Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1516 | Date: 02-Oct-1988
દિન જાગશે એવો જીવનમાં ક્યારે રે માડી જ્યાં
Dina jāgaśē ēvō jīvanamāṁ kyārē rē māḍī jyāṁ

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 1516 | Date: 02-Oct-1988

દિન જાગશે એવો જીવનમાં ક્યારે રે માડી જ્યાં

  Audio

dina jāgaśē ēvō jīvanamāṁ kyārē rē māḍī jyāṁ

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1988-10-02 1988-10-02 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13005 દિન જાગશે એવો જીવનમાં ક્યારે રે માડી જ્યાં દિન જાગશે એવો જીવનમાં ક્યારે રે માડી જ્યાં

તું તું ન રહે, હું હું ન રહું (2)

તનની દીવાલ તૂટી જાયે મનના, દ્વાર ખૂલી જાયે ત્યારે ત્યાં - તું...

જ્ઞાની જ્ઞાનમાં તો સમાઈ જાયે રે માડી ત્યારે ત્યાં - તું...

પાપને પુણ્યના બંધન ત્યાં તો તૂટી જાયે રે માડી ત્યારે ત્યાં - તું...

દૃષ્ટિને દૃષ્ટાના ભેદ ત્યાં ભુલાઈ જાયે રે માડી ત્યારે ત્યાં - તું...

કર્તાને કર્મના બંધન ત્યાં તો મટી જાયે રે માડી ત્યારે ત્યાં - તું...

કાળ પણ કાળમાં ત્યાં તો સમાઈ જાશે રે માડી ત્યારે ત્યાં - તું...

ભાવ ને ભાવિ પણ ત્યાં તો ભુલાઈ જાશે રે માડી ત્યારે ત્યાં - તું...

વિકારોને વ્હાલની હસ્તી પણ મટી જાશે રે માડી ત્યારે ત્યાં - તું...

જ્યોતમાં તો જ્યોત મળી જાયે, બૂંદ સાગરમાં સમાઈ જાયે રે માડી ત્યારે ત્યાં - તું...
https://www.youtube.com/watch?v=VtYbfjEJ3d0
View Original Increase Font Decrease Font


દિન જાગશે એવો જીવનમાં ક્યારે રે માડી જ્યાં

તું તું ન રહે, હું હું ન રહું (2)

તનની દીવાલ તૂટી જાયે મનના, દ્વાર ખૂલી જાયે ત્યારે ત્યાં - તું...

જ્ઞાની જ્ઞાનમાં તો સમાઈ જાયે રે માડી ત્યારે ત્યાં - તું...

પાપને પુણ્યના બંધન ત્યાં તો તૂટી જાયે રે માડી ત્યારે ત્યાં - તું...

દૃષ્ટિને દૃષ્ટાના ભેદ ત્યાં ભુલાઈ જાયે રે માડી ત્યારે ત્યાં - તું...

કર્તાને કર્મના બંધન ત્યાં તો મટી જાયે રે માડી ત્યારે ત્યાં - તું...

કાળ પણ કાળમાં ત્યાં તો સમાઈ જાશે રે માડી ત્યારે ત્યાં - તું...

ભાવ ને ભાવિ પણ ત્યાં તો ભુલાઈ જાશે રે માડી ત્યારે ત્યાં - તું...

વિકારોને વ્હાલની હસ્તી પણ મટી જાશે રે માડી ત્યારે ત્યાં - તું...

જ્યોતમાં તો જ્યોત મળી જાયે, બૂંદ સાગરમાં સમાઈ જાયે રે માડી ત્યારે ત્યાં - તું...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

dina jāgaśē ēvō jīvanamāṁ kyārē rē māḍī jyāṁ

tuṁ tuṁ na rahē, huṁ huṁ na rahuṁ (2)

tananī dīvāla tūṭī jāyē mananā, dvāra khūlī jāyē tyārē tyāṁ - tuṁ...

jñānī jñānamāṁ tō samāī jāyē rē māḍī tyārē tyāṁ - tuṁ...

pāpanē puṇyanā baṁdhana tyāṁ tō tūṭī jāyē rē māḍī tyārē tyāṁ - tuṁ...

dr̥ṣṭinē dr̥ṣṭānā bhēda tyāṁ bhulāī jāyē rē māḍī tyārē tyāṁ - tuṁ...

kartānē karmanā baṁdhana tyāṁ tō maṭī jāyē rē māḍī tyārē tyāṁ - tuṁ...

kāla paṇa kālamāṁ tyāṁ tō samāī jāśē rē māḍī tyārē tyāṁ - tuṁ...

bhāva nē bhāvi paṇa tyāṁ tō bhulāī jāśē rē māḍī tyārē tyāṁ - tuṁ...

vikārōnē vhālanī hastī paṇa maṭī jāśē rē māḍī tyārē tyāṁ - tuṁ...

jyōtamāṁ tō jyōta malī jāyē, būṁda sāgaramāṁ samāī jāyē rē māḍī tyārē tyāṁ - tuṁ...
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan, he is praying…

When will such day rise, O Divine Mother, when you will not remain you, and I will not remain me.

When the walls of the body will break, and the doors to the mind will open, then you will not remain you, and I will not remain me.

When the scholar gets immersed in his knowledge, then you will not remain you, and I will not remain me.

When the bondage of sins and virtues will break, then you will not remain you, and I will not remain me.

When the difference in the vision is erased, then you will not remain you, and I will not remain me.

When the effects of Karma and the myth of being the doer is nullified, then you will not remain you, and I will not remain me.

When the death and the time is contained, then you will not remain you, and I will not remain me.

When the emotions and the future is all forgotten, then you will not remain you, and I will not remain me.

When the disorders and adoration become nonexistent, then you will not remain you, and I will not remain me.

When the energy merges with each other and when a drop merges with the ocean, then you will not remain you, and I will not remain me.

Kaka is explaining at what level, the state of oneness with the universal consciousness can be attained. It is attained when there is no consciousness about the body and the mind, when there is no bondage of sins and virtues, when there is oneness in the vision and karmas, when there is no limitation of time, emotions and disorders, then the energies can be merged and our ordinary consciousness will be merged in the Supreme Consciousness.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1516 by Satguru Devendra Ghia - Kaka

દિન જાગશે એવો જીવનમાં ક્યારે રે માડી જ્યાંદિન જાગશે એવો જીવનમાં ક્યારે રે માડી જ્યાં

તું તું ન રહે, હું હું ન રહું (2)

તનની દીવાલ તૂટી જાયે મનના, દ્વાર ખૂલી જાયે ત્યારે ત્યાં - તું...

જ્ઞાની જ્ઞાનમાં તો સમાઈ જાયે રે માડી ત્યારે ત્યાં - તું...

પાપને પુણ્યના બંધન ત્યાં તો તૂટી જાયે રે માડી ત્યારે ત્યાં - તું...

દૃષ્ટિને દૃષ્ટાના ભેદ ત્યાં ભુલાઈ જાયે રે માડી ત્યારે ત્યાં - તું...

કર્તાને કર્મના બંધન ત્યાં તો મટી જાયે રે માડી ત્યારે ત્યાં - તું...

કાળ પણ કાળમાં ત્યાં તો સમાઈ જાશે રે માડી ત્યારે ત્યાં - તું...

ભાવ ને ભાવિ પણ ત્યાં તો ભુલાઈ જાશે રે માડી ત્યારે ત્યાં - તું...

વિકારોને વ્હાલની હસ્તી પણ મટી જાશે રે માડી ત્યારે ત્યાં - તું...

જ્યોતમાં તો જ્યોત મળી જાયે, બૂંદ સાગરમાં સમાઈ જાયે રે માડી ત્યારે ત્યાં - તું...
1988-10-02https://i.ytimg.com/vi/VtYbfjEJ3d0/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=VtYbfjEJ3d0


First...151615171518...Last