Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1525 | Date: 06-Oct-1988
થાશે દૂર તો, તારો અંધકાર રે (2)
Thāśē dūra tō, tārō aṁdhakāra rē (2)

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1525 | Date: 06-Oct-1988

થાશે દૂર તો, તારો અંધકાર રે (2)

  No Audio

thāśē dūra tō, tārō aṁdhakāra rē (2)

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1988-10-06 1988-10-06 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13014 થાશે દૂર તો, તારો અંધકાર રે (2) થાશે દૂર તો, તારો અંધકાર રે (2)

આતમના અજવાળા તો જ્યાં પથરાશે

કામ ના આવશે ત્યાં તો બીજા દીવડા રે (2)

આતમના અજવાળા વિના, થાશે ના દૂર તો અંધકાર રે

હશે અંધકાર જેવા અને જેટલા ઊંડા રે

પ્રગટાવજે અજવાળા આતમના તો તેજભર્યા રે

પ્રગટશે જ્યાં, રોક્યા ના રોકાશે

અંધકાર તો ત્યાં નવ રહેશે રે

દૂર થાતા, આંતર બાહ્ય અવરોધો

પૂર્ણરૂપે એ ત્યાં પ્રકાશી ઊઠશે રે
View Original Increase Font Decrease Font


થાશે દૂર તો, તારો અંધકાર રે (2)

આતમના અજવાળા તો જ્યાં પથરાશે

કામ ના આવશે ત્યાં તો બીજા દીવડા રે (2)

આતમના અજવાળા વિના, થાશે ના દૂર તો અંધકાર રે

હશે અંધકાર જેવા અને જેટલા ઊંડા રે

પ્રગટાવજે અજવાળા આતમના તો તેજભર્યા રે

પ્રગટશે જ્યાં, રોક્યા ના રોકાશે

અંધકાર તો ત્યાં નવ રહેશે રે

દૂર થાતા, આંતર બાહ્ય અવરોધો

પૂર્ણરૂપે એ ત્યાં પ્રકાશી ઊઠશે રે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

thāśē dūra tō, tārō aṁdhakāra rē (2)

ātamanā ajavālā tō jyāṁ patharāśē

kāma nā āvaśē tyāṁ tō bījā dīvaḍā rē (2)

ātamanā ajavālā vinā, thāśē nā dūra tō aṁdhakāra rē

haśē aṁdhakāra jēvā anē jēṭalā ūṁḍā rē

pragaṭāvajē ajavālā ātamanā tō tējabharyā rē

pragaṭaśē jyāṁ, rōkyā nā rōkāśē

aṁdhakāra tō tyāṁ nava rahēśē rē

dūra thātā, āṁtara bāhya avarōdhō

pūrṇarūpē ē tyāṁ prakāśī ūṭhaśē rē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan, Pujya Kakaji is saying…

The darkness (ignorance) of yours will fade away when the brightness of your inner soul will shine.

No other light is of any use. Without the light of your inner soul, the darkness will never fade.

As deep and dark is your ignorance, that much brightness is of your inner soul, which you should light up.

When this brightness will shine, then you will not be able to stop it.

And the darkness will not be able to stay.

As the outer layers of your hindrances will peel off, the brightness of your inner soul will shine like never before.

Kaka is explaining that our pure soul is so submerged deep inside below the outer layers of our own hindrances that we live a life of only redeeming and satisfying our gross desires. But, if we make efforts to remove these hindrances and let our pure soul emerge and shine, then we will experience the state of enlightenment, the pure joy and ultimate bliss. Kaka is urging us to make full effort to remove our hindrances and allow our soul to be redeemed.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1525 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...152515261527...Last