BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1513 | Date: 30-Sep-1988
   Text Size Increase Font Decrease Font

લાત વાગે જીવનમાં, કિસ્મતની ઘણી

  No Audio

Laat Vage Jivanma, Kismatni Ghadi

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1988-09-30 1988-09-30 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13002 લાત વાગે જીવનમાં, કિસ્મતની ઘણી લાત વાગે જીવનમાં, કિસ્મતની ઘણી
તોયે જીવનમાં તો પડશે રહેવું હસતું
હૈયે વ્હેશે અદીઠ, આંસુઓ ઘણાં - તોયે...
પલટાશે આશાઓ, નિરાશામાં ઘણી - તોયે...
વ્હાલાં પણ જીવનમાં બનશે તો વેરી - તોયે...
કંઈક દર્દો સહન કરશો, રહેશે આવતા ઘણાં - તોયે...
ધાર્યું જીવનમાં બધું, થાયે ના થાયે - તોયે...
વિયોગ આવે ઘણાં, વિયોગ મળશે ઘણાં - તોયે...
અપમાન થાયે ઘણાં, અપમાન થાશે ઘણાં - તોયે
સાથી મળશે ઘણાં, સાથી છૂટશે ઘણાં - તોયે...
Gujarati Bhajan no. 1513 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
લાત વાગે જીવનમાં, કિસ્મતની ઘણી
તોયે જીવનમાં તો પડશે રહેવું હસતું
હૈયે વ્હેશે અદીઠ, આંસુઓ ઘણાં - તોયે...
પલટાશે આશાઓ, નિરાશામાં ઘણી - તોયે...
વ્હાલાં પણ જીવનમાં બનશે તો વેરી - તોયે...
કંઈક દર્દો સહન કરશો, રહેશે આવતા ઘણાં - તોયે...
ધાર્યું જીવનમાં બધું, થાયે ના થાયે - તોયે...
વિયોગ આવે ઘણાં, વિયોગ મળશે ઘણાં - તોયે...
અપમાન થાયે ઘણાં, અપમાન થાશે ઘણાં - તોયે
સાથી મળશે ઘણાં, સાથી છૂટશે ઘણાં - તોયે...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
lāta vāgē jīvanamāṁ, kismatanī ghaṇī
tōyē jīvanamāṁ tō paḍaśē rahēvuṁ hasatuṁ
haiyē vhēśē adīṭha, āṁsuō ghaṇāṁ - tōyē...
palaṭāśē āśāō, nirāśāmāṁ ghaṇī - tōyē...
vhālāṁ paṇa jīvanamāṁ banaśē tō vērī - tōyē...
kaṁīka dardō sahana karaśō, rahēśē āvatā ghaṇāṁ - tōyē...
dhāryuṁ jīvanamāṁ badhuṁ, thāyē nā thāyē - tōyē...
viyōga āvē ghaṇāṁ, viyōga malaśē ghaṇāṁ - tōyē...
apamāna thāyē ghaṇāṁ, apamāna thāśē ghaṇāṁ - tōyē
sāthī malaśē ghaṇāṁ, sāthī chūṭaśē ghaṇāṁ - tōyē...

Explanation in English
In this Gujarati bhajan, Pujya Kakaji is saying…

You get kicked by destiny many times in life, still you will have to keep smiling in life.

There will be sorrow and tears in your heart, still you will have to keep smiling in life.

Many times, hopes will turn into despair, still you will have to keep smiling in life.

Sometimes, even dear ones will turn revengeful, still you will have to keep smiling in life.

Many pains will be borne, and many will continue to come, still you will have to keep smiling in life.

Many things will not happen as you expected, still you will have to keep smiling in life.

Many separations have occurred, many will come, still you will have to keep smiling in life.

Many insults are inflicted, many will be inflicted, still you will have to keep smiling in life.

Many companions are found and many are lost, still you will have to keep smiling in life.

Kaka (Satguru Devendra Ghia) explains that journeying through any unfavorable circumstances in life, one must keep his perspective and focus positive and navigate the situation with valour and poise. This quality indicates the higher level of spirituality of a person.

First...15111512151315141515...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall