Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1513 | Date: 30-Sep-1988
લાત વાગે જીવનમાં, કિસ્મતની ઘણી
Lāta vāgē jīvanamāṁ, kismatanī ghaṇī

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 1513 | Date: 30-Sep-1988

લાત વાગે જીવનમાં, કિસ્મતની ઘણી

  No Audio

lāta vāgē jīvanamāṁ, kismatanī ghaṇī

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1988-09-30 1988-09-30 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13002 લાત વાગે જીવનમાં, કિસ્મતની ઘણી લાત વાગે જીવનમાં, કિસ્મતની ઘણી

   તોય જીવનમાં તો પડશે રહેવું હસતું

હૈયે વહેશે અદીઠ આંસુઓ ઘણાં - તોય...

પલટાશે આશાઓ નિરાશામાં ઘણી - તોય...

વહાલાં પણ જીવનમાં બનશે તો વેરી - તોય...

કંઈક દર્દો સહન કરશો, રહેશે આવતા ઘણાં - તોય...

ધાર્યું જીવનમાં બધું થાયે ના થાયે - તોય...

વિયોગ આવે ઘણાં, વિયોગ મળશે ઘણાં - તોય...

અપમાન થાયે ઘણાં, અપમાન થાશે ઘણાં - તોય

સાથી મળશે ઘણાં, સાથી છૂટશે ઘણાં - તોય...
View Original Increase Font Decrease Font


લાત વાગે જીવનમાં, કિસ્મતની ઘણી

   તોય જીવનમાં તો પડશે રહેવું હસતું

હૈયે વહેશે અદીઠ આંસુઓ ઘણાં - તોય...

પલટાશે આશાઓ નિરાશામાં ઘણી - તોય...

વહાલાં પણ જીવનમાં બનશે તો વેરી - તોય...

કંઈક દર્દો સહન કરશો, રહેશે આવતા ઘણાં - તોય...

ધાર્યું જીવનમાં બધું થાયે ના થાયે - તોય...

વિયોગ આવે ઘણાં, વિયોગ મળશે ઘણાં - તોય...

અપમાન થાયે ઘણાં, અપમાન થાશે ઘણાં - તોય

સાથી મળશે ઘણાં, સાથી છૂટશે ઘણાં - તોય...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

lāta vāgē jīvanamāṁ, kismatanī ghaṇī

   tōya jīvanamāṁ tō paḍaśē rahēvuṁ hasatuṁ

haiyē vahēśē adīṭha āṁsuō ghaṇāṁ - tōya...

palaṭāśē āśāō nirāśāmāṁ ghaṇī - tōya...

vahālāṁ paṇa jīvanamāṁ banaśē tō vērī - tōya...

kaṁīka dardō sahana karaśō, rahēśē āvatā ghaṇāṁ - tōya...

dhāryuṁ jīvanamāṁ badhuṁ thāyē nā thāyē - tōya...

viyōga āvē ghaṇāṁ, viyōga malaśē ghaṇāṁ - tōya...

apamāna thāyē ghaṇāṁ, apamāna thāśē ghaṇāṁ - tōya

sāthī malaśē ghaṇāṁ, sāthī chūṭaśē ghaṇāṁ - tōya...
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan, Pujya Kakaji is saying…

You get kicked by destiny many times in life, still you will have to keep smiling in life.

There will be sorrow and tears in your heart, still you will have to keep smiling in life.

Many times, hopes will turn into despair, still you will have to keep smiling in life.

Sometimes, even dear ones will turn revengeful, still you will have to keep smiling in life.

Many pains will be borne, and many will continue to come, still you will have to keep smiling in life.

Many things will not happen as you expected, still you will have to keep smiling in life.

Many separations have occurred, many will come, still you will have to keep smiling in life.

Many insults are inflicted, many will be inflicted, still you will have to keep smiling in life.

Many companions are found and many are lost, still you will have to keep smiling in life.

Kaka explains that journeying through any unfavorable circumstances in life, one must keep his perspective and focus positive and navigate the situation with valour and poise. This quality indicates the higher level of spirituality of a person.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1513 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...151315141515...Last