા કલ્પનાના ઘોડા, ના કીધો શક્તિનો વિચાર - જીવનમાં...
બન્યા કામક્રોધના ઘોડા તો બેલગામ - જીવનમાં...
ગુમાવી સત્યને સમજવાની શક્તિ તો જ્યાં - જીવનમાં...
મારી લાત જીવનમાં, વિવેક વિનયને તો જ્યાં - જીવનમાં...
ગણ્યા અન્યને તુચ્છ, ભરી હૈયે અહં તો ભારોભાર - જીવનમાં...
અહંમે ઘેરાઈ લીધા ખરાં ખોટાં નિર્ણયો અપાર - જીવનમાં...
ના દિશા સૂઝી, ના દિશા ગોતી, ચાલ્યો તો બેસુમાર - જીવનમાં...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
nā malyō mēla tananē mananō tō jarā
jīvanamāṁ, banyō bēsūrō, tyāṁ tō saṁsāra
malyā nirāśānā ghūṁṭaḍā tō lagātāra - jīvanamāṁ...
kudāvyā kalpanānā ghōḍā, nā kīdhō śaktinō vicāra - jīvanamāṁ...
banyā kāmakrōdhanā ghōḍā tō bēlagāma - jīvanamāṁ...
gumāvī satyanē samajavānī śakti tō jyāṁ - jīvanamāṁ...
mārī lāta jīvanamāṁ, vivēka vinayanē tō jyāṁ - jīvanamāṁ...
gaṇyā anyanē tuccha, bharī haiyē ahaṁ tō bhārōbhāra - jīvanamāṁ...
ahaṁmē ghērāī līdhā kharāṁ khōṭāṁ nirṇayō apāra - jīvanamāṁ...
nā diśā sūjhī, nā diśā gōtī, cālyō tō bēsumāra - jīvanamāṁ...

Explanation in English
In this Gujarati bhajan, Pujya Kakaji is saying…

When the body is not supported by the mind, then the life becomes disharmonious.

When despair is met constantly, then the life becomes disharmonious.

When the imagination becomes wild without consideration to the strength, then the life becomes disharmonious.

When the temptations and anger become out of control, then the life becomes disharmonious.

When the power to understand the truth is lost, then the life becomes disharmonious.

When humility and mannered behavior is kicked away, then the life becomes disharmonious.

When others are considered insignificant and when the heart is filled with ego, then the life becomes disharmonious.

When indulging in egoistic behavior and taking wrong decisions, then the life becomes disharmonious.

No direction is understood and no direction is searched and has kept walking boundlessly, then the life becomes disharmonious.

Kaka (Satguru Devendra Ghia) is explaining that one’s egoistic superlative behavior in a life filled with desires, anger, and rudeness is the formula for a most disastrous life. It leads to wrong decisions, directionless growth, and distance from divine consciousness.

First...14911492149314941495...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall