Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1505 | Date: 27-Sep-1988
છું અજ્ઞાની અબુધ માડી, એવો હું તો તારો બાળ
Chuṁ ajñānī abudha māḍī, ēvō huṁ tō tārō bāla

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

Hymn No. 1505 | Date: 27-Sep-1988

છું અજ્ઞાની અબુધ માડી, એવો હું તો તારો બાળ

  No Audio

chuṁ ajñānī abudha māḍī, ēvō huṁ tō tārō bāla

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

1988-09-27 1988-09-27 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12994 છું અજ્ઞાની અબુધ માડી, એવો હું તો તારો બાળ છું અજ્ઞાની અબુધ માડી, એવો હું તો તારો બાળ

દઈ જ્ઞાન સાચું મુજને માડી, લેજે તું મારી સંભાળ

છું સર્વ અવગુણોથી ભરેલો માડી, હું તો તારો બાળ

સદ્ગુણો હૈયામાં સ્થાપી માડી, લેજે તું મારી સંભાળ

છું પાપ ને પ્રપંચે ભરેલો માડી, એવો હું તો તારો બાળ

પાપને, પ્રપંચને બાળી માડી, લેજે તું મારી સંભાળ

છું ક્રોધે શૂરો, અવગુણે પૂરો માડી, એવો હું તો તારો બાળ

દઈ શીતળ છાંયા તારી માડી, લેજે તું મારી સંભાળ

છું કામે બળેલો, કર્મે અધૂરો માડી, એવો હું તો તારો બાળ

દઈ શુદ્ધ બુદ્ધિ સાચી માડી, લેજે તું મારી સંભાળ
Increase Font Decrease Font

છું અજ્ઞાની અબુધ માડી, એવો હું તો તારો બાળ

દઈ જ્ઞાન સાચું મુજને માડી, લેજે તું મારી સંભાળ

છું સર્વ અવગુણોથી ભરેલો માડી, હું તો તારો બાળ

સદ્ગુણો હૈયામાં સ્થાપી માડી, લેજે તું મારી સંભાળ

છું પાપ ને પ્રપંચે ભરેલો માડી, એવો હું તો તારો બાળ

પાપને, પ્રપંચને બાળી માડી, લેજે તું મારી સંભાળ

છું ક્રોધે શૂરો, અવગુણે પૂરો માડી, એવો હું તો તારો બાળ

દઈ શીતળ છાંયા તારી માડી, લેજે તું મારી સંભાળ

છું કામે બળેલો, કર્મે અધૂરો માડી, એવો હું તો તારો બાળ

દઈ શુદ્ધ બુદ્ધિ સાચી માડી, લેજે તું મારી સંભાળ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
chuṁ ajñānī abudha māḍī, ēvō huṁ tō tārō bāla

daī jñāna sācuṁ mujanē māḍī, lējē tuṁ mārī saṁbhāla

chuṁ sarva avaguṇōthī bharēlō māḍī, huṁ tō tārō bāla

sadguṇō haiyāmāṁ sthāpī māḍī, lējē tuṁ mārī saṁbhāla

chuṁ pāpa nē prapaṁcē bharēlō māḍī, ēvō huṁ tō tārō bāla

pāpanē, prapaṁcanē bālī māḍī, lējē tuṁ mārī saṁbhāla

chuṁ krōdhē śūrō, avaguṇē pūrō māḍī, ēvō huṁ tō tārō bāla

daī śītala chāṁyā tārī māḍī, lējē tuṁ mārī saṁbhāla

chuṁ kāmē balēlō, karmē adhūrō māḍī, ēvō huṁ tō tārō bāla

daī śuddha buddhi sācī māḍī, lējē tuṁ mārī saṁbhāla
Increase Font Decrease Font

English Explanation
In this Gujarati bhajan, Pujya Kakaji is praying…

I am an ignorant, not so intelligent child of your’s,
By giving me knowledge, please take care of me, O Divine Mother.

I am your child filled with bad attributes,
By engraving virtues in my heart, please take care of me, O Divine Mother.

I am filled with sins and hypocrisy, such is your child,
By burning my sins and hypocrisy, please take care of me, O Divine Mother.

I am expert in anger and complete with imperfections,
By giving cool shelter of your’s, please take care of me, O Divine Mother.

I am burnt by work and incomplete in my deeds, such is your child,
By giving real understanding and correct intellect, please take care of me, O Divine Mother.
Gujarati Bhajan no. 1505 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...150415051506...Last