BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1527 | Date: 10-Oct-1988
   Text Size Increase Font Decrease Font

સમય રાહ ના જોશે કદી, કોઈની ક્યારે

  No Audio

Samay Raah Na Joshe Kadi, Koini Kyare

સમય, પશ્ચાતાપ, શંકા (Time, Regret, Doubt)


1988-10-10 1988-10-10 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13016 સમય રાહ ના જોશે કદી, કોઈની ક્યારે સમય રાહ ના જોશે કદી, કોઈની ક્યારે
ના પકડશે જો તું એને, મળે તને એ ત્યારે
રહી જાશે તું હાથ ઘસતો, રહી જાશે જોતો ને જોતો
ધરે કોઈ હાથ મૈત્રીનો, જો તારી તો સામે
પકડીશ ના જો એ હાથ તું, ના સમજાશે ખેંચાશે ક્યારે
રહી જાશે તું હાથ ઘસતો, રહી જાશે જોતો ને જોતો
લક્ષ્મી ચાંદલો કરવા આવે જ્યારે તારી સામે
મોં ધોવા જાશે તું જો ત્યારે
રહી જાશે તું હાથ ઘસતો, રહી જાશે જોતો ને જોતો
આફતોમાં ડૂબી ગળા સુધી જાશે તું જ્યારે
પ્રગટાવીશ ના શ્રદ્ધાદીપ હૈયે જો ત્યારે
રહી જાશે તું હાથ ઘસતો, રહી જાશે જોતો ને જોતો
Gujarati Bhajan no. 1527 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
સમય રાહ ના જોશે કદી, કોઈની ક્યારે
ના પકડશે જો તું એને, મળે તને એ ત્યારે
રહી જાશે તું હાથ ઘસતો, રહી જાશે જોતો ને જોતો
ધરે કોઈ હાથ મૈત્રીનો, જો તારી તો સામે
પકડીશ ના જો એ હાથ તું, ના સમજાશે ખેંચાશે ક્યારે
રહી જાશે તું હાથ ઘસતો, રહી જાશે જોતો ને જોતો
લક્ષ્મી ચાંદલો કરવા આવે જ્યારે તારી સામે
મોં ધોવા જાશે તું જો ત્યારે
રહી જાશે તું હાથ ઘસતો, રહી જાશે જોતો ને જોતો
આફતોમાં ડૂબી ગળા સુધી જાશે તું જ્યારે
પ્રગટાવીશ ના શ્રદ્ધાદીપ હૈયે જો ત્યારે
રહી જાશે તું હાથ ઘસતો, રહી જાશે જોતો ને જોતો
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
samaya rāha nā jōśē kadī, kōīnī kyārē
nā pakaḍaśē jō tuṁ ēnē, malē tanē ē tyārē
rahī jāśē tuṁ hātha ghasatō, rahī jāśē jōtō nē jōtō
dharē kōī hātha maitrīnō, jō tārī tō sāmē
pakaḍīśa nā jō ē hātha tuṁ, nā samajāśē khēṁcāśē kyārē
rahī jāśē tuṁ hātha ghasatō, rahī jāśē jōtō nē jōtō
lakṣmī cāṁdalō karavā āvē jyārē tārī sāmē
mōṁ dhōvā jāśē tuṁ jō tyārē
rahī jāśē tuṁ hātha ghasatō, rahī jāśē jōtō nē jōtō
āphatōmāṁ ḍūbī galā sudhī jāśē tuṁ jyārē
pragaṭāvīśa nā śraddhādīpa haiyē jō tyārē
rahī jāśē tuṁ hātha ghasatō, rahī jāśē jōtō nē jōtō

Explanation in English
In this Gujarati bhajan, Pujya Kakaji is saying…

Time will not wait for anyone ever, if you do not catch hold of time when you have it, then you will remain empty-handed and will only remain an observer.

If someone offers you a hand of friendship, and if you do not hold that hand, you will not understand when that hand will be pulled back, then, you will remain empty-handed and will only remain an observer.

When Laxmi comes to put tikka (emblem) on your forehead (when wealth comes to your doorstep) and if you go to wash your face (go away), then you will remain empty-handed and will only remain an observer.

When you get neck down deep in your troubles, and if you do not light up the candle of faith, then you will remain empty-handed and will only remain an observer.

Kaka (Satguru Devendra Ghia) is explaining that when opportunities are given to us in life, then we must identify, acknowledge and act upon these opportunities.
The opportunity can be in terms of time, friendship (relationship), wealth (wealth of knowledge and guidance) or a solution for all the troubles. We must recognize that the time given to us in this life is most valuable and not to be wasted. Wealth in terms of knowledge, guidance and blessings of a Guru is not to be wasted. Beautiful relationships that are given to us in this life are to be cherished. Faith in God is not to be shaken. Time, blessings of Guru, relationships with higher souls and faith in Divine are our pillars of strength and has to be deeply recognised and gratefully acknowledged by us.

First...15261527152815291530...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall