Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1500 | Date: 23-Sep-1988
માડી તું ગોખે-ગોખે બેસી, કુળદેવી સ્વરૂપે રહી
Māḍī tuṁ gōkhē-gōkhē bēsī, kuladēvī svarūpē rahī

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 1500 | Date: 23-Sep-1988

માડી તું ગોખે-ગોખે બેસી, કુળદેવી સ્વરૂપે રહી

  No Audio

māḍī tuṁ gōkhē-gōkhē bēsī, kuladēvī svarūpē rahī

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1988-09-23 1988-09-23 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12989 માડી તું ગોખે-ગોખે બેસી, કુળદેવી સ્વરૂપે રહી માડી તું ગોખે-ગોખે બેસી, કુળદેવી સ્વરૂપે રહી

ધામે-ધામે વ્યાપીને માડી, તું શક્તિ સ્વરૂપે રહી

વિશ્વભરમાં વ્યાપીને માડી, તું તો જગજનની બની

કોઈએ ભજી તને લક્ષ્મી સ્વરૂપે

   કોઈએ ભજી તને તો શારદા કહી

કોઈએ તને કાળસ્વરૂપે કાળકા કહી

   તું તો સદા જગવ્યાપીની, જગજનની રહી

કદી વ્યાપી રહી નિરાકાર રૂપે

   કદી રૂપ ધરી તું સાકાર બની

સાકાર કહું, તને નિરાકાર કહું

   તું તો સદા જગવ્યાપીની, જગજનની રહી

કદી તને પિતા ગણી, કદી તને માતા ગણી

   જાગ્યા ભાવ જેવા, ભાવ એના પોષી રહી

તું શક્તિસ્વરૂપા, આનંદસ્વરૂપા, તું શાંતિસ્વરૂપા રહી

   હે જગજનની, જગકારણે કલ્યાણકારી રહી

   તું તો સદા જગવ્યાપીની, જગજનની રહી
View Original Increase Font Decrease Font


માડી તું ગોખે-ગોખે બેસી, કુળદેવી સ્વરૂપે રહી

ધામે-ધામે વ્યાપીને માડી, તું શક્તિ સ્વરૂપે રહી

વિશ્વભરમાં વ્યાપીને માડી, તું તો જગજનની બની

કોઈએ ભજી તને લક્ષ્મી સ્વરૂપે

   કોઈએ ભજી તને તો શારદા કહી

કોઈએ તને કાળસ્વરૂપે કાળકા કહી

   તું તો સદા જગવ્યાપીની, જગજનની રહી

કદી વ્યાપી રહી નિરાકાર રૂપે

   કદી રૂપ ધરી તું સાકાર બની

સાકાર કહું, તને નિરાકાર કહું

   તું તો સદા જગવ્યાપીની, જગજનની રહી

કદી તને પિતા ગણી, કદી તને માતા ગણી

   જાગ્યા ભાવ જેવા, ભાવ એના પોષી રહી

તું શક્તિસ્વરૂપા, આનંદસ્વરૂપા, તું શાંતિસ્વરૂપા રહી

   હે જગજનની, જગકારણે કલ્યાણકારી રહી

   તું તો સદા જગવ્યાપીની, જગજનની રહી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

māḍī tuṁ gōkhē-gōkhē bēsī, kuladēvī svarūpē rahī

dhāmē-dhāmē vyāpīnē māḍī, tuṁ śakti svarūpē rahī

viśvabharamāṁ vyāpīnē māḍī, tuṁ tō jagajananī banī

kōīē bhajī tanē lakṣmī svarūpē

   kōīē bhajī tanē tō śāradā kahī

kōīē tanē kālasvarūpē kālakā kahī

   tuṁ tō sadā jagavyāpīnī, jagajananī rahī

kadī vyāpī rahī nirākāra rūpē

   kadī rūpa dharī tuṁ sākāra banī

sākāra kahuṁ, tanē nirākāra kahuṁ

   tuṁ tō sadā jagavyāpīnī, jagajananī rahī

kadī tanē pitā gaṇī, kadī tanē mātā gaṇī

   jāgyā bhāva jēvā, bhāva ēnā pōṣī rahī

tuṁ śaktisvarūpā, ānaṁdasvarūpā, tuṁ śāṁtisvarūpā rahī

   hē jagajananī, jagakāraṇē kalyāṇakārī rahī

   tuṁ tō sadā jagavyāpīnī, jagajananī rahī
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan, Pujya Kakaji is saying,

O Divine Mother, you reside in every home, and you have become Mother of every household.

O Divine Mother, you pervade in every town, and you have remained there in the form of energy.

O Divine Mother, you pervade in the whole wide world, and you have become the Mother of the World.

Many worship you as Maa Laxmi (Goddess of Wealth).

Many worship you as Maa Sharda (Goddess of Learning).

Many worship you as Maa Kalka (Goddess of Time).

You are the creator of the world and you are the mother of the world.

Sometimes, you became formless. Many times, you manifested in different forms.

Should I address you as formless or in form.

You are the creator of the world, you are the mother of the world.

Many times, you became the father, and many times, you became the mother.

Whatever emotions came about, you manifested accordingly.

You are a form of energy, you are the form of joy, and you are the form of peace.

O Divine Mother, for the welfare of the world, you have always remained alert.

You are the creator of the world, you are the mother of the world.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1500 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...149814991500...Last