Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1503 | Date: 26-Sep-1988
ઉતાવળે તો આંબા ના પાકે, ઘા ભેગાં ના જીવડાં પડે
Utāvalē tō āṁbā nā pākē, ghā bhēgāṁ nā jīvaḍāṁ paḍē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 1503 | Date: 26-Sep-1988

ઉતાવળે તો આંબા ના પાકે, ઘા ભેગાં ના જીવડાં પડે

  No Audio

utāvalē tō āṁbā nā pākē, ghā bhēgāṁ nā jīvaḍāṁ paḍē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1988-09-26 1988-09-26 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12992 ઉતાવળે તો આંબા ના પાકે, ઘા ભેગાં ના જીવડાં પડે ઉતાવળે તો આંબા ના પાકે, ઘા ભેગાં ના જીવડાં પડે

લાગશે તો તે ફળ મીઠાં, મેળવાશે જે ધીરે ધીરે

યત્નોથી તો મન સ્થિર થાશે, છોડશે ના ચંચળતા તત્કાળે

સ્થિર મન વિના દૂર રહેશે બધું, મળશે મન સ્થિર કરાયે

ઉતાવળે શું ગુમાવ્યું, ધીરજથી એ બધું તો સમજાશે

ગુમાવી બધું, રાંડયા પછીનું ડહાપણ કામ નહિ લાગે

મસ્ત બની સૂરજ તપે, પડે ના ફરક કોઈ ઝીલે ના ઝીલે

ના પડશે ફરક પ્રભુને તો કોઈ, કોઈ એને માને ના માને

કર્મો કરતા તો વીત્યા જન્મો, ના ભૂંસાશે એ અકળાયે

સમજી વિચારી કર્મો બાળી, રહે તે તો પ્રભુને ચરણે ધરજે
View Original Increase Font Decrease Font


ઉતાવળે તો આંબા ના પાકે, ઘા ભેગાં ના જીવડાં પડે

લાગશે તો તે ફળ મીઠાં, મેળવાશે જે ધીરે ધીરે

યત્નોથી તો મન સ્થિર થાશે, છોડશે ના ચંચળતા તત્કાળે

સ્થિર મન વિના દૂર રહેશે બધું, મળશે મન સ્થિર કરાયે

ઉતાવળે શું ગુમાવ્યું, ધીરજથી એ બધું તો સમજાશે

ગુમાવી બધું, રાંડયા પછીનું ડહાપણ કામ નહિ લાગે

મસ્ત બની સૂરજ તપે, પડે ના ફરક કોઈ ઝીલે ના ઝીલે

ના પડશે ફરક પ્રભુને તો કોઈ, કોઈ એને માને ના માને

કર્મો કરતા તો વીત્યા જન્મો, ના ભૂંસાશે એ અકળાયે

સમજી વિચારી કર્મો બાળી, રહે તે તો પ્રભુને ચરણે ધરજે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

utāvalē tō āṁbā nā pākē, ghā bhēgāṁ nā jīvaḍāṁ paḍē

lāgaśē tō tē phala mīṭhāṁ, mēlavāśē jē dhīrē dhīrē

yatnōthī tō mana sthira thāśē, chōḍaśē nā caṁcalatā tatkālē

sthira mana vinā dūra rahēśē badhuṁ, malaśē mana sthira karāyē

utāvalē śuṁ gumāvyuṁ, dhīrajathī ē badhuṁ tō samajāśē

gumāvī badhuṁ, rāṁḍayā pachīnuṁ ḍahāpaṇa kāma nahi lāgē

masta banī sūraja tapē, paḍē nā pharaka kōī jhīlē nā jhīlē

nā paḍaśē pharaka prabhunē tō kōī, kōī ēnē mānē nā mānē

karmō karatā tō vītyā janmō, nā bhūṁsāśē ē akalāyē

samajī vicārī karmō bālī, rahē tē tō prabhunē caraṇē dharajē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan, Pujya Kakaji is saying…

Mangoes do not ripen in a hurry, and with just a strike, the insects do not fly away.

Those fruits will taste very sweet, which are obtained slowly, slowly.

The mind will stabilize after many efforts, it will not leave it’s fickleness immediately.

Without a stable mind, everything will remain distant, everything will be achieved only when the mind will remain stable.

What is lost because of hurry, will be understood only later with the patience.

The wisdom after losing everything will be of no use.

The sun keeps shining on its own, it makes no difference to it that one receives the sunlight or not.

It will make no difference to God, whether someone believes in Him or not.

Many lives have passed doing karmas (actions), they are not going to get wiped out because of discomfort.

Burn your karmas (actions) with proper understanding, and offer your karmas in the feet of God.

Kaka explains that patience is the biggest virtue in our life. Impatience creates havoc in the mind, producing instability and no correct end results. Everything in life happens in due course of time. And, acknowledging this fact brings us closer to Divine who is there with us all the time. Life after life, we do actions (thinking we are the doer) in a hurry, and it becomes difficult to bear the consequences of such actions. Instead, offer our actions in the feet of Divine and become free of the Karmic cycle of actions and consequences.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1503 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...150115021503...Last