Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1523 | Date: 07-Oct-1988
ગોતીશ જ્યાં તું તારું સાચું ઠેકાણું
Gōtīśa jyāṁ tuṁ tāruṁ sācuṁ ṭhēkāṇuṁ

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

Hymn No. 1523 | Date: 07-Oct-1988

ગોતીશ જ્યાં તું તારું સાચું ઠેકાણું

  Audio

gōtīśa jyāṁ tuṁ tāruṁ sācuṁ ṭhēkāṇuṁ

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

1988-10-07 1988-10-07 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13012 ગોતીશ જ્યાં તું તારું સાચું ઠેકાણું ગોતીશ જ્યાં તું તારું સાચું ઠેકાણું

જાશે મળી તો તને પ્રભુનું તો ઠેકાણું

    અંતરમાં જાશે જ્યાં તું ઊતરીને ઊંડો

    જાશે મળી તને ત્યાં તો પ્રભુનું નજરાણું

ના ચમકી જાતો ત્યાં, ના અકળાઈ જાતો

તને તો ત્યાં જો તારું વિકૃત રૂપ દેખાણું

    દેખાશે ત્યાં તો કંઈક એવું સાચું

    જોઈને એમાં રહેશે મનડું તો મૂંઝાતું

વીત્યા કંઈક જનમો, વીતશે જો જનમો

બદલીશ નહિ જો તું તારું વૃત્તિનું ઠેકાણું

    રાખીશ ભાવ સાચો, મળશે સફળતા સાચી

    મળશે તને તો, તારું રે સાચું ઠેકાણું
https://www.youtube.com/watch?v=wx49bTMSTnY
View Original Increase Font Decrease Font


ગોતીશ જ્યાં તું તારું સાચું ઠેકાણું

જાશે મળી તો તને પ્રભુનું તો ઠેકાણું

    અંતરમાં જાશે જ્યાં તું ઊતરીને ઊંડો

    જાશે મળી તને ત્યાં તો પ્રભુનું નજરાણું

ના ચમકી જાતો ત્યાં, ના અકળાઈ જાતો

તને તો ત્યાં જો તારું વિકૃત રૂપ દેખાણું

    દેખાશે ત્યાં તો કંઈક એવું સાચું

    જોઈને એમાં રહેશે મનડું તો મૂંઝાતું

વીત્યા કંઈક જનમો, વીતશે જો જનમો

બદલીશ નહિ જો તું તારું વૃત્તિનું ઠેકાણું

    રાખીશ ભાવ સાચો, મળશે સફળતા સાચી

    મળશે તને તો, તારું રે સાચું ઠેકાણું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

gōtīśa jyāṁ tuṁ tāruṁ sācuṁ ṭhēkāṇuṁ

jāśē malī tō tanē prabhunuṁ tō ṭhēkāṇuṁ

aṁtaramāṁ jāśē jyāṁ tuṁ ūtarīnē ūṁḍō

jāśē malī tanē tyāṁ tō prabhunuṁ najarāṇuṁ

nā camakī jātō tyāṁ, nā akalāī jātō

tanē tō tyāṁ jō tāruṁ vikr̥ta rūpa dēkhāṇuṁ

dēkhāśē tyāṁ tō kaṁīka ēvuṁ sācuṁ

jōīnē ēmāṁ rahēśē manaḍuṁ tō mūṁjhātuṁ

vītyā kaṁīka janamō, vītaśē jō janamō

badalīśa nahi jō tuṁ tāruṁ vr̥ttinuṁ ṭhēkāṇuṁ

rākhīśa bhāva sācō, malaśē saphalatā sācī

malaśē tanē tō, tāruṁ rē sācuṁ ṭhēkāṇuṁ
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan, Pujya Kakaji is saying…

When you will search for your true address (address of your soul), there you will find the address of God too.

When you will go deep within you, there you will find the address of God.

Do not be surprised, do not be frustrated, when you will see your distorted self in there.

You will find such truths in there that your mind will be utterly confused.

Many births have passed and many more will go by, if you do not change your attributes.

If you have pure emotions, then you will find absolute success, and you will also find your true address.

Kaka is explaining that we can find God within ourselves only. The Divine consciousness is within, but it is hidden below the muck of all our own disorders. Kaka is urging us to churn within ourselves, remove the poison of our attributes and bring out the emotions which are pure. The Divinity wihin ourselves will sparkle automatically.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1523 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...152215231524...Last